Hjem

Klinisk institutt 2

Hovedinnhold

Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Klinisk institutt 2 (K2) har som oppgave å drive medisinsk forskning, veiledning og undervisning på høyt internasjonalt nivå for å oppnå fakultetets visjon «ny kunnskap for bedre helse». Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen, mastergradutdanning og Phd-utdanning innen medisin og farmasi.

Klikk her for mer informasjon.

Studier ved Klinisk institutt 2 (K2)

Klinisk institutt 2 har ansvaret for 45 emner, hovedsakelig innenfor profesjonsstudiene i medisin og farmasi, men også for emner i profesjonsstudiet i odontologi og i tannpleierutdanningen, samt masteremner innen immunologi og virologi. Masteremnene er også åpne for masterstudenter på Det matematisk-naturvitenskapelige og Det psykologiske fakultet.  Les mer om emner som tilbys ved vårt institutt her.

Nyhet
Eva Gerdts

HelseVest Forskningpris 2021 tildelt Eva Gerdts

HelseVest Forskningpris 2021 tildelt Eva Gerdts for sin forskning på kvinnehjertet

Nyhet | Forskning
Kvinne står på strand og puster tungt etter treningsøkt

Hva hjelper mot EILO?

Hvis man har EILO så strammer strupen seg under anstrengelse og man opplever at man ikke får puste. Hvilken behandling hjelper best? Det har Astrid Sandnes ved UiB forsket på.

Nyhet | COVID-19
mann i blå trøye og ansiktsmaske får satt en vaksine i armen av en helsearbeider med blå hansker.

Universitetet i Bergen blir nasjonal koordinator for utprøving av koronavaksine

UiB, med Rebecca Cox ved Influensasenteret og Pandemisenteret i spissen, skal koordinere Norges innsats i et stort europeisk samarbeidsprosjekt som skal teste ut vaksiner mot covid-19.

Nyhet
Gutt, ca 7 år får sårstell pga skrubbsår på albuen. Lyseblå genser på gutten, lyst hår

Oppretter senter for forskning på antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens vil i fremtiden være en av verdens største helseutfordringer. Nå har forskere i Bergen gått sammen for å opprette et senter for forskning på resistensutvikling.

Nyhet | Forskning
En helsearbeider i Etiopia ser i et LED mikroskop

Ny test for diare kan redde barneliv

Mange diaredødsfall skyldes tarmparasitten cryptosporidium og rask diagnostisering er viktig for å få utvikle nye medisiner. Kurt Hanevik ved Klinisk institutt 2 har ledet i en studie hvor de har sett at to enkle metoder er mer treffsikre enn dagens.

Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer nettverksmøter og PhD kurs for alle interesserte stipendiater. Deltakelse på forskerskolen er både faglig og sosialt nyttig. 

Klikk her for mer informasjon.

 

Bergen Research School in Inflammataion

Forskerskolen Bergen Research School in Inflammation arrangerer flere spennende kurs innenfor inflammasjon og immunologi for masterstudenter og stipendiater.

Klikk her for mer informasjon.

 

Kjernefasiliteter

Klinisk institutt 2 har tre kjernefasiliteter:

Genomics Core Facility (GCF)

Kjernefasilitet for metabolomikk

Kjernefasilitet for flowcytometri

Forskningsenhet for helseundersøkelser

Illustrasjonsbilde for Senter for farmasi

Senter for farmasi

Senter for farmasi har det faglige ansvaret for undervisning på farmasistudiet. I tillegg driver senteret med forskning innenfor både utvikling av nye legemiddel og hvordan legemiddel kan brukes forsvarlig slik at nytten for samfunnet blir best mulig.

Klikk her for å lese om senteret.