Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

IMAGINE og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et kunstbasert forskningsprosjekt om forståelse og omsorg ved livets slutt.
TVEPS med stand på arbeidslivstorget. Visste du at vi har jobbmuligheter for studenter?
Uteområdet ved Tednebakkane omsorgssenter skal rustes opp til glede for beboere og ansatte. Inspirasjonen er hentet fra TVEPS-studenter.
– Det er avgjørende at helse- og sosialfagsstudentene får bedre kjennskap til hverandres profesjoner mens de er studenter, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.
Høsten 2023 fortsetter Studentinkubatorens samarbeid med Empo og studenter som skal ha TVEPS oppfordres til å delta i en litt annerledes TVEPS-praksis.
Tednebakkane og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et annerledes TVEPS-prosjekt; bærekraftig utvikling av uteområdene ved omsorgssenteret, for å bedre trivsel for beboere og ansatte.
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
TVEPS var arrangør for det sjuende Its21-konferansen da den ble avholdt på Grand Terminus siste uken i april. – To eksepsjonelt inspirerende dager, sier Liv Mathiesen fra Universitetet i Oslo.
Onsdag ble Fakultetets dag 2023 avholdt ved det medisinske fakultet. Der ble TVEPS og Lars Thore Fadnes hyllet med priser i ulike kategorier.
TVEPS med innspill til ny stortingsmelding om fremtidens helse- og sosialfagsutdanninger. Det må i større grad tilrettelegges for samarbeid på tvers i utdanningene.
Its21-konferansen er et viktig steg i retning av å skape en mer bærekraftig fremtid. Konferansen setter fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeidslæring og bærekraftig utvikling i utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker dere velkommen til årets happening 27-28 april 2023!
Er du opptatt av innvandrerhelse? Da er du invitert til å delta i et studentdrevet pilotprosjekt!
Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter våren 2024.
Nå inviterer vi bedrifter, institusjoner, kommuner og alle interesserte til å ta kontakt.
Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.
Hva skal til for at Signe (87) skal kunne bo hjemme lenger? Denne høsten ble to TVEPS-grupper invitert til å teste ut omsorgsteknologi E-helsearena Alrek.
Hvordan forberede studenter på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet? Ane og Sissel fra TVEPS forklarer i NOKUT-podden.
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.

Sider