Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS studentinkubator

Studentinkubatoren i TVEPS er en studentdrevet idé-inkubator med mål å fremme tverrfaglig og bærekraftig studentledelse.

Tiril Mork (medisin, UiB) Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB) Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL) i TVEPS sin studentinkubator.
Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB), Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL) og Tiril Mork (medisin, UiB) representerer studentinkubatoren i TVEPS. Fra høsten 2024 blir Rebecca sin stilling ledig.
Foto/ill.:
Ane Johannessen

Hovedinnhold

TVEPS har en ledig plass i studentinkubatoren!

Plassen er åpen for helse- og sosialfagsstudenter på HVL i Bergen, som er student i minst(!) ett år til. Les kunngjøringen her. 

Hva er TVEPS studentinkubator?

TVEPS studentinkubator ble startet våren 2022 og samme år mottok inkubatoren midler fra UiBs insentivordning for studiekvalitet for å gjennomføre et pilotprosjekt. Studentinkubatorens første prosjekt ble gjennomført våren 2023: Er du opptatt av innvandrerhelse? Da er du invitert til å delta i et studentdrevet pilotprosjekt!

Høsten 2023 fortsatte inkubatoren samarbeidet med Empo: TVEPS-praksis i studentdrevet prosjekt og kommende høst planlegger inkubatoren et nytt prosjekt; tema er KI i helsevesenet.

Gjennom arbeid med slike studentledede pilotprosjekter, ønsker studentinkubatoren å spre engasjement for tverrprofesjonell tenkning, studentledelse og bærekraft.

TVEPS - studentinkubator fra høsten 2024

  • Tiril Mork (medisin, UiB)
  • Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB)
  • Ledig plass for HVL-student - se kunngjøringen her

TVEPS - studentinkubator høsten 2023 - våren 2024

  • Tiril Mork (medisin, UiB)
  • Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB)
  • Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL)

TVEPS - studentinkubator våren 2022 - høsten 2023

  • Elisabeth Tran (medisin, UiB) 
  • Tiril Mork (medisin, UiB)
  • Alexandra Oldebråten (sosialt arbeid, HVL)

TVEPS studentinkubator bilde av Tiril, Elisabeth og Alexandra som driver inkubatoren per vår 2023

Studentinkubatoren i TVEPS våren 2022 til høsten 2023. (F.v.) Tiril Mork, Elisabeth Tran og Alexandra Oldebråten.

Foto/ill.:
Privat/TVEPS, UiB