Hjem
UiBs Brussel-kontor

Nyhetsarkiv for UiBs Brussel-kontor

Universitetet i Bergen har gitt innspill om prioriteringer for og utforming av EUs rammeprogram for utdanning.
Det internasjonale forskningsprosjektet PROTECT har fremlagt en rekke anbefalinger omkring hvordan systemer for flyktningevern bør forbedres. På en forestående konferanse i Brussel skal anbefalingene presenteres for sentrale beslutningstakere innen politikk og sivilsamfunn.
Universitetet i Bergen har samlet sine innspill til hva som skal prioriteres i Horisont Europa i perioden 2025-2027. Anbefalingene ble i dag sendt inn i form av et posisjonsnotat til høringen om EUs strategiske plan for forskning og innovasjon.
Universitetet i Bergen (UiB) og NORCE har gått sammen om å gi innspill til EU-kommisjonen om havrelatert forskning og innovasjon i Horisont Europa. Les hovedpunktene her.
Auka innsikt i Brusselmiljøet, EU og finansieringsmoglegheiter sto på programmet under den siste samlinga for karriereutviklingsprogrammet Momentum.
UiBs Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa besøkte Brussel i midten av oktober i forbindelse med et møte med det nyvalgte hovedstyret i EERA.
There are still funding opportunities in Horizon 2020. Learn more about some of the upcoming calls.
UiBs Brusselkontor flytter til nye lokaler i mars. Kontoret tilbyr praktisk og strategisk støtte til miljøer og forskere som vil etablere samarbeid eller søke EU-finansiering til sine aktiviteteter.
Starting in 2021, EU’s next research and innovation framework programme is called Horizon Europe. Kristof Vlaeminck from UiB’s Brussels Office explains what this will mean to UiB researchers.
Norsk Marint Universitetskonsortium (NMU) var i samtalar med European Marine Board i sitt aller første møte. No skal konsortiet jobva vidare mot å verta eit kontaktpunkt til EU.