Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS og e-helse arena HVL:

Tverrfaglig samarbeid om omsorgsteknologi

Hva skal til for at Signe (87) skal kunne bo hjemme lenger? Denne høsten ble to TVEPS-grupper invitert til å teste ut omsorgsteknologi E-helsearena Alrek.

E-helsearena Alrek
TVEPS-studenter på e-helsearenaen: Liv Jorunn Solstad på e-helsearenaen forklarer den tverrfaglige studentgruppen om hvordan de ulike teknologiske hjelpemidlene fungerer.
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen, TVEPS

Hovedinnhold

– Her bor Signe. Hun er 87 år og har en begynnende demenssykdom. 

Leiligheten er utformet som en treroms; med stue, kjøkken, to soverom og bad. Her er seng, sofa, TV og et velutstyrt kjøkken, samt en helt unik mulighet til å se og teste ut ulike former for omsorgsteknologi. 

Liv Jorunn Solstad er koordinator på Høgskulen i Bergen sin E-helsearena. Denne høsten inviterer arenaen to tverrfaglige grupper fra TVEPS til å lære mer om og vurdere hvordan ulike brukergrupper kan nyttiggjøre seg av teknologiske hjelpemidler.

Hva skal til for at Signe skal kunne bo hjemme så lenge som mulig? Hva skal til for at hun skal kunne oppleve mestring og trygghet i eget hjem?

På e-helsearenaen er Signe en fiktiv person, men med en høyst reell brukerhistore. Hun er et eksempel på den stadig økende andelen av eldre hjemmeboende kvinner, som lever med sammensatte sykdommer og som etterhvert vil ha et økende hjelpebehov.

– Under madrassen i sengen er en sensor som kan fange opp om en person ligger i sengen eller ikke. Infrarøde kamera og sensorer kan varsle om fall eller om andre uønskede hendelser, forklarer Solstad. 

Ifølge disse TVEPS-studentene er det viet lite eller ingen plass i pensum til omsorgsteknologi. 

– Men i praksis har jeg sett flere av disse hjelpemidlene i bruk, sier medisinstudent Henriette Lahn-Johannessen Lillebøe. 

Relevant for alle helse- og sosialfagsprofesjonene

På e-helsearenaen er det tre andre leiligheter eller rom med ulik utforming, tilpasset den som «bor» der. Rune (47) har en rusavhengighet, Vera (27) lever med utviklingshemming og Jacob (12) representerer barn med fysiske utfordringer. 

Alle personene og deres historie er relevante for samtlige av helse- og sosialfagsprofesjonene som er involvert i TVEPS. Her blir det gruppenes oppgave å gjøre en tverrfaglig kartlegging av de utvalgte personenes utfordringer og styrker. Planen som studentene jobber frem skal inneholde tiltak som imøtekommer personens behov og det skal legges vekt på hvilke teknologiske hjelpemidler hun/han kan nyttiggjøre seg av, - og hvorfor.

– For oss er det viktig å invitere studentene inn. Deres tilbakemeldinger kan gi oss nye perspektiver og hjelpe oss å videreutvikle historiene til Signe, Rune, Vera og Jacob, sier Solstad.