Hjem

Bergen Research School in Inflammation

Hovedinnhold

BRL logo

Bergen forskerskole i inflammasjon:

Bergen Research School in Inflammation (BRSI) er en tverrfaglig forskerskole som dekker grunnleggende, translasjons- og klinisk forskerutdanning ved både Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. BRSI ble formelt etablert i 2005 som den første forskerskolen ved Det medisinske fakultet og en av de første ved Universitetet i Bergen. Forskningsskolen ledes av professor Helena Harris, leder av Broegelmann Research Laboratory og tilbyr kurs og arrangerer forelesninger med respekterte eksperter på sitt felt.

Forskerskolekursene er tilgjengelige for alle studenter som er interessert i betennelsesfeltet. Studenter som er interessert i å delta eller kurs arrangert av forskerskolen kan kontakte Richard Davies eller den aktuelle kurskoordinatoren.

 

Forskerskolen er fokusert på betennelsesfeltet

Betennelse brukes av kroppen til å bekjempe infeksjoner og helbrede skader. Men hvis den ikke kontrolleres riktig kan betennelse forårsake sykdom. 5 til 7 prosent av verdens befolkning har en immunmediert inflammatorisk sykdom (IMID). IMID består av et mangfold av sykdommer, men de har alle ukontrollert betennelse til felles. Ukontrollert betennelse kan føre til organskader og er assosiert med økt sykelighet og/eller dødelighet. Studiet av biologien til betennelse har derfor potensial til å dra nytte av lider av et mangfoldig sett med sykdommer som vanligvis er forbundet med dysreguleringen.

Primære mål:

Forskerskolen tilbyr kurs, seminarer og workshops med mål om å forbedre kvaliteten på ph.d.- og etterutdanning innen betennelse. I tillegg har forskerskolen som mål å oppmuntre til samarbeid og åpen diskusjon mellom studenter og forskere som arbeider i feltet.

I praksis:

I samsvar med sine mål gir BRSI et knutepunkt for yngre forskere innenfor ulike områder av betennelsesassosierte felt spredt over hele Universitetet i Bergen. Vi tilbyr en rekke kurs for å styrke inflammasjon og immunologisk utdanning ved Universitetet i Bergen. Ytterligere forskere, klinikere, studenter, ph.d.-kandidater og postdoktorer fra ulike forskningsgrupper får anledning til å møte og diskutere deres og andres forskning. Muligheten til å diskutere sitt eget arbeid til en større og mer mangfoldig gruppe gir sterkere tilbakemeldinger, støtte, refleksjon og kritisk vurdering enn en forsker ellers kan få i sin forskningsgruppe alene.

Det arrangeres jevnlige forelesninger med inviterte foredragsholdere fra eksterne institusjoner som gir nettverksmulighet for både unge og seniorforskere, der det arrangeres en-til-en møter for å diskutere forskning.

ECTS-akkrediterte kurs og uformelle workshops organiseres gjennom forskerskolen, og gir muligheter for masterstudenter og ph.d.-kandidater til å utvikle fagspesifikk kunnskap.

Les mer på våre engelske nettsider.