Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utstillere Christiekonferansen 2023

Utstillere på Christiekonferansen

Vi dykker ned i dyphavet, opp i verdensrommet, går tilbake i tid, utforsker sansene og ser inn i fremtiden! Før konferansen starter og i pausene kan du bli bedre kjent med noen av aktørene i kunnskapsbyen Bergen.

Fremtenkt
fremtenkt.no
Photo:
Fremtenkt.no

Main content

Bli med og lag fremtidsbilder av Kunnskapsbyen Bergen!

Fremtenkt bruker forskningsbaserte fremtidsmetoder for å fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn. På Christiekonferansen inviterer vi til en interaktiv utstilling der du kan være med å tenke ut fremtidsbilder for Kunnskapsbyen Bergen. Du får også lære om Futures Literacy, og hvorfor UNESCO, EU og internasjonale innovasjonsmiljøer anser denne ferdigheten som avgjørende for å navigere en stadig mer usikker verdenssituasjon og lykkes med det grønne skiftet. Les mer om oss på fremtenkt.no 

..........

Kunnskap om fortiden beriker framtiden

Middelalderklyngen
Photo:
Arkikon

Lurer du på hvordan det kan ha sett ut i Bergen i middelalderen? Konge- og kirkemakten stod sterkt, og preget bybildet med ruvende og monumentale steinbygninger. Flere av bygningene står fremdeles, andre er ruiner, mens noen har forsvunnet helt. Gjennom prosjektet «Bergen Anno 1320» har forskere gjenskapt bygninger og områder digitalt. 

..........

Bergen kaller verdensrommet! 

Utstilling Bjerknessenteret
Photo:
Bjerknessenteret

Hovedformålet for Birkelandsenteret for romforskning og romplasmagruppen ved Universitetet i Bergen er å forstå bedre hvordan jorden er koplet til solen og det nære verdensrommet. Dette gjøres ved hjelp av instrumenter på bakken og i rommet, på både satellitter og den internasjonale romstasjonen. Blant fenomen som studeres er nordlys, forstyrrelser i jordens magnetfelt og i den øvre atmosfære, og gammaglimt fra lyn.

..........

Utforsk smakssansene dine! 

Utstilling Folkelig
Photo:
folkelig.no

Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler løsninger for folkehelsearbeidet, med mål om å utjevne sosiale ulikheter i helse og skape helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. Med aktivitetsprogrammene Smaksverkstedet og Matjungelen får flere titalls tusen barn i skoler og barnehager over i hele landet utvikle matglede og matkompetanse. På konferansen kan du utforske en sanseløype og lære mer om hvordan Folkelig gir barn og unge en helsefremmende oppvekst og en matglad fremtid. Les mer om oss på folkelig.no

 

Ny solcelleteknologi utviklet på HVL  

Utstilling HVL
Photo:
HVL

Forskningsgruppen ‘Advanced Nanomaterials for Clean Energy og Health Applications (ANCEHA) forsker på hvordan nanomaterialer kan brukes i ny solcelleteknologi, lagringsteknologi og hydrogenproduksjon. Målet er å utvikle mer fleksible, effektive, billige og miljøvennlige former for energiproduksjon. Den nye og banebrytende tekonologien er utviklet på Fakultet for ingeniør og naturfag på HVL. På standen vil denne bli demonstrert. Les mer om prosjektet her

..........

Kampen mot leprabakterien 

Ustilling Leprajubileet
Photo:
Uib/Leprajubileet

28. februar 1873 gjorde ein norsk lege ei oppdaging som skulle få enormt mykje å seie for dei som var råka av lepra. Spedalsksjuka har vore frykta sidan oldtida - og er det også i dag i mange delar av verda. I høve 150-årsjubileet til Armauer Hansen si oppdaging av leprabakterien tilbyr Det medisinske fakultet ein undervisingspakke for dei vidaregåande skulane i Noreg. Tema er lepra, Armauer Hansen, stigmatiseringa av dei spedalske, medisinsk forsking og kampen i dag for å utrydde sjukdommen.

..........

Dypdykk i dyphavet

Utstilling Dyphavsforskning
Photo:
Senter for Dyphavsforskning

Senter for Dyphavsforskning er en ledende aktør innen forskning i dyphavet, og en pioner på nye oppdagelser i norsk farvann. Forskerne har bred vitenskapelig bakgrunn og de jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret bidrar de til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jorden.

..........

Hva mener du? 

Utstilling medborgerpanelet
Photo:
Norsk medborgerpanel

I nesten ti år har titusenvis av medborgere svart på spørsmål om politikk og samfunn. Vi viser fram ulike holdningstrender fra disse ti årene. Hva mener folk i Norge er de viktigste politiske sakene? Hva synes folk om regjeringen? Hvordan har dette endret seg de siste ti årene? På standen vil du møte flere av forskerne som har studert disse holdningene, klare for å diskutere holdningstrender og politikk! Les mer om prosjektet her 

..........