Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Fire studenter snakker sammen på biblioteket ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør |

ERC CONSOLIDATOR GRANT
Cristian Guillermo Gebhardt, Bergen Offshore Wind Centre

Vil utvikle banebrytende havvindteknologi med ERC-bevilgning

Med prestisjestipend fra ERC vil Cristian Guillermo Gebhardt løse sentrale problemstillinger innenfor havvindkraft med smarte algoritmer og rå computerkraft.

Romforskning
Nordlys fra Den internasjonale romstasjonen. Innfelt foto av romforsker Karl Magnus Laundal.

Prestisjetung ERC-tildeling til romforsker Karl Magnus Laundal

Karl Magnus Laundal vil med sitt ERC Consolidator Grant forske på hvordan jordens atmosfære er koblet sammen med verdensrommet.

ERC Consolidator Grant
Kjetil Våge på RV «Knorr»

Skal utforske havstraumane si motstandsdyktigheit

Kjetil Våge og ROVER leiter etter følgjene av klimaendringar langs isen utanfor Aust-Grønland. Det europeiske forskningsrådet støttar han med det høgthengande stipendet ERC Consolidator Grant.

Ny Science artikkel
bile av elv i Amazonas med grønt frodig landskap rundt

Menneskelig påvirkning ødelegger Amazonas' økosystemer raskere enn noen gang

En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.

ONE OCEAN EXPEDITION
Participants SDG14 event in Cape Town as part of the One Ocean Expedition.

Bærekraftig havutdanning på jordomseiling

Studenter, forskere og forelesere møttes da Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition besøkte Cape Town. Her diskuterte de hvordan bærekraftsmålene best kan innpasses i fremtidens havutdanning og hvordan universiteter kan tilby dette.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraft

Kunnskapsformidling

Etter- og videreutdanning

  • 1450 studenter tar etter- og videreutdanning hos oss.
  • Vi har 3000 søkere til 1400 studieplasser.
  • 166 forskjellige arbeidsgivere har sendt ansatte på kurs i programmering hos oss.
  • Sjekk ut tilbudene våre

Populærvitenskap

Trakassering #metoo