Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning på tverrprofesjonell læring

Deltakelse i forskningsprosjektet ICCAS

I forbindelse med deltakelse i TVEPS ber vi deg svare på en spørreundersøkelse. Dine svar vil inngå i et forskningsprosjekt om effekten av tverrprofesjonell undervisning, og tar kun 5-10 minutter å besvare.

Main content

Lenken til spørreundersøkelsen finner du i eposten TVEPS-praksis: evaluering og refleksjon, som du mottar mot slutten av din TVEPS-praksis. Merk at det er to lenker i denne eposten:

Se utfyllende informasjon her: Infoskriv: Forskning om tverrfaglig samarbeidslæring

Nasjonalt forskningsprosjekt

Spørreskjemaet går til studenter i Norge, som nylig har deltatt i tverrprofesjonell læring. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø.

Vi spør ikke etter personsensitive eller personidentifiserende opplysninger. Svarene dine brukes til å forske på tverrfaglig undervisning slik at det kan brukes til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre.

Vi vil se på effekten av de ulike undervisningsformene for tverrfaglig læring i Norge, slik at alle undervisningsinstitusjonene kan lære av hverandre og bedre egen undervisning.

Vi takker for at bidrar til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre!