Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS pilotprosjekt

Henter inspirasjon fra TVEPS-studenter

Uteområdet ved Tednebakkane omsorgssenter skal rustes opp til glede for beboere og ansatte. Inspirasjonen er hentet fra TVEPS-studenter.

Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden. Snø dekker uteområdet utenfor omsorgssenteret.
Uteområdet ved Tednebakkane i vinterdrakt februar 2024. Her er det potensiale for å skape en god plass å være for beboere og ansatte.
Foto/ill.:
Alyce Levik, Øygarden kommune

Hovedinnhold

Det er vinter og uteområdet ved Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden er dekket av snø, men til våren starter arbeidet med å ruste opp. Inspirasjonen til hvordan uteområdet skal utformes og hva det skal inneholde er hentet fra to grupper med TVEPS-studenter. 

– Vi har latt oss imponere av hva studentene har fått til. I tillegg til å tenke på ønskene fra beboere og ansatte, har de også tatt hensyn til vær, vedlikehold og budsjett, sier Alyce Levik. Hun er ergoterapeut ved Tednebakkane og tok selv initiativ til et samarbeid med TVEPS.

– Jeg har hørt og lest om hva andre TVEPS-grupper i kommunen har gjort, - og tenkte at dette prosjektet var godt egnet for et samarbeid på tvers av profesjoner. 

Les om flere TVEPS-prosjekt i Øygarden: Samarbeid på tvers om bærekraftsmålene // Sjå korleis demenslandsbyen kan bli

– Spennende utfordring

I november 2023 fikk to TVEPS-grupper besøke omsorgssenteret for å ta området nærmere i øyesyn, samt kartlegge beboere og ansattes behov og ønsker. TVEPS-gruppene var rekrutterte på forhånd til å delta i nettopp disse gruppene. Utfordringen studentene fikk var å utvikle en plan for uteområdet som:

  • Fremmer trivsel, fysisk aktivitet og sosial interaksjon for beboerne
  • Gir et estetisk tiltalende utemiljø, som også fremmer ro og avslapning
  • Forbedrer tilgjengelighet og sikkerhet for utendørsområdene
  • Tiltakene skal ses i sammenheng med relevante bærekraftsmål

– En gylden mulighet og spennende utfordring, forteller masterstudent i musikkterapi Julie Amilien Simon. Hun er en av studentene som deltok i Tednebakkane-prosjektet.

TVEPS-gruppen som i tillegg bestod av studenter fra sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid, kom frem til en rekke forslag; alt fra insektshotell og fuglekasser til trivelige sittegrupper og levegger.  

– Tverrfaglighet var relevant gjennom hele prosessen og denne typen prosjekter passer godt i en TVEPS-kontekst, mener Simon.

– Vi var fra forskjellige disipliner og måtte lære å jobbe sammen. Jeg har lært masse om meg selv og hvordan jeg fungerer i en gruppe, i en rigid ramme med mulighet for fritt innhold.

Flytdiagram hentet fra TVEPS-studenters presentasjon

Studentene fikk kartlegge beboere og ansatte sine ønsker. Brukerperspektivet var en viktig del av prosessen.

Foto/ill.:
TVEPS, UiB

Musikkterapistudenten skal gjennom eget masterprosjekt følge Tednabakkane videre; gjennom etableringen av en "lydbenk".  

Brukermedvirkning i fokus

Tednebakkane har allerede iverksatt noen av studentenes forslag. Og mer kommer, sier Levik. 

– Studentene hadde mange verdifulle perspektiv og hadde alltid beboerne sentralt i alt de gjorde. På bakgrunn av studentenes arbeid ble det blant annet fjernet noen store trær som blokkerte for lys og innsyn til noen av beboernes rom, - noe som var et stort ønske fra beboerne.

Hun var opptatt av at studentene skulle komme med konkrete forslag som var mulig å gjennomføre med en budsjettramme på 100 000,-

– Det var ikke mulig å komme med store og dyre ideer. Planen studentene har utarbeidet vil definitivt bli realisert gjennom konkrete endringer i uteområdet, for å bedre vårt bo- og arbeidsmiljø, fastslår Levik. 

Hvem er TVΕPS-studentene?

TVEPS trener helse- og sosialfagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Studenter som får denne typen tverrfaglig praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 5, alle med ulik profesjon. Gruppene sendes ut i praksis på sykehjem, i hjemmetjeneste, barnehage, sosialtjeneste, Frisklivssentraler, Lærings- og mestringssenteret, Bofellesskap for utviklingshemmede og Barne- og familiehjelpen.

Kjernen i TVEPS er at studentene skal lære av, om og med hverandre. Det gjøres ved at de får oppdrag som krever tverrfaglig samarbeid der de skal komme med forslag eller løse utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

Slik foregår: TVEPS-praksis steg for steg