Hjem
Aktuelt
Styremøte

Møte i universitetsstyret 28. oktober

På møtet skal styret blant annet ta stilling til UiBs innspill til statsbudsjett for 2023 og vedta UiBs eget budsjett for 2022. Følg møtet fra klokken 10.00.

Universitetsstyremøte 28. oktober 2021

Se styremøtet direkte fra klokken 10.00, torsdag 28. oktober.

Hovedinnhold

På sakslisten er det flere saker relatert til økonomi. Blant annet universitetets innspill til statsbudsjett for 2023 og budsjett for Universitetet i Bergen i 2022.

Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet krever mye planlegging, derfor er tiden allerede inne for å sende UiB sine innspill til 2023-budsjettet.

I sakspapirene blir det foreslått å spille inn følgende saker:

  • Bygg og infrastruktur
    • Nygårdhøyden sør
    • Griegakademiet
  • Studieplasser til utdanninger av særlig viktighet for samfunnet
  • Rekrutteringsstillinger
  • Europeisk universitetssamarbeid

Budsjett for Universitetet i Bergen 2022

I torsdagens møte, skal styret også vedta neste års budsjett. Budsjettet bygger på forslag til statsbudsjett 2022 som ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober. Støre-regjeringen har varslet at det vil komme en tilleggsproposisjon, det er derfor forventet at det kan komme endringer i budsjettet.

Oppfølging av nytt økonomi-, lønn-, og personalsystem

I januar fikk UiB nytt system for økonomi, lønn og personal. En innføring som har vært spesielt krevende for organisasjonen. I saksfremlegget berømmer universitetsdirektøren den innsatsen mange ansatte har vist i en krevende tid, hvor ulike feil og mangler med system har gjort at de ikke har vært i stand til å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte.

I tillegg er det flere orienteringssaker som står på agendaen.

Les hele sakslisten til styremøtet her.