Hjem

UiB AI

Hovedinnhold

UIB AI logo

UiB AI er et initiativ for å koordinere og synliggjøre all forskning-, utdannings- og innovasjonsaktivitet innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB. Initiativet ledes av en tverrfaglig styringsgruppe

Universitetet i Bergen er en av grunnleggerne av NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Nyhet
Pinar Heggernes og Klas H. Pettersen

UiB styrker båndet til NORA

Universitetet i Bergen og AI-konsortiet NORA ønsker å samarbeide mer for å synliggjøre AI-virksomheten på UiB.

AI
Morten Goodwin

Styrkar Bergen som kraftsenter for AI

Alt ligg til rette for at Bergen skal bli eit kraftsenter innan AI, kunstig intelligens. Forskarar, studentar, næringsliv og offentlig sektor var samla på Universitetet i Bergen for å få utløyst potensialet i Vestlandshovudstaden.

Utlysning
TMS Trustworthy AI

Nominering av prosjektsøknader til TMS Trustworthy AI

Trond Mohn Stiftelse (TMS) har invitert UiB til å søke finansiering til forskningsprosjekt under programmet Trustworthy AI. UiB kan nominere inntil 8 prosjektsøknader til TMS. Den interne fristen for å levere kort prosjektsøknad er 7. November 2022.

Nytt senter for fremragende forskning
Jill og Scott Rettberg

Senter for digitale fortellinger får SFF-status

I dag kom nyheten om at Senter for digitale fortellinger har blitt tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF). Senteret skal utforske hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn blir påvirket av at livene våre i økende grad styres av algoritmer.

Få nye digitale ferdigheter på 1-2-3
Illustrasjon av studenter med PCer som tenker på fagtermer

DIGI emnepakken våren 2023

Bygg digital forståelse kunnskap og kompetanse i temaer som kunstig intelligens, personvern, IKT-sikkerhet, programmering og algoritmer, og forståelse og bruk av data

Ønsker du å bli oppdatert på AI-relaterte nyheter og arrangement, både ved UiB og utenfor? Skriv deg opp på epostlisten vår!