Hjem

UiBs Brussel-kontor

Hovedinnhold

Photo of a European Commission Building in Brussels

Brussel-kontoret jobber strategisk i Brussel for å styrke UiBs synlighet og innflytelse på europeisk nivå. Kontoret fungerer som en forbindelse mellom Bergen og Brussel og tilbyr strategisk rådgivning og støtte til hjemmeinstitusjonen.
I Brussel samarbeider vi tett med andre universitetskontorer i og ulike FoU-aktører for å fremme samarbeid og utvide UiBs internasjonale nettverk.
Les mer om UiBs internasjonale nettverk her.

Brussel-kontoret ble etablert i 2015, og vi er for tiden lokalisert i det europeiske kvarteret i Brussel, sammen med tre andre forskningsinstitusjoner fra Norge, i Det norske huset for forskning og innovasjon.

Er du en forsker eller en ansatt ved Universitetet i Bergen?

Utforsk møterommene, gjestekontorene og ressursene som er tilgjengelige for deg i Brussel. For forskere og UiB-ansatte er kontoret vårt her for å støtte arbeidet ditt og gi informasjon om muligheter for samarbeid og engasjement i Europa.
Vil du vite mer om kontoret og hva vi tilbyr?

 

PRESSEMELDING | VERDENS HAVDAG
Denne steinen er fra havbunnen og er bygget av små stilker skapt av jernspisende bakterier.

Ledende forskere advarer mot gruvedrift på havbunnen

– Vi ber om stans i all jakt på mineraler på havbunnen inntil det er forsket mer på konsekvensene av slike inngrep. Norge må ta et internasjonalt initiativ til økt forskning om og forståelse av livet i dyphavet. Først når vi har tilstrekkelig kunnskap kan det vurderes å åpne for gruvedrift, sier...

PRESSEMELDING | INTERNASJONALT SAMARBEID
Photo of logo for Massachusetts Institute of Technology

UiB inngår avtale med amerikansk prestisjeuniversitet

Universitetet i Bergen (UiB) har som første partner i Skandinavia inngått en samarbeidsavtale med det verdensledende Massachusetts Institute of Technology (MIT) om et såkornmiddelfond for å utvikle samarbeid innen humaniora og samfunnsvitenskapene.

UiB AI | Horisont Europa
Illustrasjon av kunstig intelligens

Skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.

Horisont Europa | Posisjonsnotat
Horizon Europe poster

UiB gir innspill til EUs forskningspolitikk

Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.

Praktikantstilling
Praktikantene Hedda og Edvard foran kontoret

Praktikantstilling ved UiBs Brusselkontor

Hvert semester tilbyr UiBs Brusselkontor praksisplass til to studenter fra UiB.

UiBs Brusselkontor: Guimardstraat 9, 1000 Brussel, Belgium.