Hjem

Klinisk institutt 2

Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Klinisk institutt 2 (K2) har som oppgave å drive medisinsk forskning, veiledning og undervisning på høyt internasjonalt nivå for å oppnå fakultetets visjon «ny kunnskap for bedre helse». Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen, mastergradutdanning og Phd-utdanning innen medisin og farmasi.

Klikk her for mer informasjon.

Studier ved Klinisk institutt 2 (K2)

Klinisk institutt 2 har ansvaret for 45 emner, hovedsakelig innenfor profesjonsstudiene i medisin og farmasi, men også for emner i profesjonsstudiet i odontologi og i tannpleierutdanningen, samt masteremner innen immunologi og virologi. Masteremnene er også åpne for masterstudenter på Det matematisk-naturvitenskapelige og Det psykologiske fakultet.  Les mer om emner som tilbys ved vårt institutt her.

Nyhet | Forskning
Måling av blodsukker

Utvikler nye metoder for å beregne diabetesrisiko

Ved hjelp av kunstig intelligens har UiB-forskere i samarbeid med forskere ved Oxford og Harvard funnet bedre måter å finne ut om pasienter har økt risiko for diabetes.

Nyhet | Forskning
Matvarer

Manglende kunnskap om ernæring blant medisinstudenter

En studie gjennomført hos medisinstudenter viser at en stor del av dem vet for lite om matvarers næringsinnhold. Det kan være uheldig spesielt for dem som velger en vegetarisk eller vegansk livsstil.

FORSKNING | COVID-19
Kristin Greve-Isdahl Mohn og Rebecca Cox

Forsker på immunforsvarets korona-angrep

Siden 9. mars har UiB-forskere studert blodprøver fra både pasienter og helsepersonell for å se hvordan immunforsvaret reagerer på korona-viruset. Målet er å bidra til en fremtidig trygg og effektiv vaksine.

Nyhet | Forskning
Nils Halberg (f.v.), Emmet Mc Cormack og Anders Molven bidrar i den nye forskningssatsingen på bukspyttkjertelkreft. (Foto: Karen Toska)

UiB-forskere med i nasjonal kreftsatsing

Hvert år får mellom 800 og 900 nordmenn kreft i bukspyttkjertelen og de fleste av dem dør. Nå har Kreftforeningen bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på kreftformen hvor tre UiB-forskere deltar.

NYBYGG | INNOVASJON
INKUBATORBYGGET

Tusenvis av kvadratmeter til yngleplass

Første spadetak er tatt for det som skal bli Inkubatorbygget, stedet der forskning og næringsliv skal samles og sette gode ideer ut i livet.

Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer nettverksmøter og PhD kurs for alle interesserte stipendiater. Deltakelse på forskerskolen er både faglig og sosialt nyttig. 

Klikk her for mer informasjon.

 

Bergen Research School in Inflammataion

Forskerskolen Bergen Research School in Inflammation arrangerer flere spennende kurs innenfor inflammasjon og immunologi for masterstudenter og stipendiater.

Klikk her for mer informasjon.

 

Kjernefasiliteter

Klinisk institutt 2 har tre kjernefasiliteter:

Genomics Core Facility (GCF)

Kjernefasilitet for metabolomikk

Kjernefasilitet for flowcytometri

Illustrasjonsbilde for Senter for farmasi

Senter for farmasi

Senter for farmasi har det faglige ansvaret for undervisning på farmasistudiet. I tillegg driver senteret med forskning innenfor både utvikling av nye legemiddel og hvordan legemiddel kan brukes forsvarlig slik at nytten for samfunnet blir best mulig.

Klikk her for å lese om senteret.