Hjem
Aktuelt
Nyhet

Fylte aulaen til digitaliseringskonferanse

Torsdag 3. november arrangerte Universitetet i Bergen, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Sikt den nasjonale konferansen Digitalisering i høyere utdanning 2022.

Anne Marit Bjørneflaten holder åpningstale på konferansen Digitalisering i høyere utdanning
Statssekretær Anne Marit Bjørneflaten holdt åpningsinnlegg på konferansen "Digitalisering i høyere utdanning".
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Anne Marit Bjørneflaten åpnet konferansen i en fullsat universitetsaula, og la i sitt innlegg vekt på hvilken avgjørende rolle institusjonene har for fremtidens samfun.

– Dere som er i salen er en viktig brikke for at norsk næringsliv, og norske bedrifter kan skape verdier i fremtidens nullutslippsamfunn, sa Bjørneflaten.

Hun pekte også på viktigheten av å styrke den digitale kompetansen, og forskning innen digitalisering for å møte truslene samfunnet står overfor. 

Her kan du lese programmet for konferansen

Prorektor Pinar Heggernes ønsket velkommen til UiB, og i sitt innlegg pekte hun på vitktigheten av at sektoren samles til å snakke om digitelisering i forskning og høyere utdanning. 

Digitalisert utdanning

– Digitalisering i høyere utdanning krever dialog på tvers. Temaet favner bredt; det handler om digitale system og plattformer for UH-sektoren, digital undervisningsutøvelse med tilpassede verktøy og metoder, og ikke minst hvordan digitalisering påvirker selve fagene, hvordan yrkene utøves og hvordan utdanningene må svare til dette, sa Heggernes.

Videre pekte hun på hvor viktig digitaliseringen er i undrevisningen. 

– Utviklingen av verktøy og plattformer for digital undervisning, og digitale komponenter som supplement til fysisk undervisning, endrer og utfordrer det tradisjonelle bildet av forelesinger, gruppeundervisning og kollokvier. Denne utviklingen endrer mulighetene og rammene for samarbeid og studentaktiv læring, den utfordrer skillet mellom administrative rammer og faglige innhold og ikke minst gir den endrede vilkår for den enkelte underviser. 

Dette momentet trakk også NSO-leder Maika Godal Dam i sitt åpningsinnlegg. 

– Vi kan studere på helt andre måter enn det man gjore tidligere. Undervisningen er også helt annereledes i dag enn det den var. Mens undervisningen tidligere gjerne gikk ut på at en foreleser som stod foran i et klasserom og fortalte, er det i dag nærmest ingen grenser for hvordan undervisningen kan foregå, sa hun.

Universitetet i Bergen arrangerer den nasjonale konferansen sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.