Hjem

Senter for farmasi

Innhold

Collage apotek

Senter for farmasi har utdanna farmasøytar sidan 2003. Ei yrkesgruppe med unik kompetanse innanfor legemiddelfeltet, som blir etterspurt på stadig fleire område i samfunnet.

I tillegg til å ha det faglege ansvaret for undervisning driv senteret med forskning innanfor både utvikling av legemiddel og korleis legemiddel kan brukast forsvarleg slik at nytta for samfunnet blir best mogleg.

Senteret høyrer til under Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet, men har tett samarbeid med fleire fagmiljø på Det matematisk-naturvitenskapelege fakultet.
 

Farmasidagene
Farmasidagenes posterpris

Farmasidagenes posterpris

Tidligere masterstudent Bisharo Osman har fått utdelt Farmasidagenes posterpris 2018!

Studiekvalitetsprisen
Galenisk farmasi

Galenisk farmasi vant fakultetets studiekvalitetpris 2018

Senter for farmasi gratulerer teamet bak galenisk farmasi med prisen!

Studietur
Studenter fra kull 17 på studietur

Farmasistudenter besøker legemiddelindustri

Farmasistudentenes årlige studietur gjennomført

Farmasøyter uten grenser
Forside Firdaposten

Farmasiforeleser til Haiiti

Til vanlig jobber Quynh Le som foreleser i galenisk farmasi ved UiB, og som daglig leder på Havlandet Forskingslaboratorium i Florø. I februar reiste hun til Haiti med Farmasøyter uten grenser.

Forskning
syntesevei

Nye potensielle kreftmedisinar frå naturstoff

Samarbeid mellom Senter for Farmasi i Bergen og Farmasøytisk Institutt i Oslo bringer kreftforskningen fremover

Vil du bli farmasøyt?

Som farmasøyt vil du vere ekspert på utvikling, produksjon, bruk og samfunnsnytte av legemiddel. Farmasøytar er ein brei ressurs i samfunnet, og arbeider både i apotek, legemiddelindustri, på sjukehus og universitet/høgskular, for myndigheiter og private firma.

Søk opptak på Integrert masterprogram i farmasi. Søknadsfrist er 15. april.

Les også Reidun Kjome sitt blogginnlegg; Farmasøyten: En brukerguide for leger og annet helsepersonell

 

Har du studert farmasi ved UiB?

Senter for farmasi ønskjer å halde på, samt vidareutvikle kontakten med tidlegare studentar. Vi vil prøve å skape møtestader der alumnene kan byggje nettverk og utveksle erfaringar, både seg imellom og saman med oss. Vi har allereie hatt alumnitreff, eit vellukka arrangement vi ønskjer å gjenta.

Senter for farmasi har eigne alumnisider. Meld deg inn i alumniportalen og bli medlem på gruppesidene våre! Nettsidene inneheld kontaktinformasjon til medalumner og tilsette ved UiB, samt farmasifaglege nyhende, ledige stillingar og diskusjonforum.