Hjem
Aktuelt
Demonstrasjon

Universitetet i Bergen samlet i kamp for nytt Griegakademi

UiB mobiliserer bredt for å sikre videre prosjektering av Griegakademiet. 27. oktober arrangerte studentene, ved Studentparlamentet og Kunstnerisk Studentutvalg, demonstrasjon for finansiering av et nytt bygg for utdanningen ved instituttet.

Dekan ved KMD, Frode Thorsen, under demonstrasjonen torsdag.
Dekan ved KMD, Frode Thorsen, var en av appellantene under demonstrasjonen.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Det var i forrige uke beskjeden kom om at nybygg for Griegakademiet skrinlegges. I forslag til nytt Statsbudsjett tildeles det ikke midler til å fortsette prosjekteringsarbeidet. Prosjektrådet som er ledet av Kunnskapsdepartementet (KD) blir nedlagt og prosjektet avvikles. I brevet fra departementet datert 19. oktober heter det:

«Det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettet tilsier at det de nærmeste årene ikke er sannsynlig med startbevilgning til Griegakademiet».

Studentene demonstrerte

Nyheten har utløst reaksjoner fra hele universitetsmiljøet, og torsdag arrangerte Studentparlamentet ved UiB og Kunstnerisk Studentutvalg ved KMD demonstrasjon hvor en rekke appellanter fremmet sin støtte til kampen om et nytt bygg.

- Atter en gang samles vi for å kjempe for Griegakademiets fremtid, sa leder av Studentparlamentet, Aksel Haukom i sin appell.

Videre fortalte han om Griegakademiets plass som en sentral del av kulturlivet og musikalske tradisjoner i Bergen.

- Regjeringen må se at hvis de stopper utviklingen av Griegakademiet, struper de fremtiden fra vår egen kulturarv. Dette kan ikke skje - Griegakademiet må finansieres, slo han fast, og roste samtidig studentene som trosser utfordringene og skaper en god studiehverdag.

- Vi skylder dem et bedre læringsmiljø, slo han fast.

Studentene fikk støtte fra en rekke appellanter, som UiB-rektor Margareth Hagen.

- Hvis regjeringen mener alvor om at kulturarven vår er viktig for Norge, så må de prioritere den og bidra til å få på plass et nytt bygg for Griegakademiet, sa Hagen til de fremmøtte under demonstrasjonen.

Føler seg lurt

De sterke protestene fra Universitetet i Bergen kommer etter at man over mange år har kjempet for et nybygg. I 2021 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut oppdragsbrev til Statsbygg om prosjektering av nybygg for Griegakademiet.

Instituttleder på Griegakademiet, Randi Rolvsjord forteller at stemningen på Griegakademiet nå er laber.

- Beskjeden kommer jo som et slag i mellomgulvet. Både ansatte og studenter har jobbet svært hardt med å planlegge nybygg sammen med Statsbygg, og vi startet å tro at dette endelig skulle realiseres etter at flere tidligere planleggingsrunder har stoppet opp. Så vi føler oss nok litt lurt. Våre fantastiske ansatte og studenter på Griegakademiet er vår viktigste ressurs for framtidig utvikling, og det skal vi holde fast i som et håp uansett hva som skjer, sier Rolvsjord.

Setter musikkutdanningen i en svært vanskelig situasjon

Instituttlederen mener at et manglende nybygg vil sette musikkutdanningen ved Griegakademiet i en svært vanskelig situasjon.

- Alternativene er vanskelig å se. Lokalene vi har i dag vil være svært krevende og dyre å rehabilitere til et akseptabelt nivå – kanskje umulig. Det kommer til å bli vanskelig videreutvikle Griegakademiet som en samtidsrettet og samfunnsrelevant musikkutdanningsinstitusjon. Jeg vil også nevne at det ville gjøre det krevende å utnytte potensialene for samarbeid mellom fagmiljøene i Fakultet for kunst, musikk og design med de nåværende lokalene.

- Hva tenker du et nybygg for Griegakademiet kunne bety for Bergen, musikkmiljøet og samfunnet?

- Nybygget vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle Griegakademiet til en moderne musikkutdanningsinstitusjon, med stor faglig bredde og mangfold, og der det er plass for å utvikle mange forskjellige typer musikkpraksiser. Jeg tror også at et nytt bygg vil forenkle samarbeidet med andre kulturinstitusjoner i Bergen, og dermed også gjøre at vi kan bidra mer det lokale kultur- og samfunnsliv, sier Rolvsjord.

Det finnes ingen plan B

Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design Frode Thorsen sier at det ikke finnes en plan B for Griegakademiet og at han og fagmiljøet er ikke motivert for å tenke i de baner nå.

- I de siste årene har vi ikke hatt grunn til å tenke Plan B fordi prosessen har gått på skinner. KD var godt informert om planer for samlokalisering da KMD ble etablert i 2017 og KD har, sammen med Statsbygg, Bergen kommune og UiB deltatt aktivt i planleggingen. Musikkutdanningen i Bergen har vært i provisoriske eller halvferdige løsninger siden 1946 og nå må vi få dette på plass, sier Thorsen.

Han mener at nybygg dreier seg om noe mer enn «bare» Griegakademiet.

- Husk: Det dreier seg om både nødvendig bygg for Griegakademiet og samlokaliseringen av hele KMD. Fakultetet skal være en kulturinstitusjon i Bergen og vil bli et tyngdepunkt i den nye bydelen Møllendal. Studenter og ansatte er allerede aktive deltakere og bidragsytere i kulturlivet, i frivillig musikkliv, kulturskoler og også i andre sektorer som helse og omsorg. Samlokaliseringen vil ikke bare gi oss et nødvendig løft, men også skape unike forutsetninger for tverrfaglig samarbeid og utvikling av tverrkunstneriske uttrykk. Dette er kjernen i visjonen for KMD.

Har eksistert i nesten 120 år

Griegakademiet ble startet i 1905 og har utdannet verdensledende artister, som Lise Davidsen og Leif Ove Andsnes.

- Institusjonens betydning for kulturlivet i Bergen, Vestlandet og Norge kan ikke overvurderes, sier Frode Thorsen og peker på at på tross av dette er situasjonen på Griegakademiet nå svært kritisk.

- Fortsatt holder vi til i nedslitte Nygård skole hvor bygningsmassen er i elendig forfatning. Flere rapporter viser at det kan være helseskadelig å bruke øvingsrommene. En ekstern komité evaluerte tilbake i 2011 situasjonen, og mente bygningen var «betydelig dårligere» enn tilsvarende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge og Norden».

Kulturarven må prioriteres

Rektor ved UiB, Margareth Hagen sa i sin appell at musikere utdannet ved Griegakademiet farger kulturlivet både i og utenfor Bergen.

- Fra jazzkvelder på Verftet til operaaftener på Bergen Nasjonale Opera. I møte med lærere på kulturskolen i Bergen og på konserter i Carnegie Hall i New York. Til og med på gjenåpningskonserten til verdenskjente Teatro alla Scala i Milano etter pandemien.

Hagen understreket også hvordan den musikalske forskningen finner nye måter å ta kulturen i bruk på, som når musikkterapeuter utdannet ved Griegakademiet blir en del av det psykiske helsevernet.

Hun sa videre at den norske kulturarven ikke kan ivaretas i trange øvingslokaler hvor musikere kan risikere hørselsskade.

- Det er i trange tider en må prioritere. Det er i trange tider en må si hva som virkelig er viktig. Hvis regjeringen mener alvor om at kulturarven vår er viktig for Norge, så må de prioritere den. Da må de bidra til å få på plass et nytt bygg for Griegakademiet!