Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

iEarth

Studere hos oss? Sjekk RealfagUiB!

Lyst til å studere geofag hos oss? Høsten 2019 fikk iEarth kvalitetsstempelet Senter for fremragende utdanning (SFU). Det betyr at vår undervisning er i toppklasse.

Nyhet! Du trenger bare R1 for å studere flere av våre realfag

Hvordan er studiehverdagen? Følg studentene våre i Realfagsbloggen

Helge K. Dahles dekanblogg: Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål #14: 

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Disse emnene i FNs bærekraftsmål er åpne for alle studenter og gir 10 studiepoeng:

#13:Klimaendringer-årsaker og konsekvenser | #14:Liv under vann | #15:Liv på land

Romforskning
Gammaglimt

Avslører lynets hemmeligheter

Gammaglimt, alver og elektronstråler. Via ASIM-instrumentets orkesterplass på Den internasjonale romstasjonen, har forskere ved Universitetet i Bergen avdekket hva som skjer i den høyere atmosfæren når det lyner og tordner.

Kunstig intelligens
Iain Johnston

Nytt verktøy avdekker hvordan sykdom utvikler seg hos den enkelte pasient

Forskere ved UiB og Imperial College i London har utviklet et nytt verktøy for å forutsi hvordan progressive sykdommer som kreft og malaria utvikler seg hos den enkelte pasient. Verktøyet avdekker også hvordan bakterier blir resistente mot legemidler.

Energiomstilling VEST
Jorden, Nasa

Sammen om energiomstilling

Fire forsknings- og utdanningsinstitusjoner går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, som ble offisielt lansert i november 2019. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

Globale samfunnsutfordringer
Hospital scene

PhD-stipend til prosjekter om mødredødelighet og antibiotikaforskning

To forskningsprosjekter forankret ved henholdsvis Det juridiske fakultet og Instituttene for kjemi og biomedisin er tildelt midler til hver sin stipendiat.

Nyhet

iEarth får status som Senter for fremragende utdanning

iEarth blir ett av Norges Senter for fremragende utdanning. Dermed har Universitetet i Bergen to av de prestisjetunge sentrene som satser på innovativ og fremtidsrettet utdanning.

Kunnskapseplet - popvit på realfagbiblioteket

Kunnskapsformidling og fakta:

Populærvitenskap

  • Kunnskapseplet - Lær noe nytt. Delta på Realfagbibliotekets populærvitenskapelige foredrag.
  • Horisonter er en felles forelesningsserie ved fakultetet som belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo