Hjem
Aktuelt
Medisin

Jakter vaksinens gullstandard

Med EU-midler skal Rebecca Cox og Influensasenteret i Bergen utvikle en internasjonal målestandard for influensavaksiner.

Illustrasjonsfoto av sprøyte
FORSKNING PÅ SPISSEN: Influensasenteret i Bergen skal utvikle en internasjonal gullstandard for å måle effekten på vaksiner.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

I dag finnes det ingen samlende internasjonal standard for å måle effekten av influensavaksine. Når ulike land opererer med ulike standarder, er det vanskelig å forutsi den fulle effekten en vaksine vil gi.

Nå skal Influensasenteret i Bergen imidlertid utvikle en internasjonal gullstandard for vaksinemåling, som del av det europeiske nettverket Innovative Medicine Initiative.

– Ettersom influensavaksiner oppdateres hvert år, er vi nødt til å ha en god felles målemetode for å vite om nye vaksiner virker bedre enn dagens vaksiner, sier professor Rebecca J. Cox, ved Klinisk institutt 2, som leder Influensasenteret.

– Vi forsøker å utvikle en gullstandard som kan bli brukt i hele Europa og forhåpentligvis etter hvert over hele verden.

I alt 26 forskningspartnere fra syv land og fire legemiddelselskap skal i løpet av fem år utvikle en målestandard som gjør det mulig å forutsi om en influensavaksine er effektiv eller ei, ut fra en blodprøve alene.

 

Drømmer om universalvaksine

Hvert år dør rundt 1500 personer i Norge av sesonginfluensa. Hvert år må det produseres nye vaksiner over hele verden, hovedsakelig for å beskytte de mest sårbare gruppene, som barn, eldre og personer med svekket immunforsvar.

I dag tilbys kun en generell vaksine til hele befolkningen som har blitt produsert på samme måte i over 50 år. Men det er ikke gitt at en vaksine som er utviklet for seks måneder gamle spedbarn fungerer optimalt for en 80­-åring.

– Ved hjelp av mer standardiserte målemetoder kan man på en bedre måte sammenligne dagens vaksiner for slik å utvikle en universalvaksine som varer livet ut for de som får den.

Influensasenteret er allerede involvert i et stort internasjonalt prosjekt som forsøker å utvikle en universalvaksine, finansiert av EUs 7. rammeprogram. Målet er å lage en vaksine som kun gis én gang i form av sprøyte eller nesespray mot flere typer influensa, som svine­, fugle­ og humaninfluensa. Forskerne kan vise til lovende resultater så langt. Forsøk har blant annet vist at vaksiner som er i stand til å gjenkjenne fugleinfluensavirusets bevarte «hals» istedenfor dets omskiftelige hode, også beskytter mot andre virus.

 

Skreddersydd nesespray

Cox er rådgiver for blant annet Verdens helseorganisasjon og Det europeiske legemiddelbyrå. Hun tror at forskerne, i tillegg til forsøk på å lage en universalvaksine, også vil prøve å lage mer målrettede vaksiner fremover. Blant annet har Influensasenteret nylig publisert resultatene fra en studie på en nese­ sprayvaksine for barn, som ble godkjent i Norge 2013. I alt 150 barn mellom tre og 17 år deltok i studien. Denne viste at vaksinen gir langvarig beskyttelse mot de tre virusene i vaksinen.

Hun påpeker at det er svært viktig at vaksiner blir systematisk og grundig utprøvd på barn. I dag er legemidlene som regel kun testet på voksne og man må ofte gjette seg frem til den rette dosen for barna.

– Vi er de første i verden som kan bevise hva som skjer i de øvre luftveier hos barn etter at nesesprayvaksinen ble tatt i bruk, sier Rebecca J. Cox.