Hjem
Aktuelt
PRESSEMELDING | INTERNASJONALT SAMARBEID

UiB inngår avtale med amerikansk prestisjeuniversitet

Universitetet i Bergen (UiB) har som første partner i Skandinavia inngått en samarbeidsavtale med det verdensledende Massachusetts Institute of Technology (MIT) om et såkornmiddelfond for å utvikle samarbeid innen humaniora og samfunnsvitenskapene.

Hovedinnhold

MIT ble nylig kåret til verdens beste universitet av den prestisjetunge internasjonale universitetsrankingen QS World University Ranking. Nå har MIT og UiB etablert et fond med såkornmidler for å styrke samarbeidet mellom de to institusjonene. Dette er i første omgang en prøveordning på tre år, med mulighet for forlengelse.

– Dette er svært gledelige nyheter for et initiativ som er kommet fra fagmiljøene for å styrke vårt internasjonale samarbeid. En slik avtale med et verdensledende universitet som MIT, viser at UiB er en attraktiv partner og at vi har sterke fagmiljøer innen humaniora og samfunnsvitenskapene som hevder seg sterkt og internasjonalt, sier rektor Margareth Hagen.

Norge trenger mer internasjonalt samarbeid

En av drivkreftene bak den nye avtalen er dekan Camilla Brautaset ved Det humanistiske fakultet. Hun har selv mangeårig erfaring med internasjonalt samarbeid, ikke minst gjennom forskningsopphold i Storbritannia og forskning på Kina og sjøfartshistorie.

– Vi er strålende fornøyde med muligheten til tettere samarbeid med MIT, og å være først ute i Skandinavia. Vår motivasjon for internasjonalt samarbeid er at vi ønsker å jobbe med de beste for å bli enda bedre sammen. Avtalen med MIT er ikke bare en viktig faglig, men også samfunnsmessig investering. Både kunnskapssektoren og det norske samfunnet trenger mer, og ikke mindre, internasjonalt samarbeid. Det er særlig viktig i en tid der det geopolitiske bildet vi har kjent de siste tiårene er i rask endring, sier Brautaset om hvor viktig denne avtalen er for fagmiljøene på fakultetet hun leder.

Også dekan Jan Erik Askildsen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vært pådriver for den nye avtalen mellom MIT og UiB. Han har selv tung erfaring fra internasjonale samarbeid, bl.a. innen helseøkonomi med flere europeiske partnere.

– Det er allerede etablert samarbeidsrelasjoner med flere fagmiljøer ved MIT. Dette kan nå videreutvikles, og skape grunnlag for nye initiativ for flere forskere ved fakultetet. Ny teknologi, digitalisering og den store oppmerksomheten innen kunstig intelligens gir nye og spennende utfordringer for samfunnsvitenskapene, som vi allerede ser betydelig interesse for ved alle våre institutter. Et utvidet samarbeid med MIT fremstår da som veldig spennende både for forskere og studenter ved fakultetet, sier Askildsen om hvilke forhåpninger han har for avtalen i de samfunnsvitenskapelige fagmiljøene.

Teknologi i bredden

MIT er for mange kjent som et sterkt teknologisk universitet, men har også verdensledende fagmiljøer innen humaniora og samfunnsvitenskapene. Disse ligger også langt fremme i å bruke teknologi som del av forskningen. Noe som passer godt med UiBs sterke forskningsmiljøer innen kunstig intelligens, der UiB har markert seg sterkt. (Nylig ble UiB tildelt EU-støtte for et større, tverrfaglig prosjekt på dette feltet, der det vil bli utlyst 19 postdoktorstillinger.)

– Humanistisk kunnskap er nøkkelen til hvordan vi som kunnskapsinstitusjoner og samfunn skal kunne møte mulighetene og utfordringene som kunstig intelligens og digitaliseringen representerer. Vi er ekstremt glade og stolte over å være vertskap for et nytt Senter for fremragende forskning som nettopp tar for seg hvordan algoritmer påvirker oss både som mennesker og samfunn. Dette senteret samarbeider allerede med MIT, noe som har vist hvor verdifull tilgangen til forskningsinfrastruktur ved MIT kan være. Dette er en mulighet vi ønsker å gi flere av våre forskere og fagmiljøer, sier Brautaset om hvordan samarbeidet med MIT kan bidra til å utvikle ny teknologi som en del av humanioraforskningen også ved UiB.

På Det samfunnsvitenskapelige fakultet har man bl.a. gjennom etableringen av studier og sterke forskningsmiljøer i Media City Bergen, f.eks. Media Futures som er et Senter for fremragende innovasjon (SFI) støttet av Norges forskningsråd. Han ser store muligheter for både fakultetets mediemiljøer og andre samfunnsvitere til å drive nybrottsarbeid.

– Fakultetet har et sterkt forskningsmiljø og tilbyr et eget studieprogram innen kunstig intelligens. Disse og forskningen knyttet til vår SFI og medieklyngen vil ha stor nytte av samarbeidet med MIT. Det gjelder også i stor grad for studenter på vårt nystartede sivilingeniørstudium innen informasjonsteknologi og økonomi samt for pågående forskning både blant geografer og innen sosialantroplogi, sier Askildsen.

  • De første såkornmidlene vil bli utlyst høsten 2023.