Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksis i TVEPS

Vi samarbeider med en rekke sykehjem, barnehager, hjemmetjeneste og andre helse- og behandlingstilbud i Bergen og Fjell kommune. Her er en oversikt over hvor vi har grupper i TVEPS-praksis.

Barnehager:

Friskliv- og meistring-/Lærings- og meistringssenter:

Tilbudene i Frisklivs- og meistringssenteret har fokus på motivasjon og støtte til endring av vaner, og finne egne ressurser for å redusere belasting av sykdom eller helseutfordring. 

LMS jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, samt hjelp til håndtering og mestring av langvarig sykdom og endringer i helsen. Våre TVEPS-grupper på LMS møter brukere fra Overvektpoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- tarmsykdommer.

Hjemmetjeneste:

Rehabilitering:

TVEPS-gruppene har praksis ved AFMR sine to sengeposter.  

Sykehjem: