Hjem
Aktuelt
INNOVASJON OG INTERNASJONALE PARTNERSKAP

Aanderaa presenterte SFI Smart Ocean-samarbeid i Japan

UiB var representert gjennom vår partnerbedrift Aanderaa da Nagaoka University of Technology i Japan presenterte koblinger mellom forskning og næringsliv på et hybrid arrangement. Dette kom i stand som en del av UiBs FN-oppdrag på bærekraftig hav.

Hovedinnhold

Tirsdag 7. november deltok Anders Tengberg, som er vitenskapelig rådgiver og produktsjef hos Aanderaa (del av den globale xylem-gruppen) og forsker ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg, på et hybrid arrangement i regi av Nagaoka University of Technology (NUT). På arrangementet presenterte ulike bedrifter eksempler på hvordan næringsliv og universiteter kan jobbe bedre sammen for å finne fremtidens bærekraftige løsninger.

– Da vi ble tilbudt å delta hørtes det umiddelbart spennende ut. Jeg visste ikke hvordan det oppsto og hvorfor de spurte. Men tradisjonelt har vår bedrift hatt veldig mye business i Japan, spesielt på 70- og 80-tallet, siden har dette gått ned. Derfor er det spennende for oss om vi kan få til mer samarbeid der igjen, sier Tengberg om deltakelsen på arrangementet og legger til at Aanderaa gjennom del av det globale selskapet xylem har et eget kontor i Japan.

Aanderaa er en viktig partner for SFI Smart Ocean.

– De er jo en viktig utstyrsleverandør til senteret. Bøyer som måler strøm, temperatur, trykk og salinitet. Disse leverer data inn i Smart Ocean-systemet, sånn at vi kan observere dette til enhver tid, sier Ingvar Henne, direktør for SFI Smart Ocean på UiBs Institutt for fysikk og teknologi, og legger til:

– Det som er litt nytt er at den tradisjonelle måten er å sette utstyr i havet og vente et halvt år, men nå får vi dette løpende ut og kan se dataene med avlesninger hver halve time. Det er den rollen Aanderaa primært har inn i senteret for øyeblikket.

Henne understreker viktigheten for senteret han leder og UiB ved å være til stede på internasjonale arenaer slik som arrangementet i Japan, og syns det er spesielt bra at vi på denne måten får vist frem hvordan universitetet samarbeider med partnere i næringslivet, der han også nevner havbruksnæringen som en viktig partner.

– Det er jo for det første viktig med formidling av kunnskap og data fra det som senteret gjør. Det er en del av oppdraget vårt å gjøre den informasjonen tilgengelig, sier han og fortsetter:

– I tillegg er det viktig å være synlige i et internasjonalt perspektiv og attraktive for internasjonale samarbeid. At vi markerer oss som et kompetansesenter innenfor havobservasjoner og systemløsninger som kan brukes for ulike bransjer. Innenfor olje, gass og fornybar energi på havet og miljøovervåking.

NUT er utpekt av FN som såkalt Hub-institusjon for bærekraftsmål 9, Innovasjon og infrastruktur, og tok kontakt med UiB som FNs Hub for bærekraftsmål 14, Livet i havet. Ønsket var å få en presentasjon fra en havorientert bedrift på det hybride arrangementet.

– Før var det mye mindre samarbeid mellom universiteter og næringsliv. Men de siste årene har både Norges forskningsråd og EU funnet ut at man bør ha mer samarbeid med bedrifter. Dette for å kunne kommersialisere mer av ting man utvikler. Både metoder og teknologi, sier Tengberg om det å bli med i SFI Smart Ocean og samarbeide med forskningsmiljøene på UiB og skryter av samarbeidet:

– Det er fantastisk å kunne samarbeide med universiteter om ting man likevel hadde tenkt å utvikle og arbeide med. Hvis du har studenter, ph.d.-kandidater og forskere som er interessert i et emne eller utvikling av teknologi, så har de bedre tid til å jobbe på dette enn i en bedrift. Man har ikke tid eller penger til å gjøre feltverifikasjoner i næringsliv. Derimot kan vi bidra til produktutvikling. Gjennom dette samarbeidet spiller vi på hverandres styrker.

– De aller fleste både forskere og studenter er opptatt av å ha relevans mot industri og det som er av verdiskaping og naturforvaltning. Det skaper aktualitet og relevans og gir en merverdi utover det rent vitenskapelige å samarbeide med Aanderaa/xylem. Vi ser at ting blir tatt i bruk og det er særdeles viktig for å realisere nye og mer bærekraftige løsninger, sier Smart Ocean-direktør Henne.

På seminaret presenterte Tengberg en rekke ulike eksempler på samarbeid Aanderaa har med både SFI Smart Ocean/UiB og andre forskningsinstitusjoner internasjonalt.

– I mine 26 år med Aanderaa har vi gjort mange prosjekter i lag med forskningsinstitusjoner. Det er flott å ha ph.d.-kandidater som har tid til å utvikle og teste ny teknologi og bruke i forskjellige vitenskapelige prosjekt. For å måle f.eks. modeller av fjordsystemer, oksygen, algeproduksjon og andre naturvitenskapelige ting, forteller Anders Tengberg.