Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Hovedinnhold

tveps

TVEPS organiserer tverrprofesjonell praksis for studenter fra helse- og sosialfagsutdanningene ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL). T​VEPS et samarbeid mellom UiB, HVL og kommunene Bergen og Øygarden. I fanene over finner du den viktigste informasjonen om TVEPS. Vil du delta? Send oss en epost.

TVEPS pilotprosjekt
Bilde av studenter som jobber med kunstprosjekt tilknyttet prosjektet IMAGINE i regi av KMD

Kunstbasert pilotprosjekt for TVEPS-studenter

IMAGINE og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et kunstbasert forskningsprosjekt om forståelse og omsorg ved livets slutt.

Nyhet
Tiril Mork (medisin, UiB) Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB) Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL) i TVEPS sin studentinkubator.

TVEPS studentinkubator

Studentinkubatoren i TVEPS er en studentdrevet idé-inkubator med mål å fremme tverrfaglig og bærekraftig studentledelse.

TVEPS pilotprosjekt
Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden. Snø dekker uteområdet utenfor omsorgssenteret.

Henter inspirasjon fra TVEPS-studenter

Uteområdet ved Tednebakkane omsorgssenter skal rustes opp til glede for beboere og ansatte. Inspirasjonen er hentet fra TVEPS-studenter.