Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Museet oversett i statsbudsjettet

Universitetsmuseet i Bergen får ikke oppstartsbevilgning gjennom statsbudsjettet. Det betyr at publikum må vente til tidligst 2019 for å se dyrene igjen. – Jeg er naturlig nok skuffet, sier rektor Dag Rune Olsen.

Museumsprosjektet

Slik skal museet bli. Dette er planene i Museumsprosjektet.
Produsent:
Frode Ims/Arnt Brandseth

Hovedinnhold

Etter at regjeringspartiene ble enige om Statsbudsjettet for 2015, er det klart at rehabiliteringen av Universitetet i Bergen blir utsatt. Det var ikke nok at oppstartsbevilgning til De naturhistoriske samlinger lå inne i de alternative budsjettene til Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Arbeidepartiet.

Oppstartsbevilgningen er er nødvendig for å videreføre oppusningen av midtbygget og nordfløyen i De naturhistoriske samlinger. Disse skal huse topp moderne utstillings- og undervisningsfasiliteter, og var planlagt å være ferdig i 2018.

Les mer om Museumsprosjektet her.

De naturhistoriske samlinger stengte 1. november 2014 på grunn av oppussingen. Ettersom utstillingene er flyttet, må publikum vente enda lenger enn 2018 for å få se dyrene igjen.

– Dette er veldig skuffende. Konsekvensen er at publikum ikke får se utstillinger ved De naturhistoriske samlinger før tidligst i årsskiftet 2019 og 2020. Det er også trist for den faglige virksomheten som skjer ved museet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Rektor sier at UiB hele tiden har hatt et godt samarbeid og opparbeidet god faglig kompetanse med Statsbygg i rehabiliteringen av det verneverdige bygget.

– Det gode samarbeidet og den opparbeidede kompetansen forsvinner nå, ettersom prosjektet blir utsatt. Det er synd, sier Olsen.

– Nå ser vi med forhåpning frem til revidert statsbudsjett og nye muligheter, sier rektor Dag Rune Olsen.