Hjem

UiBs Brussel-kontor

Hovedinnhold

Bilde fra Mont des Arts i Brussel

Brusselkontoret skal styrke UiBs engasjement og nærvær i Brussel, og gi konkret hjelp til forskarar som ynskjer å bygge nettverk eller etablere konsortier.

Sidan 2015 har UiBs Brusselkontor jobba for å styrke universitetets synlighet i Brussel. Dette gjerast blant anna gjennom å spre informasjon om forsking og innovajson på UiB til europeiske aktørar, deltaking i relevante nettverk, møter og konferansar, og etablering av kontaktar for forskarar og sentrale aktørar frå UiB. I tillegg fungerar UiBs Brusselkontor som ein informasjonskilde heim til UiB om relevant forskingspolitikk frå EU.

Gå til Brusselkontorets engelske sider for fleire nyheiter og eventer. 

Podcast av Srib og UiB Brussel
BrusselBobla logo

BrusselBobla

Universitetet i Bergen sitt Brusselkontor har i samarbeid med Studentradioen i Bergen skapt podcasten BrusselBobla. Der får du høyre studentpraktikant Thea Lovise Vie ta deg med inn i vår verden her i Brussel!

UiBs Brusselkontor: Guimardstraat 9, 1000 Brussel, Belgium.