Hjem
Aktuelt
UiB Innsikt

UiB Innsikt: Det norske klassesamfunnet: Klasseanalysens relevans i dag

UiB Innsikt: Det norske klassesamfunnet: Klasseanalysens relevans i dag

Her kan du se arrangementet både live og i opptak. Bildet er av kvinner i arbeid ved kontoret ved Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna i 1944. Foto/ill.: Universitetsbibliotekets bildesamling, ubb-nor-0005-014. Fotograf: Norvin Reklamefoto
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Dette seminaret blir arrangert i samarbeid mellom UiB og Studentersamfunnet i Bergen.

Når samfunnsvitere gjennom de siste to hundre årene har forsøkt å forstå samfunnet vi lever i, har klasseanalyse vært en av de viktigste tilnærmingene.

Spørsmål om makt, ulikhet, fattigdom, helse og samfunnsutvikling har alle blitt belyst gjennom klasseforskning.

Men klasseanalysen har vært omstridt, og klassebegrepet har også blitt omtalt som en «zombie»-kategori; altså ideer, teorier eller begreper som har mistet sin relevans, men som man likevel holder fast ved.

Har klasseanalysen fremdeles relevans?

Om svaret er ja: på hvilke måter og langs hvilke dimensjoner kan Norge eventuelt beskrives som et klassesamfunn?

UiB Innsikt inviterer til en samtale om hvor viktig klasseanalyse er for å forstå samfunnet vi lever i nå.

Innleder og paneldeltaker: Johs. Hjellbrekke er professor ved Sosiologisk institutt. Han fordyper seg i analyser av av sosiale klasser, eliter, makt, ulikhet og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metoder for analyse av kategoriske datamengder, vitenskapshistorie og vitenskapsteori.

Innleder og paneldeltaker: Maren Toft er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er klasseteori, sosial mobilitet og klassestrukturasjon, segregasjon og urban ulikhet, sosial kapital og maktnettverk.

Innleder og paneldeltaker: Jørn Ljunggren er forsker ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning og velferdsforskningsinstituttet ved OsloMet. Han skal snakke om klasseanalysens betydning for å forstå arbeiderklassen.

Debattleder: Sjur Selsvik, leder av Studentersamfunnet i Bergen.

De øvrige panelmedlemmene blir offentliggjort snart.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kan du ikke komme? Vi strømmer arrangementet, og du kan se sendingen både live og i opptak på Youtube. Lenke til sendingen finner du både i toppen av denne siden og i høyre marg. 

Velkommen!