Hjem
Aktuelt
Meltzerprisen

Vinnere av årets Meltzerpriser

Under Meltzermiddagen 8. mars ble det kunngjort at årets Meltzerpriser tildeles professor Nina Langeland, professor Nikolai Østgaard, professor Christian Haug Eide, forsker Ellen Christine Røyrvik og professor Eirik Holmøyvik.

Vinnere av årets Meltzerpriser
Vinnere av Meltzerprisen: Professor Nikolai Østgaard, professor Eirik Holmøyvik, professor Nina Langeland, rektor Margareth Hagen, forsker Ellen Christine Røyrvik og professor Christian Haug Eide.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Hvert år feirer og markerer UiB vinnerne av årets Meltzerpriser på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars, så også i år.

Forretningsmannen Lauritz Meltzer testamenterte formuen sin til et fond, Meltzerfondet, til beste for Universitetet i Bergen. Fondet deler hvert år ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere.

Under Meltzermiddagen 8. mars i år ble det kunngjort at årets Meltzerpriser tildeles professor Nina Langeland (Det medisinske fakultet), professor Nikolai Østgaard (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet), professor Christian Haug Eide, forsker Ellen Christine Røyrvik og professor Eirik Holmøyvik.

Ærespriser for fremragende forskning

Årets to ærespriser for fremragende forskning ble tildelt professor Nina Langeland ved Det medisinske fakultet og professor Nikolai Østgaard ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Nina Langeland ble tildelt prisen på grunn av hennes banebrytende infeksjonsforskning, særlig i forbindelse med koronapandemien. Det trekkes fram at Langelands forskning har dyp forankring i hennes egne erfaringer fra pasientarbeid som overlege på Haukeland universitetssykehus gjennom 25 år.

– Gjennom sin karriere har hun alltid lyttet til pasienten og kombinert klinisk erfaring med avanserte laboratoriemetoder. Med translasjonell forskning på tvers av fagfelt og institusjoner, har hun dedikert seg til å forstå sykdommer, forbedre pasientbehandling og løse kliniske problemstillinger, står det i nominasjonen av Langeland.

Nikolai Østgaard ble tildelt prisen for å ha satt UiB på verdenskartet innen romfysikk og romteknologi de siste 15 årene. Han har styrt SFF Birkelandsenteret til stor vitenskapelig suksess, med oppsiktsvekkende resultater innen atmosfærisk elektrisitet og høyenergistråling fra tordenvær.

–  Enda flere oppdagelser er på vei, og Østgaard sin forskning vil fortsette å revolusjonere forskningsfeltet innen høyenergistråling fra tordenvær, står det i nominasjonen av Østgaard.

Meltzerprisen for yngre forskere

Hvert år tildeles det inntil to priser for fremragende vitenskapelig arbeid utført av forskere som ikke er over 40 år på tildelingstidspunktet.

Årets to Meltzerpriser for yngre forskere tildeles forsker Ellen Christine Røyrvik ved Det medisinske fakultet og professor Christian Haug Eide ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ellen Christine Røyrvik tildeles prisen blant annet for sitt arbeid med genetikk og populasjonshistorie.

– Ellen er en svært produktiv forsker med en unik tverrfaglig bakgrunn. Hun bringer erfaring innen genetikk, molekylærbiologi, arkeologi og lingvistikk sammen, både for å utforske grunnleggende spørsmål om norsk og europeisk befolkningshistorie og for å kaste viktig nytt lys over biologien til klinisk viktige sykdommer. I de siste årene har hun publisert flere forskningsartikler som viser både slående bredde og dybde, står det i nominasjonen av Røyrvik.

Om prisvinner Christian Haug Eide trekkes det frem av han er et ekstraordinært forskertalent med stor arbeidskapasitet og evne til å utføre forskning av høy kvalitet og med høy relevans for samfunnet.

Eide har gjennom sin karriere levert en rekke arbeider innenfor fagfelt som geofysikk, klastisk sedimentologi, reservoaregenskaper, bruk av digitale metoder for datainnsamling, vulkanologi, «source-to-sink», provenans-studier og mineralogi.

– Skal noe fremheves må det være evnen og mulighetene til å oppnå ny kunnskap ved å kombinere fagområder, for eksempel sedimentologi og vulkanologi. Eide ser også viktigheten av at forskningen kan anvendes i det grønne skiftet, blant annet har han tatt initiativ til forskning knyttet geologiske betingelser for sikker forankring av havvindsinstallasjoner, står det i nominasjonen.

Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling

Prisen for fremragende forskningsformidling går i år til Eirik Holmøyvik. Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, og tildeles prisen for sin unike evne til å formidle juridisk kunnskap til fagfeller, studenter, beslutningstakere og allmennheten.

– Samtidig med høy forsknings- og undervisningsaktivitet, har Holmøyvik vært en av akademias mest aktive og relevante stemmer i offentligheten, og er hyppig sitert i media og på Stortinget. Holmøyvik formidler særlig om rettsvitenskapens rolle i utviklingen av demokratiet og rettsstaten, og hans formidlingsbidrag kjennetegnes ofte av å være maktkritiske, utforskende og utfordrende, står det i nominasjonen av Holmøyvik.

Hver av prisvinnerne vil motta 200 000 kroner fra Meltzerfondet.