Hjem
Camilla Brautasets bilde

Camilla Brautaset

Dekan, Det humanistiske fakultet
 • E-postCamilla.Brautaset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 06+47 473 29 832
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2b
  Rom 
  206
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Camilla Brautaset (født 1971) er professor i moderne økonomisk historie ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap (AHKR). Våren 2021 vart Brautaset og  professor Ole Thomassen Hjortland valt som dekan og prodekan ved Det humanistiske fakultet for perioden 2021-2025. 

 Brautaset har fagleg bakgrunn frå samfunnsøkonomi, historie og økonomisk historie. Doktorgradsavhandlinga hennar var innanfor fagfeltet makroøkonomisk historie. Avhandlinga kombinerte omfattande arkivarbeid i Norge og Storbritannia, humanistiske metodar og perspektiv med økonomisk teori og kvantitative metoder. I tillegg til makroøkonomisk historie har Brautaset spesialisert seg innan transnasjonal historie, kvantitative kjelder og metoder, økonomisk politikk og institusjonell endring. I seinare år har forskingsinteressene hennar og inkludert historiografi, samt migrasjons- og misjonshistorie.

Brautaset var leiar for den tverrfaglege forskargruppa “Transnational History and Cultural Encounters, 1850-present” frå den var etablert i 2008 og fram til 2014. Ho var prosjektleiar for FRIHUMSAM-prosjektet "Merchants and Missionaries. Norwegian Encounters with China in a Transnational Perspective, 1890-1937" frå 2010-2018.

 

Brautaset har hatt ei rekke faglege og administrative verv, inkludert som medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet (2017–2021), member of the board for the Bergen Maritime Museum (since 2011), medlem av instituttrådet for AHKR (2013–2017) og styremedlem ved Bergen Sjøfartsmuseum (2011-). Ho har og vore nasjonal redaktør for The Scandinavian Economic History Review (2015–2017), og leia Universitetet i Bergen sitt kompetanseutval for samarbeid med Kina (2018–2020).  

.   

  

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Lost in Calculation? Norwegian Merchant Shipping in Asia, 1870-1914. Research in maritime history. 203-223.
 • Vis forfatter(e) (2008). Globalisation and Norwegian shipping policy, 1850-2000. Business History. 565-582.
 • Vis forfatter(e) (2008). Globalisation and Norwegian Shipping Policy, 1850-2000. Business History. 565-582.
 • Vis forfatter(e) (1998). Family households and unemployment during years of crisis: New estimates 1926-1939. ?.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Tematiske profilområde ved HF. .
 • Vis forfatter(e) (2006). The Quiet Transport Revolution: Returns to Scale, Scope and Network Density in Norway's Nienteenth-Century Sailing Fleet. 62. 62. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Essays in European Business Performance in the 20th Century, Business History Unit (London School of Economcis and Political Science) Occasional Paper 2005, No 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Finansdepartementet 200 år.
 • Vis forfatter(e) (2014). 1814 og Alt Det Der. Hva betydde politisk selvstendighet for norsk næringsutvikling?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon, 1890-1937.
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina Bokbad.
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kina og Tibet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kina som globalt møtested: Norske erfaringer i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Er globalisering et nytt fenomen?
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskning innan økonomisk historie.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Numbers in History. History in Numbers.
 • Vis forfatter(e) (2019). Martin Luther King Booktalk: To the Promised Land. Martin Luther King and the Fight for Economic Justice. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Institusjonalisert kapitalisme? Krakk, Kriser og Kristiania Børs ved inngangen til det 20. århundre.
 • Vis forfatter(e) (2019). Institusjonalisert Kapitalisme? Krakk, Kriser og Kristiania Børs ved inngangen til det 20. århundre.
 • Vis forfatter(e) (2019). 100 års børshistorie på 10 minutter.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sailing along the Silk Road. Norwegian trade with China before 1937.
 • Vis forfatter(e) (2018). Glem aldri den nasjonale ydmykelsen - historiske perspektiver på stormakten Kina.
 • Vis forfatter(e) (2017). Wallem.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway in China and China in Norway: Histories of globalisation from below.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske økonomiske interesser i Kina ca. 1890-1940.
 • Vis forfatter(e) (2016). Roundtable, The Fate of Nations Project NTNU.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norwegians in China: Merchants, Missionaries, Migration.
 • Vis forfatter(e) (2016). Network Societies and Global Lives .
 • Vis forfatter(e) (2016). Missionaries as Migrants.
 • Vis forfatter(e) (2016). Different Stories. A book proposal.
 • Vis forfatter(e) (2015). Migration and business - the role of human capital.
 • Vis forfatter(e) (2015). Foreign Direct Investments, Trade and Economic Globalisation, 1880-1939.
 • Vis forfatter(e) (2014). Transnational Encounters Between China and Norway, 1890-1937 (keynote).
 • Vis forfatter(e) (2014). The historical context: citizens and state through revolution and reform (keynote).
 • Vis forfatter(e) (2014). Merchants and Missionaries – Connecting China, Norway and beyond.
 • Vis forfatter(e) (2012). Wallem & Co: Shipping and Business Networks in the Far East.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Handmaidens of the Sea. Norwegian Merchant Shipping ca. 1700-2000.
 • Vis forfatter(e) (2012). Merchants and Missionaries 1890-1937.
 • Vis forfatter(e) (2012). From sailing northern seas to world wide shipping.
 • Vis forfatter(e) (2012). East of the Sun - West of the Moon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Processes of internationalisation in a cultural and historical perspective – Scandinavian encounters with China.
 • Vis forfatter(e) (2009). Steamships.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Maritime Histories.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Maritime Histories.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Maritime Histories.
 • Vis forfatter(e) (2009). Merchant and Missionaries. A project proposal.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lost in Calculation? Norwegian Merchant Shipping in Asia, 1870-1914.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lost in Calculation? Norwegian Merchant Shipping in Asia, 1870-1914.
 • Vis forfatter(e) (2009). East of Aden. Norwegian Merchant Shipping in Asia, 1880-1920.
 • Vis forfatter(e) (2009). East of Aden. Norwegian Merchant Shipping in Asia, 1880-1920.
 • Vis forfatter(e) (2008). Handelspolitikk i det 19.århundre.
 • Vis forfatter(e) (2008). Globalisation. 200 years of experience.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic countries and the European integration: All roads lead to Rome - or do they?
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic Countries and European integration: Economic and political history and it's relevance for today.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk skipsfart i det 19.århundre - overgangen fra å være en regional til å bli en global næring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Globalisering - 200 år med en internasjonal økonomi?
 • Vis forfatter(e) (2007). Globalisation - 200 years of experience.
 • Vis forfatter(e) (2007). Comments on professor Robert Marks book: The Origins of the Modern World.
 • Vis forfatter(e) (2007). Commentator to papers presented at the session: "Roads to capitalism".
 • Vis forfatter(e) (2006). Waiving the rules to rule the waves – globalisation and Norwegian shipping policy, 1850-2000.
 • Vis forfatter(e) (2006). Waiving the rules to rule the waves - globalisation and Norwegian shipping policy, 1850-2000.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Historical National Accounts. Current status.
 • Vis forfatter(e) (2006). Methodology.
 • Vis forfatter(e) (2006). Changes in Economic Gravity.
 • Vis forfatter(e) (2005). The quiet transport revolution : Norway’s sailing fleet in the 19th century.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Performance of European Business in the 20th Century: A project update.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Performance of European Business in the 20th Century: Some results.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Performance of European Business in the 20th Century: Some methodological issues.
 • Vis forfatter(e) (2004). Principles, methodologies and possibilities: Belgian firms and the European business performance project.
 • Vis forfatter(e) (2004). How to measure business performance.
 • Vis forfatter(e) (2004). Current status and future progress of the project.
 • Vis forfatter(e) (2000). Where did they go? On the discrimination of female labourers during the years of crisis: Network of Social Inequality.
 • Vis forfatter(e) (2000). Handelsflåten og Trelasteksporten. Noen nye beregninger.
 • Vis forfatter(e) (1999). Norwegian economic thought and economic policy 1814-1905: Notes on current views and empirical findings.
 • Vis forfatter(e) (1999). How to establish foreign trade series in Norwegian Historical National Accounts: Exports of cod-products as case.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2018). Research on international trade and transport - a generational shift? Scandinavian Economic History Review. 223-225.
 • Vis forfatter(e) (2016). Business as usual. Scandinavian Economic History Review. 81-83.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). I främmande hamn: Den svenska och svensk- norska konsulattjänsten, 1700–1985. Scandinavian Economic History Review. 79-80.
 • Vis forfatter(e) (2005). Søren Federspiel; En Fond i Fokus. Egmont Fondens Almennyttige Virksomhed 1920-2002. Set i Et Samfundsmessig Perspektiv. Business History. 485-485.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kurt Jacobsen; Jydsk Telefon - Verdens Bedste Telefonselskap. Business History. 483-485.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Great Diversity: Trajectories of Asian Development. Wageningen Academic Publishers.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Børsen. Markedsplass og møteplass 1819-2019.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan arvet man et skipsmeglerfirma? En aktørstudie av skipsmeglere fra Joachim Grieg & Co. analysert ut i fra en brevsamling 1927-31.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bananas of the Caribbean, en studie av bergenske skip i den amerikanske fruktfarten 1886-1911.
 • Vis forfatter(e) (2016). Med flytende hoteller gjennom urent farvann - Det Bergenske Dampskibsselskabs cruisevirksomhet 1920-1939.
 • Vis forfatter(e) (2007). Likskap på for lova? Den norske boikottlova mot Sør-Afrika og Namibia 1986/87.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barne- og ungdomsarbeid i den Bergenske handelsflåten 1800-1900.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2008). Økonomiske kriser. Det var verre før. Aftenposten Innsikt. 78-79.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian Employees of the Chinese Customs Service, 1890-1927.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Historien viktig for å forstå Kina i dag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Historia ser annleis ut i Bergen enn i Beijing.
 • Vis forfatter(e) (2015). Russlandskonflikten og handelsblokader i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kinas historie er fremtiden.
 • Vis forfatter(e) (2014). China´s history shapes the future.
 • Vis forfatter(e) (2012). Forsker på misjon og handel.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dramatiske forandringer på få år.
 • Vis forfatter(e) (2010). Blandet karakter til Wikipedia.
 • Vis forfatter(e) (2008). I utakt med inntekten.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tulipaner og økonomiske bobler.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pengesedler: En kollektiv illusjon?
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra kontanter til kort.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Børsens historie.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den internasjonale finanskrisen høsten 2008.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Tran: En transnasjonal historie. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Opium, traktater og tolkninger. Norske utenriksstasjoner i Midtens rike. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norges første statsbesøk? 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina: En introduksjon. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Med skandinaviske vikingskip på kinesiske sedler. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). En maritim silkerute. Norge, Kina og den første globaliseringsbølgen. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Anna Jakobsen og Cheng Xiuqi - en kjærlighetshistorie. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). 1814 og Alt Det Der : det nasjonaløkonomiske byggverket kjem på plass, 1816-1822. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Merchants and missionaries. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction: diversity and development in Asia. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortellinger og Forklaringer i Økonomisk Historie. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). When distance matters: the output of the Norwegian merchant fleet, 1830-1865. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bruttofraktinntekter i norsk skipsfart 1830-1865. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). A long distance affair: Shipping and global integration in the 19th century. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). The emergence of an independent Norwegian economic policy: some notes on current views and empirical findings. 18 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). Discussing chapter contribution to forthcoming book on European business performance.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2018). Møter med Kina: en introduksjon.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Da gode råd var dyre. 9-18. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Finansdepartementet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

Masterstudenter: 

 • Beate Husetuft (2007) : Likskap på for lova?: den norske boikottlova mot Sør-Afrika og Namibia 1986/87
 • Martine Jensen (2007) : Barne- og ungdomsarbeid den bergenske handelsflåten 1800-1900
 • Torbjørn Rødal Wentzel (2008), Fra forsiktighet til fornorsking av oljevirksomheten. En studie av konsesjonstildelingene mellom 1965-1985.
 • Pål-Arne Aam (2008), Norsk bistand og Noremco: eit samarbeid i spenningsfeltet mellom altruisme og eigeninteresse
 • Silje Danielsen (Silje Een de Amoriza) (2009), Regime building and consolidation in Paraguay: in perspective of agrarian legislation 1954-2008 
 • Ingrid Myrstad (2009), Generalkonsulatet i Kina. En studie av en svensk-norsk utenriksstasjon 1842–1905
 • Øyvind Samuelsen (2009), Kinoloven 1913: kupp for åpen scene?
 • Siri Bjarnar (2010), Ordenes makt. Fatalisme og afrikanisme i norske avisers fremstillinger av folkemordet i Rwanda
 • Arnt-Ove Skoge (2010), Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000
 • Kristian Botten Pedersen (2010), Med akevitt til biffen. Norsk immigrasjon til Argentina 1880–1930
 • Erik Gotteberg Eide (2010), Klin kokos: kommunal krisehåndtering under første verdenskrig. En analyse av statens krisehåndteringspolitikk overfor kommunene, kommunal krisehåndtering og Provainteringsrådet i Bergen commune
 • Thomas Nordbø Berg (2011), Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980
 • Kristine Sævold (2012), En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser - Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møtet med et globalt fenomen
 • Øyvind Laastad (2012), Det franske spørsmål. Traktatforhandlinger og politisk økonomi 1845-1865
 • Ingvild Helle (2012), Med verdifull last. Norske rederiers deltagelse i frakt av kinesiske arbeidsmigranter i perioden 1895-1930
 • Espen Storm (2015), Det Oversøiske Compagnie - Et norsk multinasjonalt selskaps vekst og fall
 • Jens Tepstad (2015), Norwegian extraterritoriality in China. A study of how and why Norway abolised its extraterritoriality in China
 • Marte Drønen Lægreid (forventet 2015), Missions, Families and the Life Course of Anna Sofie Jakobsen Cheng
 • Jakob Tønnessen (forventet 2015), Norske nisjer og nye markeder. Norsk skipsfart i Asia i transformasjonsperioden 1894-99
 • Mats Fromreide Svendsen (2016), Med flytende hoteller gjennom urent farvann. Det Bergenske Dampskibsselskabs cruisevirksomhet 1920-1939
 • Paul Hemmer (2018), BREXIT and the battle for the past. A study of historian´s involvement in the Brexit debate
 • Øyvind Vatle Solheim(2018), Polen som marked for norsk laks 1990-2016
 • Dennis Alexander Bakkeli Askeland (2018), The Neutral Enemy? A study of Norwegian representation and diplomacy in China 1937-1947
 • Glenn-Eilif Solberg (2019), Idrettsmann og skytter: en historisk undersøkelse
 • Finn Otto Hansen (2019), "Vipps så var pengene borte". Hvilken betydning har utviklingen av betalingstjenester og betalingssystemer i Norge (1960-2010) hatt for bankenes kunder og det norske samfunnet?
 • Martin Myklebust (forventet 2019), Hvilken betydning hadde innføringen av Norsk Internasjonalt Skipsfartsregister for "den norske" sjømannsstanden?
 • Anders Fylling (forventet 2020), Norsk eksport av papir til Kina ca 1890-1930
 • Svein Johan Hasund Kollen (forventet 2020), Utviklingen av offshoresektoren på Vestlandet

Ph.d.-studenter (tidligere og nåværende): 

 • Knut M. Nygaard (2011), The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen. Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940
 • Per Kristian Sebak (2012), A transatlantic migratory bypass: Scandinavian shipping companies and transmigration through Scandinavia, 1898-1929 
 • Joanna Baradziej (ongoing), Female Scottish Missionaries in Manchuria 1882-1929
 • Olga Medvedeva (2017), Norwegian Emlpoyees of the Chinese Maritime Customs Service 1890-1927
 • Trudi Eikrem, Handelshuset Christian Johnsen og den iberiske handelen med klippfisk 1850 – 1900.
 • Kristine Sævold (ongoing), Tax havens – a Lifeline to support the Survival of the British Empire?