Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksis i TVEPS

Vi samarbeider med en rekke sykehjem, barnehager, hjemmetjeneste og andre helse- og behandlingstilbud i kommunene Askøy, Bergen og Fjell. Her er en oversikt over hvor vi har grupper i TVEPS-praksis.

Som student i TVEPS skal du ha praksis sammen med den tverrfaglige gruppen din på en av arenaene under. Vi i TVEPS har på forhånd avtalt datoer med praksisstedene, som passer med utdanningenes praksisperioder.

Høsten 2019 er det studenter fra disse utdanningene som deltar i TVEPS: sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, barnehagelærer, psykologi, medisin, tannpleie, logopedi, musikkterapi, ernæring og juss.

Barnehage:

TVEPS-gruppene får i oppdrag å lage et interaktivt, pedagogisk opplegg, med fokus på helse og livsmestring, for barnehagebarn i alderen 4-6 år. Opplegget forberedes før praksisdagen i barnehagen.

Barne - og Familiehjelpen:

Høsten 2019 blir første gang vi tester ut TVEPS-grupper i samarbeid med Etat for barn og familie i Bergen kommune. TVEPS-gruppene blir tilknyttet Barne- og familiehjelpen Bergenhus og Årstad og vil få møte en (1) familie med utfordringer i hverdagen. Studenter som ønsker seg til dette praksisstedet må være fleksibel i tidsrommet for TVEPS-praksisen, da vi er avhengig av å finne en tid det passer å møte familien. Obs! Kan legges til ettermiddagstid. 

Bofellesskap for utviklingshemmede:

Høsten 2019 blir første gang vi tester ut TVEPS-grupper i samarbeid med Etat for tjenester til utviklingshemmede. TVEPS-gruppene vil få møte to brukere som bor i bofellesskap tilknyttet Botjenester i Arna og Åsane:

Friskliv-/Lærings- og mestringssenter: 

Hver TVEPS-gruppe vil få møte to brukere med livsstils- og/eller sykdoms- og helseutfordringer på ett av disse praksisstedene:

Tilbudene i Frisklivs- og meistringssenteret har fokus på motivasjon og støtte til endring av vaner, og finne egne ressurser for å redusere belasting av sykdom eller helseutfordring. 

LMS jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, samt hjelp til håndtering og mestring av langvarig sykdom og endringer i helsen. Våre TVEPS-grupper på LMS møter brukere fra Overvektpoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- tarmsykdommer.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for innbyggere mellom 18-67 år i Askøy kommune. De jobber for å styrke den enkeltes kunnskap om levevaner og helse, samt tilbyr støtte og veiledning for de som ønsker å endre livsstil.

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere // Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

Hjemmetjeneste:

TVEPS-gruppene vil gå på hjemmebesøk og utrede to brukere som får hjelp av hjemmetjenesten. Brukerne bor enten i eget hjem eller omsorgsbolig i nær, eller litt lenger, avstand fra praksisstedet. 

Rehabilitering:

TVEPS-gruppene vil møte og utrede to inneliggende pasienter ved:

TVEPS-gruppene har praksisen ved post 1 eller post 2. Pasientgruppene omfatter personer med: ervervet hjerneskade, hjerneslag, traumatiske hjerneskader, amputasjoner, nevrologisk tumor, brannskader og generell nevrologi. 

Sykehjem:

TVEPS-gruppene får møte og utrede to pasienter ved sykehjem. TVEPS har kontakt med disse sykehjemmene:

Ønsker du å bli et TVEPS-sykehjem? Ta en titt her: Søker flere sykehjem for tverrfaglig praksis