Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB har fått 125 nye studieplasser til ukrainske studenter

Regjeringen fordeler 1000 ekstra studieplasser til universiteter og høyskoler landet rundt. UiB har fått 125 av disse plassene. – Vi er godt forberedt og ser fram til å ta imot studentene, sier rektor Margareth Hagen.

Universitetsmuseet i Bergen lyst opp i blått og gult
UiB har fått 125 av de 1000 nye studieplassene som opprettes.
Foto/ill.:
Ole Friele, UiB

Hovedinnhold

Onsdag meldte regjeringen at fordelingen av de 1000 studieplassene som regjeringen opprettet i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina er klar.

UiB har fått tildelt 125 ekstra studieplasser.

– UiB er godt forberedt

– Vi har forberedt oss godt til å ta imot ukrainske flyktninger både på enkeltemner og på studieprogram. Derfor er vi veldig glade for at vi har fått disse studieplassene som vi er sikre på å kunne fylle, ser rektor Margareth Hagen.

Sammen med ledelsen arbeider hun for å legge til rette for de nye studentene.

Pinar Heggernes, prorektor ved UiB, ser også fram til å ta imot de nye studentene. Hun sier at UiB vil legge til rette for at studentene får opplæringstilbudet de trenger.

– Vi har fått på plass opplæringstilbud i både engelsk og norsk som fremmedspråk som skal foregå i sommer, slik at flyktningene skal være forberedt på studiestart til høsten. På orienteringsmøtet som vi holdt i Aulaen hadde vi godt oppmøte og stor interesse fra ukrainske flyktninger.

Fordelingen av plassene mellom fakultet vil bli gjort når UiB har fått en oversikt over hvordan søkerne fordeler seg på emner og studieprogram.

Regjeringen vil legge til rette for høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe uttaler i en pressemelding at regjeringen vil legge til rette for at de ukrainske flyktningene som kommer til Norge skal få anledning til å ta utdanning.

– Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. En del av dem som kommer hit ønsker å ta høyere utdanning, men oppfyller ikke alle krav. Utdanning og arbeid er nøkkelen til integrering. Derfor vil vi foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier Borten Moe.