Hjem

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse

Hovedinnhold

Studenter foran PC skjerm

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

I fremtiden vil kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse være avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Helsepersonell, jurister, ingeniører, lærere, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere, vil i økende grad basere beslutninger på grunnlag produsert av digitale verktøy og metoder.

Om DIGI-pakken

Universitetet i Bergen er først ut i Norge, og er unik i europeisk sammenheng, med emnepakken DIGI (Digital forståelse, kunnskap og kompetanse).

Den inneholder 2,5 studiepoengsgivende emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnene er tilgjengelig for alle studenter, uavhengig av hvilket fag man studerer. Fra høsten 2023 er emnene også tilgjengelige for ansatte ved UiB. Våren 2024 lanseres de to første DIGI emnene som etter- og videreutdanning.

Les om DIGI-emnene og hvordan du melder deg på

Få nye digitale ferdigheter på 1-2-3
Illustrasjon av digitalisering ved et universitet

DIGI emnepakken høsten 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

Øke digital kompetanse
Prorektor ved UiB Pinar Heggernes

Studentene trenger mer digital kompetanse

- Målet er at kandidatene som utdannes er i stand til å forstå teknologien og metodene som ligger bak verktøyene de vil bruke i sine fremtidige jobber
Økt digital kompetanse som UiB ansatt
Illustrasjon av digitalisering ved et universitet

DIGI for UiB ansatte høsten 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
Smilende jente med laptop

Klar for den nye digitale hverdagen?

Den digitale hverdagen er i stadig og rask endring. Som UiB-student, uavhengig av hvilket fag du studerer, vil du nå ha de beste forutsetninger til å imøtekomme arbeidslivets økende behov for digital forståelse, kunnskap og kompetanse.

Kunstig intelligens
1.am. Truls Pedersen ved skrivebordet med tekniske duppeditter i hendene

Bygger bro mellom teori og praksis

Førsteamanuensis Truls Pedersen underviser i Kunstig intelligens, nå forteller han om hvordan det er å gå fra teoretiker til å bli en praktiskteoretiker og om hva studentene kan vente seg i DIGI114 - Kunstig intelligens.