Hjem
Aktuelt
Nytt tilbud

Tilbyr grunnleggende digital innsikt til alle studenter

Universitetet i Bergen tilbyr alle studenter, uavhengig av studieretning, emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse fra høsten. – Stor etterspørsel etter slik kompetanse i arbeidslivet.

Student Helena Haldorsen med laptop
– Det er definitivt aktuelt for meg å studere et av de nye emnene, sier UiB-student Helena Haldorsen.
Foto/ill.:
Solfrid Langeland, UiB

Hovedinnhold

Fra høstsemesteret 2022 tilbyr Universitetet i Bergen, som første norske universitet, emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse til studenter fra alle fagområder. Fra før tilbyr UiB allerede en rekke studieprogram innen IKT på flere av fakultetene fakultet. Nå ønsker universitetet å gi alle studenter mulighet til å tilegne seg IKT-kompetanse. Gjennom seks ulike emner, vil UiB tilby studentene digital kompetanse med grunnleggende forståelse av hvordan digitalisering endrer og griper inn i fagområder, arbeidsliv og samfunn, og kunnskap om metodene som ligger bak digitale verktøy. 

– Dette er helt avgjørende for å kunne lykkes i et arbeids- og samfunnsliv som er i stadig endring. Vi er veldig stolt av at vi kan gi dette som et tverrfaglig tilbud til alle våre studenter, hvor flere fakultet bidrar med ulike emner som belyser et bredt spekter av aspekter ved digitalisering. Dette er en viktig del av UiBs ambisjon om å utdanne kandidater for fremtiden, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes. 

Viktig i alle fag 

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse er like viktig enten man studerer biologi, medisin, juss eller historie, og supplerer den fagkunnskapen studentene får gjennom studiet. Teknologi endrer alle bransjer, og kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse er avgjørende i fremtidens arbeidsmarked.   

– For eksempel tas algoritmer og kunstig intelligens i stadig økende grad i bruk i beslutningsprosesser i alle bransjer, og vi ser at forståelsen av GDPR er en viktig forutsetning for å kunne kommunisere med kunder og behandle personopplysninger uansett yrke, sier Heggernes.  

For studentene Helena Haldorsen og Sigurd Salvesen er de nye emnene i digital forståelse, kunnskap og kompetanse helt klart noe som er aktuelt å studere. De peker på at det er et stort spenn i hva den enkelte student har av datakunnskaper, og mener at det er svært bra at UiB satser på å øke kunnskapen på dette feltet hos studentene. 

Høyst aktuelle emner 

– Det er definitivt aktuelt for meg å studere et av disse emnene. Jeg får høre av mine venner at jeg er litt bakpå når det gjelder teknologi. Jeg setter meg inn i de tingene jeg må, men det er så mye mer å lære. Da er det veldig nyttig at UiB satser på denne emnepakken for å gi studentene den kompetansen de trenger, sier Helena Haldorsen som studerer sammenlignende politikk på UiB. 

Hun får støtte fra Sigurd Salvesen som også kommer til å søke seg til et av de seks emnene som lanseres.  

– Det er både nyttig og helt nødvendig for oss å forstå den digitale verden bedre. Både for vår egen og for samfunnets del. For min del er del er det veldig interessant å lære mer om GDPR og om algoritmer, og jeg tenker det er emner som vil være svært nyttige for meg etter utdanningen, sier Salvesen som studerer kunsthistorie og klassisk filologi. 

Heggernes tror studentene får bruk for de nye emnene når de skal ut i arbeidslivet. 

– Helsepersonell, jurister, saksbehandlere på mange ulike felt og mange andre yrkesutøvere kommer i økende grad til å basere sine beslutninger på kunnskap produsert av digitale verktøy og metoder. Det uttales tydelig fra arbeidslivet at det er behov for digital grunnkompetanse hos kandidatene de ansetter og skal ansette i fremtiden. Vi skal bidra med den kompetanse og kunnskap som samfunnets innbyggere, bedrifter og offentlige etater trenger, sier Pinar Heggernes. 

Næringslivet er positive 

Og det er næringslivet begeistret for. Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, roser initiativet fra Universitetet i Bergen.  

– Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for at norske bedrifter kan utnytte mulighetene ved digitaliseringen til økt verdiskaping og utvikling av nye bærekraftige løsninger. Halvparten av NHOs bedrifter oppgir at de vil ha mer behov for IKT-kompetanse fremover. Derfor ønsker vi velkommen alle gode tiltak som til sammen bidrar til å øke næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Det er bra at UiB går i bresjen for å øke digital forståelse, kunnskap og kompetanse – uavhengig av studieretning, sier Hauglie. 

For Universitetet i Bergen er det vesentlig at utdanningene tilpasser seg den nye hverdagen slik at kandidatene som utdannes er i stand til å forstå teknologien og metodene som ligger bak verktøyene de kommer til å forholde seg til. På den måten er de bedre i stand til å bedømme feilmarginer i beslutninger og risikoer for forskjellsbehandling, mener Heggernes. 

– Vi kan ikke forespeile i dag hvordan arbeids- og samfunnslivet kommer til å være om 20 eller 30 år, men vi kan være sikre på at digital forståelse, kunnskap og kompetanse vil være grunnleggende. Dette tilbudet sikrer denne vesentlige kunnskapen for våre studenter og gir arbeidslivsrelevans i et langt perspektiv, sier Heggernes.