Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Innhold

Ordsky TVEPS

Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. T​VEPS et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Fjell kommune og Bergen kommune.

Hva sier TVEPS-studentene?
Einar A. Malmo

– Nyttig med tverrfaglig praksis i barnehage

Gjennom TVEPS får studenter fra ulike profesjoner samarbeide i barnehage. Viktig og nyttig å bli kjent med profesjonene man skal samarbeide med i yrkeslivet, mener barnehagelærerstudent Einar Andreas Malmo.

Hva sier TVEPS-studentene?
Astrid L. Østerholt

Tverrfaglighet ga bredere forståelse

Gjennom TVEPS fikk student i musikkterapi, Astrid Linnea Østerholt, samarbeide på tvers av fag. – Med vår ulike kunnskap og bakgrunn opplevde jeg at vi fikk en bredere forståelse.

dette er
Hvem deltar i TVEPS 2019, illustrasjon oppdatert august 2019

TVEPS-praksis steg for steg

Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg.

Hva sier TVEPS-studentene?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.