Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS-samarbeid ble gründerbedrift

Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.

Ole Alexander Bakkevik, Elisabeth Tran og Lars Birger Bergmål i Medretur
Ole Alexander Bakkevik, Elisabeth Tran og Lars Birger Bergmål i Medretur
Foto/ill.:
Medretur AS

Hovedinnhold

Flere hundre tonn medisiner kastes i Norge hvert år, men bare halvparten ender opp i apotekenes returordning.

– Den andre halvparten blir kastet hjemme i norske husholdninger og kan føre til utslipp som skader miljøet. Dette vil vi gjøre noe med, sier Ole Alexander Bakkevik, masterstudent ved Høgskulen på Vestlandet. 

Resultatet er Returboks (bildet), en avfallsenhet som skal gjøre det lettere å sikre at ubrukte og utløpte medisiner ikke havner i naturen.

Fra gründeridé til milliontildeling

Det var etter deltakelse i TVEPS høsten 2020 at gründeridéen skjøt fart. I en TVEPS-gruppe i Øygarden med fokus på bærekraft ble Bakkevik koblet med medisinstudent Elisabeth Tran. De to holdt kontakt etter TVEPS og etter hvert kom også automatiseringsingeniør Lars Birger Bergmål med i prosjektet. Helt nylig ble Kristine Broen ansatt som kommunikasjonsansvarlig.

I 2021 ble gründerne tildelt 1 million fra Forskningsrådet, - og bedriften Medretur var et faktum. Midlene fra Forskningsrådet kom via STUD-ENT-ordningen, som er en stipendordning for å fremme studententreprenørskap. Erfaringen med tverrprofesjonelt samarbeid var nyttig og lærerikt i søknadsarbeidet.

– Gjennom min utdanning i medisin har jeg bidratt med perspektiv som knyttet bærekraft og helse. Det har tilført prosjektet et mer helheltlig fokus utover det forretningsmessige og tekniske, sier Tran. 

– Vi har utfylt hverandre og uten deltakelse i den tverrfaglige gruppen i TVEPS hadde Medretur ikke blitt en realitet, slår Bakkevik fast.

Prototypen av Returboks er klar for installasjon og testing i samarbeid med Sjukehusapoteket Vest Haugesund. Boksen, som har en intuitiv sorteringsordning for ulike medikamenter, vil både frigjøre tid for forbruker og ansatt og sikre trygg og bærekraftig retur av ubrukte og utgåtte medisiner, mener gründerne.

– Samtidig utarbeider vi returboks 2.0, som vil være et ferdig produkt klart til kommersialisering. Denne vil være basert på data og erfaringer knyttet til prototypen som vi tester ut, sier Bakkevik.

Les også: Studententreprenørskap - søk om 1 million til din idé gjennom Stud-Ent

Mer samarbeid på tvers 

Det har i mange år vært fokus på innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. Neste steg er å få på plass flere arenaer for tverrfaglighet slik som i TVEPS, mener Bakkevik. Som student i øknomi og administrasjon var det verdifullt å få innblikk i helsesektoren gjennom samarbeid med studenter fra helse og omsorgsutdanningene.

– Samarbeid på tvers av utdanninger ute i praksisfeltet vil være veien å gå for alle utdanninger, - og gjerne med bærekraftig fokus. Gjennom min deltakelse i TVEPS fikk jeg mer kunnskap om utfordringer i sektoren knyttet til bærekraft, sier Bakkevik, som nå tar master i økonomi og innovasjon.

Tran, som nå jobber som lege, minner om lanseringen av regjeringens forpliktelser om en bærekraftig helsesektor innen 2050.  

– Her kan utdanningsinstitusjonene bidra med å undervise om helsesektorens virkninger på klima og miljø, inkludert avtrykkene til medikamenter og den farmasøytiske industrien, sier hun. 

Tverrfaglig samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Gründerne får støtte fra førsteamanuensis og leder i TVEPS, Ane Johannessen. Fagmiljøet hennes ønsker å bygge videre på de gode erfaringene gjennom 10 år med tverrprofesjonell samarbeidslæring i TVEPS og gjøre helseprofesjonene mer bærekraftige.

– I dag læres studentene hovedsakelig opp i hver sine profesjoner, men det er lite kontakt på tvers. Tverrprofesjonelt samarbeid er helt essensielt for å skape gode helsetjenester for morgendagen, og vi er dermed veldig glad for å nå kunne tilby opplæring i tverrprofesjonelt samarbeid for over 900 studenter i året, sier Johannessen og legger til;

– Samtidig er det viktig å huske på at selv om TVEPS-modellen er innovativ i seg selv, så er det studentenes kompetanser og kreativitet som utgjør selve ressursene. I TVEPS er vi svært takknemlige for å kunne fungere som en ide- og nettverks-inkubator slik at Medretur og lignende gründerfirmaer kan se dagens lys.