Hjem
Aktuelt
SAMORDNA OPPTAK 2022

Rekordstor interesse for lektorutdanningen ved UiB

Antall søkere til høyere utdanning er normalisert på landsbasis etter koronapandemien. Svært mange vil studere ved lektorutdanningen på UiB.

Bildet viser en gruppe studenter som står i en gruppe og snakker sammen i foajeen på Dragegjellet, Jussbygget ved UiB.
SAMORDNA OPPTAK 2022: Det er færre søkere til høyere utdanning i hele landet i år. Pinar Heggernes, prorektor med ansvar for utdanning synes derfor det er ekstra fint å se at flere av studieprogrammene på UiB opplever økt interesse.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Vi er fornøyde med at så mange ønsker å studere ved lektorutdanningen vår. Dette samsvarer godt med et økende behov for kvalifiserte lærere i fremtiden, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at 10 623 har hatt studieprogram ved UiB som sitt førstevalg.  Dette er en del færre søkere enn toppåret i fjor, men normalisert i forhold til tall fra 2019, før koronapandemien. UiB har sendt ut 8721 tilbud om studieplass for kommende semester. 

- Jeg vil gratulere alle som har fått tilbud om studieplass ved UiB. Vi ser frem til å ta imot dere! sier Pinar Heggernes, prorektor med ansvar for utdanning ved UiB.

Svært populær lektorutdanning

Det er færre søkere til høyere utdanning i hele landet i år. Heggernes synes derfor det er ekstra fint å se at flere av studieprogrammene opplever økt interesse.

-UiB har en stor bredde i fagtilbud, og vi er glade for at det er god interesse for disiplinfagene. Samfunnet vårt har behov for en stor bredde med faglig kunnskap, sier Pinar Heggernes.

Sammen med rettsvitenskap, odontologi, medisin og psykologi, er det særlig studier innenfor teknologi- og realfag, og lektorutdanningen som er populære.  UiB tilbyr lektorprogram i nordisk, fremmedspråk, historie eller religion, naturvitenskap og matematikk og samfunnsfag, og i år er har det vært særlig stor rift om studieplassene på engelsk, historie og sosiologi.

– Vi har store ambisjoner for lektorprogrammene våre. Det er derfor spesielt positivt at så mange har lektorutdanningen ved UiB som sitt førstevalg for utdanning, sier prorektor Heggernes.

Totalt var det 373 søkere til de ulike studieprogrammene på lektorutdanningen til UiB. Dette er en økning på 69 prosent sammenlignet med 2021.

Stødig vekst for realfag, teknologi og mediefag

UiB har over tid bygget opp en solid portefølje innenfor teknologifag, med studieprogram innen medie- og IT-fag som har mange søkere.  Studier innen journalistikk, datasikkerhet og kunstig intelligens er blant de mest populære bachelorprogrammene.  Når det gjelder sivilingeniørstudier, er medisinsk teknologi, Informasjonsteknologi og økonomi blant programmene med høyest poenggrense. Flere av realfagene har også hatt en stødig vekst de siste årene. Opptakstallene viser samtidig en økende interesse for studieprogrammene i fiskehelse og havbruk.

- Ved Universitetet i Bergen har vi ledende forskningsmiljøer innen flere av disse fagene. Dette er også kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet og som kommer til å bli stadig viktigere i fremtiden. Når disse studiene både er samfunnsrelevante og populære, viser det at UiB treffer godt med studieporteføljen, sier Pinar Heggernes.