Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Fire studenter snakker sammen på biblioteket ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør |

Kreftmedisin
På bilde fra venstre mot høyre: Professor Bengt Erik Haug, Kjemisk institutt og Senter for farmasi, UiB Førsteamanuensis Kine Østnes Hansen, Marbio, UiT Professor Annette Bayer, Institutt for kjemi, UiT Professor Jeanette Hammer Andersen, Marbio, UiT Prof

Molekyler fra havet kan gi ny kreftmedisin

Basert på et molekyl fra et bunnlevende dyr i Barentshavet, tar oppstartsselskap KinSea Lead Discovery AS, sikte på å utvikle medisin til behandling av blodkrefttypen akutt myeloid leukemi (AML).

News
Portretter av Laundal, Gebhardt, Våge og Puy

Fire forskere tildelt ERC Consolidator Grant

Karl Magnus Laundal, Cristian Gebhardt, Kjetil Våge og Arnald Puy har fått finansiering til banebrytende forskningsprosjekter gjennom Det europeiske forskningsrådet ERC.

Forskning
Bilde av kvinne og to illustrasjoner av vinddata

Hvor bør de norske vindparkene ligge?

Å utnytte de norske havområdene til vindkraftproduksjon krever storskala kartlegging og økt kunnskap om vindressursene. UiB bruker nye data til å vise optimal plassering av turbinene.

Ny Science artikkel
bile av elv i Amazonas med grønt frodig landskap rundt

Menneskelig påvirkning ødelegger Amazonas' økosystemer raskere enn noen gang

En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.

ONE OCEAN EXPEDITION
Participants SDG14 event in Cape Town as part of the One Ocean Expedition.

Bærekraftig havutdanning på jordomseiling

Studenter, forskere og forelesere møttes da Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition besøkte Cape Town. Her diskuterte de hvordan bærekraftsmålene best kan innpasses i fremtidens havutdanning og hvordan universiteter kan tilby dette.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraft

Kunnskapsformidling

Etter- og videreutdanning

  • 1450 studenter tar etter- og videreutdanning hos oss.
  • Vi har 3000 søkere til 1400 studieplasser.
  • 166 forskjellige arbeidsgivere har sendt ansatte på kurs i programmering hos oss.
  • Sjekk ut tilbudene våre

Populærvitenskap

Trakassering #metoo