Hjem
Aktuelt
One Ocean Expedition

Gjorde feltarbeid om mikroplast om bord på Statsraad Lehmkuhl

Masterstudent Madelen Hegrestad er nylig ferdig med et unikt feltarbeid om bord på Statsraad Lehmkuhl. Som del av masteroppgaven forsker hun på forekomsten av mikroplast i Stillehavet.

Madelen Hegrestad under sitt feltarbeid på Statsraad Lehmkuhl.
Madelen Hegrestad under sitt feltarbeid på Statsraad Lehmkuhl under One Ocean Expedition.
Foto/ill.:
Malin Nordby Kvamme / Statsraad Lehmkuhl

Hovedinnhold

- Det å være med på Statsraad Lehmkuhl var en unik opplevelse, og en skikkelig pause fra hverdagen. Det gir en spesiell følelse å være så tett på mange andre studenter, på åpent hav og i en så lang periode, sier marinbiologistudent Madelen Hegrestad om feltarbeidet hun utførte som del av jordomseilingen One Ocean Expedition.

I to måneder reiste hun fra Chile til Fiji sammen med rundt 90 andre studenter, og var både mannskap og forsker underveis. Mens de andre studentene, som tok bærekraftsemnet SDG 200, seilte videre mot Palau, mønstret Hegrestad av på Fiji og dro hjem for å starte forberedelsene til masteroppgaven.

Mikroplast i Stillehavet

Før avreise ble Statsraad Lehmkuhl utstyrt med en rekke forskningsinstrumenter, som blant annet brukes til å samle inn ulike typer data fra vannprøver verden rundt. Da Hegrestad fikk tilbud om å gjøre datainnsamling til masteroppgaven som del av ekspedisjonen, syntes hun det var en mulighet hun ikke kunne si nei til.

Hegrestad har samlet inn vannprøver på 20 målepunkter i det sørlige Stillehavet. Tilbake i Bergen skal hun de kommende månedene analysere datasettet i laben til Havforskningsinstituttet, og i arbeidet med oppgaven har hun et veileder-team bestående av forskere fra UiB, Havforskningsinstituttet og NORCE.

- I tillegg til å se på mengden og størrelsen på plastpartiklene, vil jeg se om man kan finne ut hva slags type plast det dreier seg om. Jeg ønsker også å samarbeide med en oseanograf, for å se på hvor plasten har kommet fra og hvor den er på vei; gjennom modelleringer av havstrømmer og hvordan plastpartiklene beveger seg i disse, sier Hegrestad.

Sammenlignbare data

Hun forteller at forskningen på One Ocean Expedition er en sjelden sjanse til å sammenligne funn om mikroplast fra hele verden.

- Det å forske på mikroplast krever stor presisjon i måle- og analysemetode, og siden mikroplast finnes de fleste steder – også i lufta – kan prøvene fort bli forurensede. Dette gjør det vanskelig å sammenligne prøver fra ulike steder og som gjerne er samlet inn med ulike metoder. Denne gang vil prøvene bli samlet inn og analysert med samme metode – noe som gjør dem direkte sammenlignbare, sier Hegrestad.

Om bord på Statsraad Lehmkuhl jobber flere forskere med å samle inn slike prøver, og Hegrestad sitt datasett vil utgjøre en del av et større bilde. Datasettet fra ekspedisjonen vil også bli tilgjengelig for forskere over hele verden til å gjøre sine egne analyser.

- Når det gjelder mitt eget datasett, er det spennende at innsamlingen ble gjort langs en svær gyre – eller strømvirvel i havet – hvor plast kan akkumuleres som følge av havstrømmene. Det blir spennende å se om det er mer mikroplast i dette området enn i de øvrige prøvene, sier hun.

Kart over reiserute i Stillehavet-

På kartet ser vi stasjonene mikroplastprøvene ble samlet fra på seilasen fra Chile til Fiji.

Foto/ill.:
Google Maps

Trenger mer forskning

- Jeg er veldig interessert i spørsmål som går på menneskelig påvirkning av miljøet, og plastforurensing er nettopp et slikt tema. Min masteroppgave handler sånn sett ikke om ren biologi, men forekomsten av mikroplast i havet vil i høy grad påvirke dyrelivet – og dermed oss.

Hegrestad sier at det i dag ikke er så mange gode løsninger når mikroplasten først har havnet i miljøet.

- Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette fagfeltet – både når det gjelder spredningen og mulige kilder til mikroplast i havet – for å kunne lokalisere de rette tiltakene. Det er mye vi ikke vet om hvilken effekt mikroplast har på livet i havet, men skadevirkningene er trolig veldig store. Forskningen fra Statsraad Lehmkuhl er et viktig bidrag til dette feltet, og noe som er veldig spennende å være en del av, slår hun fast.

Hegrestad vil gå i gang med analysearbeidet i løpet av oktober, og håper å ha de første resultatene klare før jul. Resultatene vil så bli presentert som del av masteroppgaven.