Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

På veg

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Undervisningsprisen 2019
Undervisningsprisen 2019

Bjørn Tore Hjertaker er årets beste underviser

Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.

Nyhet
Nanotechnology, illustration

En teknologisk revolusjon på atomnivå

Et nytt UiB-prosjekt vil gi verden mer effektiv og billigere teknologi.

Marin
Marin dekan Nils Gunnar Kvamstø

Han er UiBs marine dekan

Nils Gunnar Kvamstø har tatt over som marin dekan ved UiB. Havet kan løysa verda sine framtidige utfordringar, meiner dekanen.

Nyhet
Anne Canteaut

Kryptolog blir æresdoktor ved UiB

En av verdens ledende kryptologer, professor Anne Canteaut, blir æresdoktor ved Universitetet i Bergen. – En god rollemodell, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge K. Dahle.

Nyhet

Ny runde med klimakurs for alle

UiB vil utdanne en ny generasjon som skal takle utfordringene klimaendringene fører til.

Kunnskapseplet - popvit på realfagbiblioteket

Kunnskapsformidling og fakta:

Populærvitenskap

  • Kunnskapseplet - Lær noe nytt. Delta på Realfagbibliotekets populærvitenskapelige foredrag.
  • Horisonter er en felles forelesningsserie ved fakultetet som belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo