Hjem
Aktuelt
KI-satsing

Glede over nasjonal storsatsing på kunstig intelligens og digital sikkerhet

Regjeringen lover minst én milliard kroner til forskning og innovasjon på kunstig intelligens og digital sikkerhet de neste fem årene. – Svært gledelig, sier forskningsmiljøene på UiB.

Illustrasjon kunstig intelligens
Regjeringen skal satse minst én million kroner på forskning og innovasjon på kunstig intelligens de neste årene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Statsminister Jonas Gahr Støre og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch presenterte torsdag en ambisiøs nasjonal satsing på forskning innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. Statsministeren lovte på pressekonferansen at det skal satses minst én milliard kroner de neste fem årene. 

– Dette er svært gledelig, absolutt på tide og sårt tiltrengt. Denne satsingen er viktig for Norge og vil gjøre oss i stand til ta en internasjonal posisjon. Utviklingen innen kunstig intelligens gjennomgriper alle områder av samfunnet og digital sikkerhet blir stadig mer avgjørende. Derfor er det veldig bra at det settes av midler til å forske på disse temaene i nærmeste fremtid, sier Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen og leder av styringsgruppen for UiB AI

Regjeringens forskningssatsing vil ha tre hovedpunkter:  

  • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
  • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
  • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder. 

Satsing som treffer UiB godt 

– Disse punktene treffer Universitetet i Bergen meget godt, sier Heggernes. Vi har sterke og internasjonalt anerkjente forskningsgrupper innen kunstig intelligens på alle fakultet; både de som driver med grunnleggende forskning på kjernekomponentene av kunstig intelligens, og de som fokuserer på anvendelser av kunstig intelligens og samspillet mellom denne teknologien og samfunnet og menneskene, sier Heggernes. 

– Vår styrke innen forskning og innovasjon på feltet bevitnes av våre Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsbasert innovasjon og Forskningssenter for klinisk behandling hvor AI spiller en sentral rolle. Vi er i nært samarbeid med våre næringslivspartnere gjennom forskjellige teknologi- og kunnskapsklynger som involverer AI. I tillegg har UiB den største samlingen av studieprogram innen kunstig intelligens og digital sikkerhet på bachelor- og masternivå, legger hun til. 

Sammen med andre kollegaer fra UiB, deltok hun på et innspillsmøte om kunstig intelligens hos Kunnskapsdepartementet før sommeren. Etter møtet lagde UiB et posisjonsnotat med innspill til hvordan Norge kan arbeide for å sikre at videreutviklingen av digitalisering og kunstig intelligens bidrar til en demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling. 

– Vi registrerer med glede at mange av våre innspill har blitt lyttet til. Spesielt viktig er det at digital sikkerhet blir lagt vekt på sammen med kunstig intelligens. På Universitetet i Bergen har vi Selmersenteret og Simula UiB, som til sammen utgjør et av Nordens største forskningsmiljø på kryptologi og digital sikkerhet, og utdanner mange kandidater på bachelor, master- og ph.d.-nivå hvert år, sier Heggernes.