Hjem

TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS er et senter som trener helse- og sosialfagstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid. I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet, Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Vi mener mennesker lærer best ved å arbeide selvstendig, få ansvar og arbeide med oppgaver der utkommet betyr noe. Siden 2012 har rundt 900 helseprofesjonsstudenter fått erfaring med tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom TVEPS-praksis.

Les mer om:

TVEPS-praksis                   Forskning                 Våre samarbeidspartnere

 

Ønsker du mer informasjon, send en epost til post@tveps.uib.no

Nyhet
Studenter på besøk ved klinikk i Toronto

Studentklinikken i Bergen - STUEN

Høsten 2017 startet arbeidet med å etablere en tverrprofesjonell og studentdrevet helseklinikk i Bergen. Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for Bergens studenter, hvor brukerne skal få rådgivning og veiledning for eventuelle helseplager.

Nyheter
Bisharo med poster

Masteroppgave med TVEPS-data!

Farmasøyt Bisharo Osman har brukt TVEPS-data i masteroppgaven sin for å lage en retrospektiv pre-post pilotstudie: Kan vi måle en økning i tverrprofesjonell samarbeidskompetanse hos helsefagstudenter etter en tverrfaglig utplassering i primærhelsetjenesten?

Nyheter
Ivrig TVEPS-gruppe

TVEPS-praksis til alle fra høsten 2019!

Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter i Bergen (UiB og HVL) få tilbud om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Nyheter

Hva er TVEPS?

Leder av TVEPS, Ane Johannessen, har i forbindelse med et FEST-seminar blitt intervjuet om hva TVEPS egentlig er og hvordan studenter fra ulike helse- og sosialprofesjoner kan lære av hverandre.

Media
Ivrige studenter og barnehagebarn

Interesse for TVEPS i barnehage

TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til. Dette har både Tidsskrift for norsk legeforening og barnehage.no plukket opp.