Hjem
Aktuelt
DIGI

Skal tilby populære digitaliseringsfag til Vestlandsbedrifter

Universitetet i Bergen får 8,7 millioner kroner for å tilby den populære emnepakken med små digitale fag til ansatte i små og mellomstore bedrifter i regionen.

Person skriver på PC og nettbrett
UiB tilbyr DIGI-pakken til ansatte i Vestlansbedrifter fra våren 2024.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 – Vi er veldig glade for at regjeringen gir oss midler, slik at vi kan tilby den populære DIGI-pakken også til ansatte i små og mellomstore bedrifter i kommunene rundt oss, sier prorektor Pinar Heggernes.

DIGI-pakken til UiB består av åtte ulike emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Her er det blant annet kurs i språkteknologi – teknologien ChatGPT bygger på, kunstig intelligens, IKT-sikkerhet, algoritmer og programmering og GDPR og personvern for å nevne noe. Hvert emne gir 2,5 studiepoeng. Høsten 2022 ble emnene tilgjengelig for alle studenter på UiB, uavhengig av hva de studerer, og det er gjennomført flere tusen eksamener i fagene. 

– De forskjellige emnene i pakken tar for seg ulike deler av digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Digitalisering og teknologi endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer, og arbeidslivet har stort behov for medarbeidere med god digital innsikt uansett sektor og bransje. Dette tror og håper vi vil treffe godt i næringslivet i regionen, sier Heggernes. 

UiB samarbeider med, Digital Norway, NAV Vestland, Bergen Næringsråd, Nordhordland Næringslag og Hardanger og Voss Næringshage om utdanningspakken. 

200 mill til desentralisert utdanning

Tildelingen kommer etter at regjeringen fordeler 200 millioner kroner til desentraliserte utdanninger og studiesentre

– Nå styrker vi tilgangen på utdanning over hele landet. Vi ser at behovet for fleksible og desentraliserte utdanningstilbud øker i takt med at flere ønsker å studere og kombinere dette med jobb og familie. Silke tilbud er en av nøklene til å få utdannet nok folk til viktige velferdstjenester og næringsliv. Vi må nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, og med disse utdanningene treffer vi en annen gruppe enn vi gjør med de ordinære studietilbudene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene.

– De nye studietilbudene vil dekke ulike lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir.

UiB-kursene tilbys fra våren 2024.