Hjem
Aktuelt
Styremøte

Styremøte 27. oktober

Universitetsstyret skal blant annet vedta neste års budsjett, samt få presentert UiBs klimaregnskap for 2021. Se møtet direkte her fra klokken 9.

BIlde av universitetsstyrets medlemmer samlet i Universitetsaulaen i Bergen
Universitetsstyret samles til styremøte torsdag klokken 9.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Universitetsstyremøte 27. oktober 2022

Møtet i universitetsstyret foregår denne uken på Solstrand, men kan følges direkte i streamen torsdag 27. oktober. Møtet starter klokken 9.

Blant sakene som skal behandles er universitetets budsjett for 2023. Som følge av de økte energikostnadene, må blant annet energibudsjettet for neste år økes med 125 millioner kroner. Budsjettforslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med fakultet og sentralavdelinger gjennom budsjettprosessen, samt forslag til statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem 6. oktober.

Les budsjettsaken her.

I tillegg til budsjett for neste år, skal styret også få en orientering om universitetets økonomi i økonomirapport for 2. tertial.

UiB skal også gi sine innspill til statsbudsjettet for 2024 innen 1. november. Under torsdagens styremøte blir styret orientert om hvilke områder UiB prioriterer i sitt forslag til budsjett for 2024. 

 • Bygg og infrastruktur
  - Griegakademiet
  - Nygårdhøyden sør
  - Forskningsfartøy G.O Sars
  - Tilgang til helsedata
 • ENØK tiltak
 • Studieplasser
 • Rekrutteringsstillinger
 • Ny regional etisk komite

Klimaregnskap

Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt innen 2030. UiBs arbeid for å redusere egne klimautslipp er sentralt i dette arbeidet. Dette måles gjennom årlige klimaregnskap, og på torsdag får styret presentert klimaregnskapet for 2021.

Her kan du lese klimaregnskapet.

Som kjent fikk UiB tildelt to nye sentre for fremragende forskning 23. september. De to sentrene er Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health ved Det medisinske fakultet, og Center for Digital Narrative ved Det humanistiske fakultet. Universitetsstyret skal få en kort presentasjon av de nye sentrene, og hvordan fagmiljø, ledelse og støtteapparat på institutt, fakultet og sentralt har arbeidet fram gode søknader. 

Les hele styresaken her