Hjem
Aktuelt
Christieprisen 2023

Christieprisen 2023 til professor Leif Ove Larsen

Leif Ove Larsen får Christieprisen 2023 for sitt arbeid for å etablere kunnskapsklyngen i Media City Bergen.

Vinner av Christieprisen
Prisvinner Leif Ove Larsen. Her sammen med UiB-rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

– Verden kommer nå til Bergen for å lære hvordan mediebransje og akademia kan samarbeide. Vi må ha gjort noe riktig, sier han.

Leif Ove Larsen er professor ved Institutt for informasjon- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han får Christieprisen for å ha vært en av de fremste drivkreftene for at ideen om et klyngesamarbeid i form av Norwegian Center of Expertise in Media (NCE media) og Media City Bergen (MCB) har blitt en realitet.

En drivkraft og brobygger

– Leif Ove Larsen har vært en drivkraft i etableringen og utviklingen av en av de mest vellykkede kunnskapsklyngene i Bergen, der søkelyset er på rollen teknologi og medier har for å sikre et velfungerende demokrati med opplyste og deltakende borgere.

– Gjennom sin unike evne til å etablere nye møteplasser, kombinert med et brennende engasjement for sitt eget fagfelt, har Larsen klart å skape et tett, varig og velfungerende samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnsliv, sier juryleder og prorektor ved UiB Pinar Heggernes.

-Folk teller!

Larsen mottok Christieprisen under årets Christiekonferanse i Bergen, og i sin takketale kom han med en tydelig oppfordring til publikum:

– Steder betyr noe, folk betyr noe.

Man kan utvikle strukturer og strategier, men avgjørende for et vellykket samarbeid mellom industri og akademia er tillit mellom aktørene og respekt for institusjonelle særtrekk og samfunnsoppdrag. Det tar tid – og det krever tålmodighet og klokskap!"

I nominasjonen som lå til grunn for juryens valg, står det blant annet at:

«Leif Ove har lagt til rette for at grunnpilarene utdanning, forskning og innovasjon på forbilledlig vis har blitt de sentrale dimensjonene i NCE media og MCB. Formålet har hele veien vært å få til en plattform som er med og sikre et velfungerende demokrati med opplyste og deltakere borgere i en rettstat.»

«Han har vært en pådriver for å skape viktige faglig-sosiale arenaer der beslutningstakere på alle nivå og fagfolk fra næringsliv, media, politikk og forskning møtes, som Nordiske Mediedager og selve Christiekonferansen.»

«Leif Ove Larsen er en enestående brobygger mellom teknologi, medier, demokrati, universitet og samfunn.»