Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Hva er TVEPS? Les om våre studenters erfaring med tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.
TVEPS-praksis i barnehage gir studenter i medisin- og helsefag mulighet til å samarbeide tverrfaglig, samtidig som de får øve seg på å snakke med barn.
Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
Er du interessert i tverrfaglighet? TVEPS tilrettelegger tverrprofesjonelt samarbeid for studenter. Nå trenger vi flere fasilitatorer som kan sikre god læring i praksis.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Nå søker vi flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.
Interessen for medisinsk pedagogikk har gitt tverrfaglig innsikt og en spennende jobb på si for medisinstudentene Stian og Solveig.
Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.
Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for studentene i Bergen.
Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?
Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.
TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.
- Dette har vært en av de viktigste konferansene Universitetet i Bergen har deltatt på i år, sier rektor Dag Rune Olsen.
TVEPS i barnehage var en stor suksess høsten 2016, og våren 2017 prøvde vi med en gruppe til.
Folkehelse, bæsj og følelser på timeplanen for TVEPSere i barnehage.

Sider