Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Høsten 2023 fortsetter Studentinkubatorens samarbeid med Empo og studenter som skal ha TVEPS oppfordres til å delta i en litt annerledes TVEPS-praksis.
Tednebakkane og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et annerledes TVEPS-prosjekt; bærekraftig utvikling av uteområdene ved omsorgssenteret, for å bedre trivsel for beboere og ansatte.
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
TVEPS var arrangør for det sjuende Its21-konferansen da den ble avholdt på Grand Terminus siste uken i april. – To eksepsjonelt inspirerende dager, sier Liv Mathiesen fra Universitetet i Oslo.
Onsdag ble Fakultetets dag 2023 avholdt ved det medisinske fakultet. Der ble TVEPS og Lars Thore Fadnes hyllet med priser i ulike kategorier.
Under Fakultetets dag deler vi ut priser til våre beste forskere og undervisere. Les hvem som er årets prisvinnere.
TVEPS med innspill til ny stortingsmelding om fremtidens helse- og sosialfagsutdanninger. Det må i større grad tilrettelegges for samarbeid på tvers i utdanningene.
Its21-konferansen er et viktig steg i retning av å skape en mer bærekraftig fremtid. Konferansen setter fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeidslæring og bærekraftig utvikling i utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker dere velkommen til årets happening 27-28 april 2023!
Er du opptatt av innvandrerhelse? Da er du invitert til å delta i et studentdrevet pilotprosjekt!
Nå inviterer vi bedrifter, institusjoner, kommuner og alle interesserte til å ta kontakt.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte tirsdag 19. april Alrek helseklynge, for å snakke om fremtidens helsevesen og Vestlandslegen.
Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.
Hva skal til for at Signe (87) skal kunne bo hjemme lenger? Denne høsten ble to TVEPS-grupper invitert til å teste ut omsorgsteknologi E-helsearena Alrek.
Hvordan forberede studenter på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet? Ane og Sissel fra TVEPS forklarer i NOKUT-podden.
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.
TVEPS kjører fullskala for første gang. Koronapandemien har gitt utfordringer, men også en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, mener TVEPS-leder Ane Johannessen.
Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.

Sider