Hjem

TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS er et senter som trener helse- og sosialfagstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid. I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet, Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Vi mener mennesker lærer best ved å arbeide selvstendig, få ansvar og arbeide med oppgaver der utkommet betyr noe. Siden 2012 har rundt 900 helseprofesjonsstudenter fått erfaring med tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom TVEPS-praksis.

Les mer om:

TVEPS-praksis                   Forskning                 Våre samarbeidspartnere

 

Ønsker du mer informasjon, send en epost til post@tveps.uib.no

Nyheter

Masteroppgave med TVEPS-data!

Farmasøyt Bisharo Osman har brukt TVEPS-data i masteroppgaven sin for å lage en retrospektiv pre-post pilotstudie: Kan vi måle en økning i tverrprofesjonell samarbeidskompetanse hos helsefagstudenter etter en tverrfaglig utplassering i primærhelsetjenesten?

Nyheter

TVEPS-praksis til alle fra høsten 2019!

Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter i Bergen (UiB og HVL) få tilbud om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Nyheter

Hva er TVEPS?

Leder av TVEPS, Ane Johannessen, har i forbindelse med et FEST-seminar blitt intervjuet om hva TVEPS egentlig er og hvordan studenter fra ulike helse- og sosialprofesjoner kan lære av hverandre.

Media

Interesse for TVEPS i barnehage

TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til. Dette har både Tidsskrift for norsk legeforening og barnehage.no plukket opp.

News

TVEPS på "skryteliste"

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bedt om eksempler på utdanningstilbud eller -opplegg med særlig god kvalitet eller gode resultater, som skal brukes som innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i utdanning våren 2017. I UiBs svar er blant annet TVEPS trukket frem som "ett av våre...