Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Forskning på tverrprofesjonell læring

Deltakelse i forskningsprosjektet ICCAS

I forbindelse med deltakelse i TVEPS ber vi deg svare på en spørreundersøkelse. Dine svar vil inngå i et forskningsprosjekt om effekten av tverrprofesjonell undervisning, og tar kun 5-10 minutter å besvare.

Hovedinnhold

Lenken til spørreundersøkelsen finner du i eposten TVEPS-praksis: evaluering og refleksjon, som du mottar mot slutten av din TVEPS-praksis. Merk at det er to lenker i denne eposten:

Se utfyllende informasjon her: Infoskriv: Forskning om tverrfaglig samarbeidslæring

Nasjonalt forskningsprosjekt

Spørreskjemaet går til studenter i Norge, som nylig har deltatt i tverrprofesjonell læring. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø.

Vi spør ikke etter personsensitive eller personidentifiserende opplysninger. Svarene dine brukes til å forske på tverrfaglig undervisning slik at det kan brukes til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre.

Vi vil se på effekten av de ulike undervisningsformene for tverrfaglig læring i Norge, slik at alle undervisningsinstitusjonene kan lære av hverandre og bedre egen undervisning.

Vi takker for at bidrar til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre!