Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Hovedinnhold

Ordsky TVEPS

Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. T​VEPS et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Øygarden kommune. 

I fanene over finner du den viktigste informasjonen om TVEPS. Vil du delta? Send oss en epost

Her finner du informasjon om TVEPS høsten 2021

TVEPS
TVEPS-gruppe bærekraft Øygarden

Samarbeid på tvers om bærekraftsmålene

Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.

Nyhet

– Hvorfor er det viktig med tverrfaglighet?

Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.

TVEPS på nye arenaer
TVEPS Nattland skole

Tverrfaglig samarbeid i møte med skoleelever

TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.

Nyhet
BT-faksimile 13.10.19

Blest om TVEPS i barnehage

TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.