Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning på tverrprofesjonell læring

Deltakelse i forskningsprosjektet ICCAS

I forbindelse med deltakelse i TVEPS ber vi deg svare på en spørreundersøkelse. Dine svar vil inngå i et forskningsprosjekt om effekten av tverrprofesjonell undervisning, og tar kun 5-10 minutter å besvare.

Main content

Lenken til spørreundersøkelsen finner du i eposten TVEPS-praksis: evaluering og refleksjon, som du mottar mot slutten av din TVEPS-praksis. Merk at det er to lenker i denne eposten:

  1. En lenke til det obligatoriske refleksjonsnotatet og
  2. En lenke til forskningsprosjektet

Noen av spørsmålene er identiske, vi håper at du tar deg tid til å besvare begge skjema. 

Se utfyllende informasjon her: Infoskriv: Forskning om tverrfaglig samarbeidslæring

Nasjonalt forskningsprosjekt

Spørreskjemaet går til alle studenter i Norge, som nylig har deltatt i tverrprofesjonell læring. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø.

Skjemaet har avkryssingsspørsmål, - og mange av disse er identisk med spørsmål i den obligatoriske evalueringen av TVEPS. Vi trenger imidlertid at du besvarer spørsmålene i begge lenkene. Årsaken er at forskningsprosjektet skal være anonymisert. Det er dermed ikke mulig for oss å spore dine svar tilbake til deg. TIPS: For å spare tid kan du ha oppe begge skjemaene samtidig på pc-en din og fylle dem ut parallelt.

Vi spør ikke etter personsensitive eller personidentifiserende opplysninger. Svarene dine brukes til å forske på tverrfaglig undervisning slik at det kan brukes til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre.

Vi vil se på effekten av de ulike undervisningsformene for tverrfaglig læring i Norge, slik at alle undervisningsinstitusjonene kan lære av hverandre og bedre egen undervisning.

Vi takker for at bidrar til å gjøre tverrprofesjonell læring enda bedre!