Hjem
Aktuelt
Nyhet

Feiret at UiB er et sykkelvennlig universitet

- Dette har vi jobbet lenge med å få til, så i dag er vi veldig stolte og glade, sier rektor Margareth Hagen. Den 22. september ble UiB sertifisert som Norges første sykkelvennlige universitet

Sykkelvennlig universitet
Det ble arrangert sykkelverksted utenfor Studentsenteret for å feire at UiB er Norges første sykkelvennlige universitet. Proffe mekanikere utførte enkel service på syklene til de som kom innom.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Hovedinnhold

- Vi arbeider systematisk med å senke klimagassutslippene våre, og har som mål å være klimanøytrale innen 2030. Denne sertifiseringen viser at vi er på riktig vei, sier rektor Margareth Hagen.

På verdens bilfrie dag, 22. september, ble Universitet i Bergen offisielt sertifisert  som Norges første sykkelvennlige universitet. UiB har blitt vurdert på et sett av kriterier med fokus på tilrettelegging for sykkelparkering, tilgang på garderober og informasjon og insentiver til sykling for både ansatte og studenter.

Dagen ble feiret på flere deler av campus. Allerede 07:30 stod ansatte klare for å dele ut boller, kaffe og sykkellykter til syklister og andre forbipasserende. Det var også sykkelverksted utenfor Studentsenteret og foredrag med Ole Petter Hjelle med tittelen «Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan fysisk aktivitet styrker ditt viktigste organ» (Se opptak her. Logg inn med Feide.)

- Hvis vi kan få flere av våre 18 400 studenter og 4 000 ansatte til å velge sykkel som fremkomstmiddel, hjelper vi både klimaet, humøret og folkehelsen, sier Hagen.

Håper UiB inspirerer resten av sektoren

– UiB og alle ansatte som har deltatt i sertifiseringsprosessen, har vist et enormt engasjement. De har vært en stor drivkraft i å gjennomføre nye tiltak for å tilrettelegge for at enda flere skal velge en aktiv reisevei til universitetet, forteller prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass i Syklistenes Landsforening, Lotte Frost.

Det er syklistenes Landsforening som sertifiserer sykkelvennlige arbeidsplasser og universiteter.

Frost håper at UiBs arbeid vil motivere og inspirere andre universiteter og høgskoler i landet til å rette oppmerksomheten mot tilrettelegging for klimavennlige reiser.

- For at vi skal lykkes med å øke andelen aktive reiser trenger vi denne typen engasjement for sykkel som transportmiddel. Å gjennomføre en sertifiseringsprosess som universitetet nå har gjort er et reelt bærekraftstiltak med en tydelig bevisstgjøring om fordelene det medfører – lavere utslipp, bedre fysisk og psykisk helse og lavere kostnader enn ved andre transportmidler, avslutter hun.

Initiert av ansatte

Sertifiseringen ved UiB ble initiert av ansatte ved universitetet.

-  Engasjerte ansatte tok kontakt med meg, og det gjorde at vi satte i gang med en kartlegging for å se på hvilke insentiver, goder og utfordringer som fantes. Resultatene ble samlet i en rapport med forslag til tiltak som kunne gjøre UiB enda mer sykkelvennlig. Flere av disse har vi fulgt opp. Alle nye bygg vil få topp moderne sykkelfasiliteter, og vi jobber med å bedre fasilitetene ved eldre bygg, forteller miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken.

Planen er å arrangere en årlig sykkeldag og også å arbeide med en ny rammeavtale for innkjøp og reparasjon av sykler. 

Wiken har fått svært positive tilbakemeldinger fra både studenter og ansatte, og mener at engasjementet ved UiB er imponerende.

- Det finnes mange ildsjeler blant våre ansatte og studenter, både når det gjelder miljøvennlig reisevei, folkehelse og prosjekt klimanøytralt UiB, sier hun.