Hjem
Aktuelt
Nyhet

Inviterer til innspillsmøte om bærekraft

I forbindelse med arbeidet med UiB sin nye strategi, inviteres alle studenter og ansatte til å komme med sine innspill til temaet bærekraft.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
Universitetet i Bergen inviterer studenter og ansatte til å gi sine innspill om bærekraft fredag 3. juni.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

Hovedinnhold

Fredag 3. juni er det duket for innspillsmøte om bærekraft i Egget på Studentsenteret klokken 12.30. Hele universitetsmiljøet inviteres til å komme med sine innspill til temaet, og dermed bidra i å forme UiB sin nye strategi.

– Hvordan kan vi ved UiB best mulig arbeide med bærekraft i utdanning, forskning, formidling og innovasjon? Bærekraft handler om å tilrettelegge for en god samfunnsutvikling uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Mange ulike fagmiljø ved UiB setter søkelys på bærekraft fra sitt ståsted, og temaet er tverrfaglig i sin natur. Hvordan vi kan arbeide med temaet på en mest hensiktsmessig måte fremover er derfor et viktig spørsmål i arbeidet med ny strategi, sier rektor Margareth Hagen.

Universitetets nåværende strategi «Kunnskap som former samfunnet» varer ut i 2022, og arbeidet med å utforme en ny strategi for årene 2023 til 2030 vil pågå dette året.

Underveis i strategiprosessen har det bli tatt initiativ til flere tiltak for at studenter og ansatte i organisasjonen skal kunne ta del i prosessen og komme med sine innspill.

– Nå håper vi at alle våre studenter og kolleger bruker mulighetene de har til å delta i universitetsdemokratiet. Slik kan vi sammen forme den retningen Universitetet i Bergen skal ha i årene som kommer, sier Hagen.

Studenter og ansatte som ikke har mulighet til å delta på innspillsmøtet 3. juni, kan også sende sine innspill på e-post til strategi@uib.no