Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS

Samarbeid på tvers om bærekraftsmålene

Hva skal til for at Øygarden lokalmedisinske senter kan oppfylle FNs bærekraftsmål? Høsten 2020 fikk en tverrfaglig studentgruppe en litt annerledes TVEPS-praksis.

TVEPS-gruppe bærekraft Øygarden
DIGITAL PRESENTASJON: Den tverrfaglige studentgruppen presenterer sine forslag for Øygarden lokalmedisinske senter. Elisabeth Tran (ø.v.), Ole Alexander Bakkevik, Eirin S. Gjerde (n.v.), Tonje Alvsvåg og Regine Ulveseth i Øygarden og Elin Christine Gundersen og Ane Johannessen i TVEPS (små bilder helt til høyre).
Foto/ill.:
Skjermbilde av digitalt møte via Teams, TVEPS

Hovedinnhold

– En grønnsakshage kan inspirere til å spise sunnere, grønnere og mer kortreist.

– Vi vet at et mer plantebasert kosthold er assosiert med redusert risiko for hjerte-kar sykdom, enkelte krefttyper og fedme.

Eirin S. Gjerde og Elisabeth Tran supplerer hverandre når de snakker om lokalproduserte grønnsaker, livsstilsykdommer og matsvinn. De to er studenter på siste året i henholdsvis klinisk ernæring og medisin. Sammen med radiografistudent Arun Siva og student i økonomi og adminstrasjon, Ole Alexander Bakkevik, deltar de i en litt annerledes TVEPS-gruppe.

På oppdrag fra Øygarden lokalmedisinske senter har de sett på hvordan senteret kan oppfylle FNs bærekraftsmål. Med utgangspunkt i de tre bærekraftsmålene

  • 3. God helse
  • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

foreslår den tverrfaglige studentgruppen tiltak som spenner fra helt enkle og rimelige hverdagstiltak, til større omveltninger, som krever politisk forankring for å kunne iverksettes. 

Blant forslagene er hvordan senteret kan sikre økt brukermedvirkning for pasientene, tilrettelegging for sykkel og samkjøring, anlegging av grøntområder med spiselige vekster, utarbeidelse av klimaregnskap, solcellepanel og konkrete tiltak for å redusere matsvinn. 

– Vi er forpliktet til å ta ansvar

To uker tidligere fikk studentene grunnlagsdokumentasjon om eksisterende rutiner og en koronatilpasset, digital omvisning på Øygarden lokalmedisinske senter av enhetsleder Tonje Alvsvåg. 

Hun har lenge ønsket seg en TVEPS-gruppe som kunne se nærmere på bærekraftsmålene. Selv om bærekraftmålene er globale, - er regioner, kommuner og byer viktige for å sikre en bærekraftig utvikling. 

– Vi er forpliktet til å ta ansvar. Vi må gjøre vår del for å kunne nå bærekraftsmålene, sier Alvsvåg.

Konkrete tiltak

Øygarden kommune (tidl. Fjell kommune) har i flere år tatt imot tverrfaglige studentgrupper fra TVEPS. Vanligvis får studentene i oppdrag å utrede enkeltpasienter på sykehjem eller brukere av hjemmetjeneste, og lage tverrfaglige tiltaksplaner for hvordan disse kan få et bedre liv.

Faglig mangfold og et friskt blikk kan både endre og inspirere, og i 2017 inviterte Alvsvåg en studentgruppe til å komme med forslag til demenslandsby på Ågotnes. Nå vil hun ta med seg forslagene fra bærekrafts-TVEPS-gruppen videre.

– Dette med matsvinn for eksempel, her kan vi muligens justere rutinene våre. Studentene presenterer mange gode tiltak og jeg er imponert over at de er så konkret i forslagene sine.

Les også: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Innovativ tenkning og samfunnsengasjement

– Det er fint med positive tilbakemeldinger. Jeg sitter igjen med et inntrykk av å ha bidratt til å inspirere, - og kanskje til at tiltak blir iverksatt på senteret, sier Eirin S. Gjerde.

Studentene synes det har vært lærerikt å samarbeide på tvers om bærekraftsmålene.

– Jeg har fått økt kunnskap om utfordringer i helsesektoren med tanke på bærekraft, samt hvordan disse kan løses, sier Ole Alexander Bakkevik.

– Vi jobbet på tvers av fagområder, og lærte også på den måten av hverandre. Selv om det ble tatt i bruk interesser i større grad enn fagkunnskap, åpnet det for samarbeid, innovativ tenkning og samfunnsengasjement, sier Elisabeth Tran og legger til;

– Jeg håper dere fortsetter med dette! 

Hvem er TVΕPS-studentene?

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Studenter som får denne typen tverrfaglig praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på sykehjem, i hjemmetjeneste, barnehage eller Nav. De siste årene har vi innlemmet stadig nye arenaer, som Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede og Barne- og familiehjelpen, - og nå også grunnskolen.

Kjernen i TVEPS er at studentene skal lære av, om og med hverandre. Det gjøres ved at de får oppdrag som krever tverrfaglig samarbeid der de skal komme med forslag eller løse utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg