Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS pilotprosjekt

Kunstbasert pilotprosjekt for TVEPS-studenter

IMAGINE og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et kunstbasert forskningsprosjekt om forståelse og omsorg ved livets slutt.

Bilde av studenter som jobber med kunstprosjekt tilknyttet prosjektet IMAGINE i regi av KMD
Bildet er hentet fra en workshop IMAGINE-prosjektet hadde med studenter fra musikkterapiutdanningen. Nå ønsker IMAGINE-prosjektet å involvere tverrfaglige studentgrupper i prosjektet.
Foto/ill.:
Wolfgang Schmid, KMD, UiB

Hovedinnhold

Høsten 2024 inviteres studenter ved UiB og HVL til en annerledes og kreativ, tverrfaglig praksis, i samarbeid med forskningsprosjektet IMAGINE.

Hva er IMAGINE?

IMAGINE har som formål å samskape og utvide kunnskap om musikkens betydning for omsorg ved livets slutt. Deltakerne i prosjektet er helse- og sosialpersonell, studenter, brukere/pasienter, deres nærpersoner og alle som er berørt av temaet på tvers av generasjoner, og som ønsker å bidra med sitt perspektiv.

Ved å bruke kunstneriske materialer og medskapende prosesser, samt reflekterende samtaler rundt disse, er målet å forestille seg, uttrykke og fremme mangfoldige og bærekraftige tilnærminger til omsorg ved livets slutt. Materialet som blir laget og fremstilt fra deltakerne i denne TVEPS-praksisen vil vi bli inkludert i forskningsprosjektet IMAGINE.

Mer om IMAGINE, som er et pågående forskningsprosjekt ved Griegakademiet, kan du lese her: Forskningsprosjektet IMAGINE

Problemstillinger som skal belyses nærmere i IMAGINE er:

 • Hvordan ønsker vi oss omsorg for oss selv og andre ved livets slutt?
 • Hvordan kan vi bruke kunstneriske uttrykk i møte med tap, sorg og død?
 • Hva kan vi lære av menneskers omsorg for musikk ved livets slutt – for utforming av helsetjenester, for utvidelse av omsorgsbegrep og praksis?

Hvordan foregår det?

 • Oppstartsmøte: (digitalt) 1,5 time individuell forberedelse og 1,5 time digitalt møte, der studentene som skal være med på denne spesial-TVEPS-praksisen samles til innledende møte og får treffe hverandre.
 • Praksisdag: (6 timer) IMAGINE workshop ledet av forskere fra fakultet for kunst musikk og design (KMD) (4 timer gruppearbeid, 2 timer gruppefremvisning). Studentene har frihet til å selv velge tematisk innfallsvinkel.
 • Kreativt produkt: (om lag 8 timer) Hver gruppe skaper noe som representerer gruppearbeidet, for eksempel podkast, kortfilm, tegneserie eller kunstnerisk objekt. (TVEPS har podkaststudio til disposisjon) 
 • Dialogmøte med IMAGINE og TVEPS: (2 timer) Studentene holder en presentasjon av det kreative produktet med påfølgende dialog om musikkens/kunstens betydning for omsorg ved livets slutt og om erfaringene fra å samarbeide på tvers av fagfelt.
 • Refleksjon: (individuell, 1 time) Studentene svarer på et online spørreskjema om læringserfaringen i prosjektet.

Hvor mye tid tar det?

En vanlig TVEPS-praksis består av oppstartsmøte, utredningsdag/praksisdag, gruppearbeid, dialogmøte og evaluering. Tidsbruk estimeres til om lag 20 timer. I skisseringen ovenfor har vi som utgangspunkt at deltakerne i dette prosjektet bruker tilnærmet like lang tid som i en vanlig TVEPS-praksis.

Når og hvordan?

Prosjektet gjennomføres høsten 2024 etter følgende oppsett:

 • Oppstartsmøte: 23. oktober 16:30-18:00 (digitalt).
 • Praksisdag med workshop i uke 44 ved fakultet for kunst, musikk og design (KMD).
 • Dialogmøte med presentasjon i uke 47 ved KMD.

Hvorfor delta?

Studenter som ønsker å delta i denne gruppen må ha en interesse for tematikken omsorg ved livets slutt og en personlig motivasjon til å gjennomføre en TVEPS-praksis litt utenom det vanlige. Prosjektet gir deg mulighet til å:

 • Knytte kunnskap og kreativitet
 • Reflektere over etiske og helsefaglige spørsmål
 • Jobbe og lære i et tverrfaglig forskningsprosjekt

Deltakelse vil gi godkjent TVEPS og en egen attest for gjennomføring.

Er du interessert i å delta i denne TVEPS-praksisen? Ta kontakt med oss i TVEPS på epost tveps@uib.no