Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS-praksis i studentdrevet prosjekt

Høsten 2023 fortsetter Studentinkubatorens samarbeid med Empo og studenter som skal ha TVEPS oppfordres til å delta i en litt annerledes TVEPS-praksis.

Tiril Mork (medisin, UiB) Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB) Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL) i TVEPS sin studentinkubator.
Håkon Garnes Mjøs (medisin, UiB), Rebecca Lereim Hansen (folkehelse, HVL) og Tiril Mork (medisin, UiB) representerer studentinkubatoren i TVEPS.
Foto/ill.:
Ane Johannessen

Hovedinnhold

Våren 2023 hadde Studentinkubatoren i TVEPS et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Empo - flerkulturelt ressurssenter ved Kirkens Bymisjon (ext). Prosjektets fokus var å fremme god helse og økt sosial inkludering av innvandrere gjennom kunnskapsformidling og opplysningsarbeid. 

Høsten 2023 fortsetter Studentinkubatorens samarbeid med Empo og studenter som skal ha TVEPS denne høsten oppfordres til å delta i en litt annerledes TVEPS-praksis.

Deltakelse i dette pilotprosjektet passer for deg som:

  • Liker å formidle
  • Har tanker om hvordan innvandrere skal få rett og viktig innsikt i helse- og velferdstjenester
  • Ønsker å jobbe på tvers av fag med denne tematikken
  • Liker å se kreative og nytenkende løsninger
  • Ønsker erfaring med å arbeide tverrprofesjonelt 

Deltakelse i prosjektet vil erstatte ordinær TVEPS-praksis og dermed gi godkjent TVEPS for studenter som deltar. Det er ønskelig å rekruttere studenter fra mange disipliner til dette prosjektet.

Hva skal du gjøre?

I dette prosjektet involveres studenter i kunnskapsformidling og opplysningsarbeid til personer med minoritetsbakgrunn. En tverrfaglig gruppe på opptil 5 studenter skal jobbe sammen om å lage et interaktivt opplegg for Kvinnegruppe Sentrum i Empo. Studentene bestemmer selv formatet.

Pilotprosjektet er i samarbeid med Empo - flerkulturelt ressurssenter ved Kirkens Bymisjon (ext), som blant annet tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning for mennesker med innvandrerbakgrunn. Tema er basert på hva brukerne ønsker kunnskap om, og hvilken utdanninger studentene har. (Se avsnitt: «Når er det?»)

Hvorfor?

Ulike rapporter har påpekt manglende tilbud rettet mot personer med innvandrerbakgrunn og aktuelle spørsmål å gripe fatt i vil være: Hvilke rettigheter og helsetilbud har man som innvandrer? Hvilke kulturforskjeller kan være fremtredende? Hvordan fremme god helse i befolkningen? Dette er spørsmål man må belyse opp mot aktuelle temaer.

Et annet aspekt i pilotprosjektet er studentaktiv læring og bærekraft. TVEPS-gruppen vil jobbe tett opp mot relevante bærekraftsmål, og være delaktig i egen læring. Hvordan lærer studenter best? Hvordan kan man nå FNs bærekraftsmål gjennom undervisning? Hver gruppe skal velge to bærekraftmål som de skal belyse opp mot oppgaven.

Hvem står bak?

Studentinkubatoren i TVEPS består av 3 studenter/tidligere TVEPS-studenter, med interesse for utdanning og bærekraft. Initiativet, utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen ledes av studenter - til forskjell fra annen TVEPS-praksis. TVEPS-administrasjonen er likevel bindeleddet som gjør at vi kan godkjenne TVEPS-praksis for studenter som deltar. 

Når er det?

Høsten 2023:

Det blir to grupper Empo-prosjektet.

  • Digitalt oppstartsmøte mandag 23. november klokken 16:30-18:00
  • Gruppene jobber sammen om sin tematikk og det pedagogiske opplegget som skal gjennomføres på praksisdagen
  • Gruppe 1: Praksisdag mandag 6. november. Tema: Personlig motivasjon og målsetting. Lære om metoder for å sette og oppnå personlige mål. Dette kan inkludere diskusjon om motivasjon, hindringer og strategier for suksess.
  • Gruppe 2: Praksisdag mandag 13. november. Tema: Mørketiden. Hvordan påvirker den oss?

Hvor mye tid vil dette ta?

En vanlig TVEPS-praksis består av oppstartsmøte, utredningsdag/praksisdag, gruppearbeid, dialogmøte og evaluering; og estimeres til omlag 20 timer. I utgangspunktet vil deltakelse i dette prosjektet ta tilnærmet like lang tid som en vanlig TVEPS-praksis. 

What's in it for me?

Studenter som ønsker å delta i denne gruppen må ha en interesse for tematikken og en personlig motivasjon for å gjennomføre en TVEPS-praksis litt utenom det vanlige. Du vil få mulighet til å påvirke og fremme studentaktiv læring, og utvikle TVEPS tverrfaglig praksis for fremtidige studenter. I tillegg vil praksisen foregår på kveldstid og studentene bestemmer selv hvordan de vil planlegge og organisere praksisopplegget. Dermed har de et friere spillerom enn ved vanlig TVEPS- praksis. Deltakelse vil gi godkjent TVEPS og en egen attest for gjennomføring. 

Er du interessert i å delta i denne TVEPS-praksisen? Ta kontakt med oss i TVEPS på epost tveps@uib.no