Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS ordsky

Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. T​VEPS et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Fjell kommune og Bergen kommune. 

Student og interessert i tverrfaglighet? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!

Hva sier TVEPS-studentene?
Thea Bakke Lekva

– Unik mulighet til tverrfaglighet på jusstudiet

Gjennom TVEPS fikk jusstudent Thea Bakke Lekva samarbeide med studenter fra ulike helseprofesjoner, - i behandlingen av ekte pasienter. En spennende og viktig erfaring.

Hva sier TVEPS-studentene?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? Våren 2019 deltar mer enn 100 studenter fra 11 profesjoner i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.

Fasilitator i TVEPS
Illustrasjon TVEPS-studenter

Vil du bli fasilitator i TVEPS?

Er du interessert i tverrfaglighet? TVEPS tilrettelegger tverrprofesjonelt samarbeid for studenter. Nå trenger vi flere fasilitatorer som kan sikre god læring i praksis.

dette er
TVEPS ordsky

TVEPS-praksis steg for steg

Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg.

TVEPS-praksis på sykehjem

Søker flere sykehjem for tverrfaglig praksis

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Nå søker vi flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.