Hjem
Christiekonferansen
Konferanse

Christiekonferansen 2023

Tirsdag 25. april inviterer vi til Christiekonferansen i Universitetsaulaen. Årets tema er: Kunnskapsbyen Bergen - hva er status for kunnskapsbyen i dag, og hvordan rigger vi oss best mulig for framtiden?

Christiekonferansen 2023
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

KUNNSKAPSBYEN BERGEN
 

 “Lykkes Vestlandet, lykkes Norge”, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under valgkampen for 2 år siden. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen utgjør i dag med sine ansatte og studenter rundt 50 000 mennesker, noe som utgjør om lag 20 % av byens befolkning. Bergen har allerede posisjonert seg som en kunnskapsby med sterk internasjonal profil og sterke partnerskap mellom forskning, næring, forvaltning og kultur. Så hva nå?   

Under årets Christiekonferanse tar vi temperaturen på kunnskapsbyen Bergen og utfordrer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på Støres uttalelse fra 2021: Hva forventer nasjonale myndigheter av oss som jobber med forskning, utdanning og innovasjon i Bergen, og hvordan vil dere bidra til at vi lykkes?    

Hva mener byens lokalpolitikere? Hvilke rammevilkår må ligge til grunn for at Bergen skal lykkes som kunnskapsby? Det blir debatt mellom byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og professor Christine Meyer (H), som til neste år skal knive om byrådsledervervet.   

Vi får også høre fra Bergens ledende fagmiljø innen blant annet kultur, finans og helse, etablerte forskningsinstitusjoner og gründere med internasjonal suksess: Hva er veien videre for kunnskapsbyen? Hvordan kan vi legge til rette for mer kunnskapsdreven innovasjon?  

På Christiekonferansen går vi i dybden, diskuterer og debatterer.   

Programleder: Siri Lill Mannes

PROGRAM FOR #CHRISTIE23: 

med forbehold om endringer i programmet.  

09:00ÅPNING Margareth Hagen, rektor, UiB
 ÅPNINGSFILM 
 SESJON 1
BERGEN? - Har vi lykkes som kunnskapsby?
 

Hva er status for kunnskapsbyen Bergen og hvordan vil politikere jobbe for at vi lykkes? Hvordan skal UiB bruke forskning, utdanning og innovasjon til å styrke Bergens posisjon både nasjonalt og internasjonalt?

Med: Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap), Rune Bakervik byrådsleder (Ap), Christine Meyer, professor ved Norges handelshøyskole (NHH) og Margareth Hagen, rektor, UiB. 

 SESJON 2:
BERGEN! - Dette er vi stolte av!
 

Vi zoomer inn på Bergens ledende fagmiljø, og ser nærmere på hva som rører seg innen forskning, media, næringsliv og kulturliv. Hvordan får de det til?  
Med: Gro Anita Fonnes Flaten,prorektor for forskning ved Høgskolen på Vestlandet, Cecilie Hansen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2, Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Det Vestnorske Teateret, Bjørn Tore Hjertaker professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB og Geir Drage Berentsen, førsteamanuensis ved NHH.
 
 PAUSE  
 

SESJON 3
BERGEN: 
- Med kunnskap som springbrett


Hva sier de som har startet opp og gjort suksess med å kombinere kunnskap, forskning og innovasjon. Hva skal til for å lykkes? Hvilke fallgruver finnes? Har Bergen en god innovasjons/gründerkultur?

Med: Helge Jørgensen, direktør 7Analytics, Arne Bergby, direktør  ItsLearning/Defibrio, Aslak Heining, direktør Pure Lobster og Gerd Kvale, professor Institutt for klinisk psykologi UiB/ Spesialrådgiver Divisjon for Psykisk Helse, Haukeland Universitetssykehus. 
 CHRISTIEPRISENProrektor og leder for priskomiteen, Pinar Heggernes deler ut årets pris. 
 

LUNSJ 
Utstilling i Christie kafé

 
 KULTURELT INNSLAG  
 

FORSKNING I FRONT

Lydstrømmer og vibrasjon, bærekraftig transport og små fisk på dypt vann. Tre unge forskere ved UiB presenterer sine PhD-prosjekter. 

Stephan Meidell, stipendiat ved Griegakademiet, UiB, Rafael Rosales La Torraca, stipendiat, Senter for klima og energiomstilling, Institutt for geografi, UiB og Martine Røysted Solås, stipendiat ved Institutt for biovitenskap, UiB.  
 PAUSE  
 MORGENDAGENS BERGENSERE Morten Hammerborg, professor i historie ved HVL og forfatter av boken "Bergenseren. En historisk analyse". 
 

SESJON 4
BERGEN ->
- Veien videre 

Hvilken fordel har Bergen fremfor andre byer i Norge og Norden? Hvordan bør vi i investere for å tiltrekke og beholde de kloke hodene og de gode ideene? I siste sesjon skal et panel fra ulike fagmiljøer innen akademia, næringsliv og kultur forsøke å se inn i fremtiden.  

Monica Mæland, leder Bergen Næringsråd, Erlend Høyersten, kunsthistoriker, Anna Helle-Valle, aldringsaktivist, Maria Molden, byarkitekt, Inger Stensaker, professor NHH, Marianne Wiik-Sætre, regiondirektør, DNB. 
 AVSLUTNING Gottfried Greve, viserektor og leder for Christiekonferansens programkomité
15:15SLUTT