Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tverrfaglige satsinger innen fornybar-samfunn

Vi satser tverrfaglig

Hele samfunnet må omstilles for å møte klimautfordringene. Møt noen av våre forskere og hør deres tanker om hva Universitetet i Bergen kan bidra med tverrfaglighet og nytenking for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Helge K. Dahles dekanblogg:

"I år kom julenissen med harde pakker i god tid før juleaften."

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Utdanning
oppdrettsanlegg

Kjemper for reseptretten

Regjeringen legger inn et ekstra gir i arbeidet mot EU for å sikre at fiskehelsebiologene beholder retten til å skrive ut antibiotika til syk fisk.

Nyhet
Flytande havvind

– Noreg kan bli verdas første nullutsleppsland

I samband med Klimatoppmøtet i Polen bed klimaforskar Tore Furevik regjeringa tenkje nytt og stort. Havvind er eit av fortrinna som kan gjere Noreg til eit nullutsleppssamfunn – og skape eit nytt industrieventyr.

Populærvitenskap
Naturen

Digitaliseringen av Naturen gir unike opplevelser

Hvordan tenkte Vilhelm Bjerknes da han var 20 år? Hvorfor var vitenskapsmiljøet i Bergen skeptisk til Einstein? Tidsskriftet Naturen helt tilbake til 1877 er digitalisert.

ERC - European Research Council
Saket Saurabh

Han vil gjere Big Data mindre

UiB-forskar Saket Saurabh vil revolusjonera korleis vi brukar, handterer og komprimerer store og komplekse datasett. Prosjektet er finansiert gjennom det prestisjefylte ERC Consolidator Grant.

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?