Hjem
Christiekonferansen
Konferanse

Christiekonferansen 2023

Tirsdag 25. april gikk årets Christiekonferanse av stabelen i Universitetsaulaen. Tema er: Kunnskapsbyen Bergen - hva er status for kunnskapsbyen i dag, og hvordan rigger vi oss best mulig for framtiden? Se opptaket her.

Christiekonferansen 2023

Se Christiekonferansen direkte her

Hovedinnhold

KUNNSKAPSBYEN BERGEN
 

 “Lykkes Vestlandet, lykkes Norge”, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under valgkampen for 2 år siden. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen utgjør i dag med sine ansatte og studenter rundt 50 000 mennesker, noe som utgjør om lag 20 % av byens befolkning. Bergen har allerede posisjonert seg som en kunnskapsby med sterk internasjonal profil og sterke partnerskap mellom forskning, næring, forvaltning og kultur. Så hva nå?   

Under årets Christiekonferanse tar vi temperaturen på kunnskapsbyen Bergen og utfordrer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på Støres uttalelse fra 2021: Hva forventer nasjonale myndigheter av oss som jobber med forskning, utdanning og innovasjon i Bergen, og hvordan vil dere bidra til at vi lykkes?    

Hva mener byens lokalpolitikere? Hvilke rammevilkår må ligge til grunn for at Bergen skal lykkes som kunnskapsby? 

Vi får også høre fra Bergens ledende fagmiljø innen blant annet kultur, finans og helse, etablerte forskningsinstitusjoner og gründere med internasjonal suksess: Hva er veien videre for kunnskapsbyen? Hvordan kan vi legge til rette for mer kunnskapsdreven innovasjon?  

På Christiekonferansen går vi i dybden, diskuterer og debatterer.   

Programleder: Siri Lill Mannes

PROGRAM FOR #CHRISTIE23: 

med forbehold om endringer i programmet.  

08:30REGISTRERING ÅPNER 
09:00

UTSTILLING ÅPNER

Servering av enkel frokost i Christie

Les mer om utstillerne her
09:30PROGRAMSTART I AULAEN 
 SESJON 1
BERGEN? - Har vi lykkes som kunnskapsby?
 

Hva er status for kunnskapsbyen Bergen og hvordan vil politikere jobbe for at vi lykkes? Hvordan skal UiB bruke forskning, utdanning og innovasjon til å styrke Bergens posisjon både nasjonalt og internasjonalt?

Med:

Margareth Hagen, rektor, UiB, Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap), Rune Bakervik byrådsleder (Ap) og Marit Warncke, ordførerkandidat (H). 

10:20SESJON 2:
BERGEN! - Dette er vi stolte av!
 

Vi zoomer inn på Bergens ledende fagmiljø, og ser nærmere på hva som rører seg innen forskning, media, næringsliv og kulturliv. Hvordan får de det til?  
Med: 

Bjørn Tore Hjertaker professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, Geir Drage Berentsen, førsteamanuensis ved NHH, Cecilie Hansen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Dhayalan Velauthapillai, professor i fysikk ved Høgskolen på Vestlandet, Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Det Vestnorske Teateret og Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2.

11:15

PAUSE 

Servering og utstilling i Christie

 
11:35

SESJON 3
BERGEN: 
- Med kunnskap som springbrett


Hva sier de som har startet opp og gjort suksess med å kombinere kunnskap, forskning og innovasjon. Hva skal til for å lykkes? Hvilke fallgruver finnes? Har Bergen en god innovasjons/gründerkultur?

Med: Helge Jørgensen, direktør 7Analytics, Arne Bergby, direktør  ItsLearning/Defibrio, Aslak Heining, direktør Pure Lobster og Gerd Kvale, professor Institutt for klinisk psykologi UiB/ Spesialrådgiver Divisjon for Psykisk Helse, Haukeland Universitetssykehus. 
12:15CHRISTIEPRISENProrektor og leder for priskomiteen, Pinar Heggernes deler ut årets pris. 
12:30

LUNSJ
Servering og utstilling i Christie

Utstillere: Senter for dyphavsforskning, Birkelandssenteret, Medborgerpanelet DIGSCORE, Middelalderklyngen/Bergen anno 1320, folkelig.no, fremtenkt.no, Leprajubileet, Advanced Nanomaterials for Clean Energy and Health Applications 

Les mer om utstillerne her

13:30KULTURELT INNSLAG  
 

FORSKNING I FRONT

Lydstrømmer og vibrasjon, bærekraftig transport og små fisk på dypt vann. Tre unge forskere ved UiB presenterer sine PhD-prosjekter. 

Stephan Meidell, stipendiat ved Griegakademiet, UiB, Martine Røysted Solås, stipendiat ved Institutt for biovitenskap, UiB og Rafael Rosales La Torraca, stipendiat, Senter for klima og energiomstilling, Institutt for geografi, UiB.
14:00

PAUSE 

Servering og utstilling i Christie

 
14:25MORGENDAGENS BERGENSERE Morten Hammerborg, professor i historie ved HVL og forfatter av boken "Bergenseren. En historisk analyse". 
14:30

SESJON 4
BERGEN ->
- Veien videre 

Hvilken fordel har Bergen fremfor andre byer i Norge og Norden? Hvordan bør samspillet mellom byen og kunnskapsinstitusjonene være? Hvordan bør vi i investere for å tiltrekke og beholde de kloke hodene og de gode ideene? I siste sesjon skal personer fra ulike fagmiljøer innen akademia, næringsliv og kultur forsøke å se inn i fremtiden.  

Panel 1: Erlend Høyersten, kunsthistoriker, Anna Helle-Valle, aldringsaktivist, Inger Stensaker, professor NHH, Marianne Wiik-Sætre, regiondirektør, DNB.

Panel 2: Jens Kihl, kulturredaktør, Bergens Tidende, Tom-Christer Nilsen, næringspolitisk leder, Bergen Næringsråd og Margareth Hagen, rektor UiB. 

15:05AVSLUTNING Gottfried Greve, viserektor og leder for Christiekonferansens programkomité
15:15SLUTT