Hjem
Christiekonferansen
Utstillere 2024

Utstillere på Christiekonferansen

Bli kjent med årets utstillere under Christiekonferansen! Utstillingen finner du i Christie og vil være åpen før registrering og i lunsjen.

Christiekonferansen 2023
Interaktiv utstilling fra Høgskulen på Vestlandet under fjoråets Christiekonferanse.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Hvordan håndterer vi en helsekrise? 

Pandemisenteret illustrasjon
Foto/ill.:
Pandemisenteret, UiB

Pandemisenteret er et tverrfaglig og sektorvergrippende senter som arbeider med innovativ forskning, undervisning og formidling for å forbedre folkehelseberedskap. Med utgangspunktet i erfaringene fra koronapandemien skal Pandemisenteret være en katalysator for videre læring for å være forberedt for nye helsekriser. Slike kriser vil være komplekse og overlappende, og må møtes på en koordinert, kunnskapsbasert, målrettet og bærekraftig måte.

Les mer om Pandemisenterets arbeid

..........

UiB i Brussel

brusselkontorillustrasjon
Foto/ill.:
UiB Brusselkontor

Brusselkontoret til UiB ble etablert i 2015 og jobber for å styrke universitetets synlighet og innflytelse på europeisk nivå. Kontoret er et bindeledd mellom Bergen og Brussel og tilbyr strategisk rådgivning og støtte til hjemmeinstitusjonen. Kontoret samarbeider tett med andre universitetskontorer og ulike FoU-aktører for å fremme samarbeid og vekst i UiB sitt internasjonale nettverk.

Les mer om UiB sitt Brusselkontor her

...........

EØS?

Centenol plakat
Foto/ill.:
CENTENOL

Norge har sterke bånd til EU, og din hverdag påvirkes av dette samarbeidet i mye større grad enn du tror! Fra du står opp om morgenen, reiser på jobb eller skole, kanskje du skal hente i barnehagen etter jobb, handle inn og lage middag, se på serie på Netflix, gå på kino eller trene på treningssenter på kvelden. Du har flere ganger i løpet av disse dagligdagse aktivitetene vært i kontakt med EU – og EØS-retten! Og ønsker du for eksempel en «worcation» i utlandet, oppstår problemstillingen om du har rett til dette etter EØS-retten? Eller  skal du ta permisjon for å jobbe i et annet land i Europa, oppstår problemstillingen om du kan få godkjent utdannelsen din der? Lurer du på hva svaret er på disse og lignende problemstillinger – sjekk ut AR-appen vår på stand!

 CENTENOL, et nyopprettet forskningssenter ved Det juridiske fakultet, jobber vi nettopp med denne typen problemstillinger. Her forsker vi på fri bevegelighet av personer i det indre marked, både knyttet til migrasjon, arbeidsrett og trygderett. Forskningen setter også lys på de mer overordnede utfordringene knyttet til EØS-avtalen og Norges samarbeid med EU.

..........

Det norske Europa – verda ligg berre ei skipsreise unna!

Middelalderklyngen uib
Foto/ill.:
Middelalderklyngen, UiB

I løpet av mellomalderen vart Noreg knytt tettare til Europa, både religiøst, politisk og kulturelt. Kyrkje og kloster vart bygd etter europeiske førebilete. Vi fekk ein felles skriftkultur, der viktige europeiske storverk vart oversett til norrønt og heimlege sagaer vart nedskrivne. Noreg fekk, som eit av dei første landa i Europa, ei riksdekkande landslov, som bygde på gamle norrøne tingtradisjonar, men også på banebrytande tankar som råda i Europa. Handelen blomstra, og særleg Bergen vart eit sentralt knutepunkt der viktige handelsvarer frå det norske riket vart frakta til europeiske hamner, og i retur kom eksotiske og nødvendige varer frå ulike land. Noreg utvikla seg i takt med Europa, men sette også sitt preg på tankar, idear og kultur på det europeiske kontinentet. 

Les mer om Middelalderklyngen, UiB

.............

Moster 1000 år

Moster 1000 år
Foto/ill.:
Vestland Media / Moster 2024 AS

1000-årsjubileet Moster 2024 har som prioritert del av oppdraget å leggje til rette for verdisamtalar og kunnskapsformidling. Gjennom internasjonal forskarkonferanse, podcastar, kulturelle arrangement og lærarmiddel, ønskjer vi å spreie ny kunnskap om fortida til både barn og vaksne. Jubileet er også opptatt av å skape ein arena til å utfordre og diskutere samfunnsutviklinga vidare - både nasjonal og internasjonalt med eit ekstra fokus på barn og unge.

Les mer: moster2024.no

.............

Et glimt inn i mediefremtiden

MediaFutures
Foto/ill.:
MediaFutures

Hva er fremtiden for medier i en tid med falske nyheter, ekkokamre og nettkulturer av polarisering? MediaFutures – et verdensledende forskningsbasert innovasjonssenter (SFI) som er vertskap ved Universitetet i Bergen – er dedikert til å adressere disse presserende utfordringene. Gjennom samarbeid med sentrale medieaktører i Norge som NRK, TV 2, Schibsted og teknologiselskaper som Vizrt og Faktisk.no, er senterets oppgave å bygge tillit til mediene, bekjempe desinformasjon og skape nye kanaler for verifisert nyhetsformidling. Ved å utnytte fremvoksende AI-teknologi, har MediaFutures som mål å generere banebrytende innsikt og toppmoderne medieteknologi for ansvarlig og effektivt brukerengasjement, innholdsproduksjon, interaksjon og tilgjengelighet.

På standen vil MediaFutures vise hvordan man finjusterer fordommene som ligger til grunn for våre medieplattformers anbefalingssystemer, hvordan man bedre forstår unges bruk av sosiale medier, og en toppmoderne digital sportskommentator drevet av kunstig intelligens (som gir et sant glimt inn i hvordan fremtiden for medier kan se ut).

Sjekk mer info her:https://mediafutures.no

 

............

ustillingen it will be fine
Foto/ill.:
Sandborg/Higgins

It will be fine

I arbeidet med utstillingen har kunstprofessorene Johan Sandborg og Duncan Higgins tatt utgangspunkt i et utvalg på femten fotografier fra 1920-tallet, en liten del av en samling på totalt 15757 bilder tatt av Atelier KK, og en del av Billedsamlingen, Spesialsamlingenes fotografiske arkiv. Atelier KK (1916-1974) var et av de viktigste fotostudioene i Bergen, og videreførte praksisen til fotopioneren Knud Knudsen (1832-1915). Fotografen av de aktuelle bildene er ukjent, men det er antatt at bildene var tiltenkt som reklame for Bergenske Dampskipsselskap (BDS) sine reisemål. Bildene viser motiver fra religiøse monumenter og hverdagsliv i Jerusalem, og det bibelske landskapet ved Genesaretsjøen.

Prosjektet har resultert i en utstilling hvor Sandborg og Higgins kombinerer fotografiene fra Billedsamlingen, Sandborgs egne fotografier fra en reise i det samme området i februar 2023, og Higgins maleri. I arbeidet med å bearbeide bildene har de også benyttet kunstig intelligens som verktøy – både tekst- og bildegenerende programmer.

Utstillingen kan også ses på Humaniorabiblioteket frem til 10. juni 2024. 
Nettside: itwillbefine.no 

...................

Utstilling HVL
Foto/ill.:
HVL

Hvordan ta i bruk moderne teknologi i simulering for studenter og helsepersonell?

 I dagens helse- og omsorgstjenester med økt digitalisering og ulike utfordringer knyttet til klimaendringer, skal sektoren hjelpe en populasjon med stadig flere eldre og kronisk syke, samtidig som en har økte krav til mer pasientmedvirkning og individuelt tilpasset medisinsk behandling. For å møte disse utfordringene må tilsatte, elever og studenter i helse- og omsorgstjenestene i Europa ha bedre muligheter for relevant og effektiv kompetanseheving.

EUVECA-prosjektet er et samarbeid mellom syv regionale kompetanseklynger i Europa for helse- og omsorgssektoren. EUVECA plattformen tilrettelegger for tverrfaglig kompetanseheving på alle utdanningsnivå, samtidig som den fremmer både regionale og internasjonale samarbeid.

Se mer informasjon på EUVECA sine nettsider

På standen vil EUVECA-partnere fra Høyskolen på Vestlandet (HVL) demonstrere hvordan moderne teknologi benyttes i simulering for studenter, elever og ansatte i vår region.