Hjem
Aktuelt
Konferanse

Dannelse og innovasjon

Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.

Viserektor for internasjonale relasjoner Astrid Andresen ønsker høstens...
Viserektor for internasjonale relasjoner Astrid Andresen ønsker høstens internasjonale studenter velkommen. Rekordmange 715 utenlandske studenter har funnet veien til UiB i høst.
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hovedinnhold

Følg dannelseskonferansen direkte fra 10-17.

For fire år siden fant studenter på Universitetet i Tübingen i Tyskland ut at de ville gjøre noe med den gamle floskelen "bærekraftig utvikling". I 2008 arrangerte de et symposium ved navn "Greening the University", som handlet om å gjøre universitetet bærekraftig i både undervisning, forskning og administrasjon. 

I dag jobber Universitetet i Tübingen med å kraftig redusere bruken av energi, vann og papir, samtidig som de tilbyr studier i ulike miljøspørsmål.

Under dannelseskonferansen "Education for Innovation?" på UiB torsdag 8. november kommer blant annet studenter fra Tübingen for å fortelle om prosjektet og delta i debatter.

– Universitetene har et klassisk samfunnsoppdrag innrettet mot profesjonsutdanning og forhåndsbestemte samfunnsbehov. Men når det gjelder forskning og utdanning er universitetenes samfunnsoppdrag å være forut for sin tid, å være et korrektiv til samfunnet ved å produsere nye ideer, ny kunnskap, nye ferdigheter og nye måter å gjøre ting på. Denne nyskapingen skal ikke rettes inn mot behovene til et marked, sier førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen.

Han er programansvarlig for dannelseskonferansen, hvor også studenter fra Universitetet i Bergens dannelsesemner skal delta i paneldebattene.

Les mer om den nye dannelsen.

Ikke bare gründere

Bakgrunnen for konferansen er politiske initiativ om at universitetene i mye sterkere grad skal satse på innovasjon. Ønsket er å ha en kritisk refleksjon og problematisering over det som vil innebære en ny retning i universitets- og kunnskapspolitikken.

– Det man ønsker med denne politikken er to ting. Det ene er fortsatt økonomisk vekst, det andre er å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid. Fra EUs hold heter det at den eneste løsningen på disse utfordringene er innovasjon. Vi vil problematisere denne smale tankegangen, og se om disse målene i det hele tatt kan nås gjennom en innovasjonspolitikk, sier Karlsen.

Også innen utdanningen er dannelsestanken viktig. For om universitetene kun utdanner gründere, får samfunnet de menneskene det trenger?

– Universitetene utdanner ikke bare mennesker som skal inn i næringslivet, men i en hel rekke ulike sektorer og arbeidsplasser i tillegg til at de skal være aktive samfunnsborgere. Om vi operasjonaliserer EUs inovasjonspolitikk ved universitetene, får samfunnet selvstendig kritisk tenkende mennesker som er i stand til å drive intellektuell  og teknologisk nyskaping og som er i stand til å adressere de store samfunnsutfordringene i vår tid? spør Karlsen.

En viktig del av konferansen er hvordan man legger til rette for dannelsen ved universitetene, og der kommer Dannelsesemnene ved UiB og Greening the University inn.

– Dette er to eksempler på hvordan dannelse benyttes for å adressere de store samfunnsutfordringene i vår tid, sier Karlsen.

Dannelse sentralt i studiene

Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan sier at dannelse er en integrert del av utdanningen ved et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

– Vi ser på dannelse som en viktig del av studentenes utvikling både faglig og personlig, sier Atakan.

Han forteller at både den akademiske institusjonen og arbeidsgiverne i samfunnet legger stor vekt på at mennesker har selvstendighet og evne til kritisk refleksjon, evne til å bruke kunnskapen sin på nye områder, og evnen til å tilegne seg ny kunnskap.

– Dannelse står veldig sentralt i våre studier. På den ene siden skal studentene ha den nødvendige faglige kunnskapen, og på den andre siden skal de videreutvikle sine personlige ferdigheter som skal hjelpe dem å takle fremtidens utfordringer, sier Atakan.

Paneldebatter om innovasjon

Konferansen innledes med en hovedtale av økonomen og samfunnsdebattanten Erik Reinert, som deretter skal diskutere universitetenes samfunnsoppdrag i et panel sammen med forsker innen nanoteknologi, Bodil Holst, fra UiB og Kirsti Jensen fra NTNU. Sistnevnte jobber med universitetet i ”kunnskapsøkonomien” i et doktorgradsarbeid, og sitter i Universitets- og høyskolerådets arbeidsgruppe som skal se på Norges innovasjonspolitikk i forhold til universitetene.

Dannelseskonferansen arrangeres årlig. Fjorårets konferanse var Universitetet i Bergens gave til Universitetet i Oslos 200-års jubileum.