Hjem
Aktuelt
Nyhet

Se onsdagens styremøte i opptak

Onsdag 2. februar var det klart for årets første møte i universitetsstyret. På agendaen fant du flere årsrapporter, tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og oppstart av arbeidet med ny strategi for UiB.

Universitetsstyremøte 2. februar 2022

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet

UiB mottok tildelingsbrevet fra kunnskapsdepartementet 21. desember 2021. I saken omtales sentralpunkter fra tildelingsbrevet og det er lagt frem et forslag til vedtak med budsjettrammer for enhetene som også justeres i trdå med endringer gjort i vedtatt statsbudsjett for 2022.

UiBs samlede tildeling er på kroner 3 967 520 000.

Les mer i sakspapirene til styresak 7/22.

Ny strategi for Universitetet i Bergen 2023 - 2030

Universitetets strategi «Kunnskap som former samfunnet» utløper i 2022. I denne saken skisseres en plan for å sette i gang arbeidet med å lage en ny strategi for UiB i perioden 2023- 2030, med vektlegging på innhenting av kunnskapsgrunnlag, analyse og forankring i organisasjonene. Strategiarbeidet vil bli ledet av prorektor Pinar Heggernes. Det vil bli lagt vekt på en åpen prosess, med gode muligheter til innspill fra universitetets ansatte og studenter.

Les hele saksfremlegget.