Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS ordsky

Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. T​VEPS et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet, Fjell kommune og Bergen kommune.

Hva sier TVEPS-studentene?
Studenter på Frisklivssentralen

- Lærerikt å samarbeide med andre profesjoner

I TVEPS tverrfaglig praksis får studentene samarbeide på tvers av profesjoner i en reell arbeidssituasjon. En svært positiv opplevelse, sier student i klinisk ernæring Mina Holtleite.

Nyhet
TVEPS-studenter på Lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Haukeland Universitetssjukehus

Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.

dette er
TVEPS ordsky

TVEPS-praksis steg for steg

Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg.

Nyhet
TVEPS samarbeidsavtale

Tverrprofesjonell praksis blir obligatorisk

Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.