Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Er du opptatt av innvandrerhelse? Da er du invitert til å delta i et studentdrevet pilotprosjekt!
Nå inviterer vi bedrifter, institusjoner, kommuner og alle interesserte til å ta kontakt.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte tirsdag 19. april Alrek helseklynge, for å snakke om fremtidens helsevesen og Vestlandslegen.
Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.
Hva skal til for at Signe (87) skal kunne bo hjemme lenger? Denne høsten ble to TVEPS-grupper invitert til å teste ut omsorgsteknologi E-helsearena Alrek.
Hvordan forberede studenter på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet? Ane og Sissel fra TVEPS forklarer i NOKUT-podden.
Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.
TVEPS kjører fullskala for første gang. Koronapandemien har gitt utfordringer, men også en TVEPS-modell som er mer dynamisk enn noensinne, mener TVEPS-leder Ane Johannessen.
Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Studenter melder om høyt læringsutbytte etter tverrfaglig læring gjennom TVEPS. Høsten 2019 deltok 200 studenter i TVEPS-praksis.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Hva er TVEPS? Les om våre studenters erfaring med tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.
TVEPS-praksis i barnehage gir studenter i medisin- og helsefag mulighet til å samarbeide tverrfaglig, samtidig som de får øve seg på å snakke med barn.
Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.

Sider