Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi er vertskap for to av Universitetet i Bergens satsingsområder:

Marin | Klima og energiomstilling

Vi er vertskap for sekretariatet til Norsk marint universitetskonsortium

Rektor Dag Rune Olsen“En verdensledende marin forskningsklynge” – en felles visjon for nasjonen

Masterseremonien 2018

Her er årets masterkandidater

Se bildene fra årets masterseremoni i Universitetsaulaen. Finner du noen du kjenner?

UiB forklarer

Biedød gir klumpete jordbær

Store og saftige jordbær kan være i ferd med å forsvinne. Uten biene må jordbærplantene spre pollenet selv, og det gjør de dårlig.

Nyheter

Oppstart for nytt europeisk marint forskingssamarbeid

EMBRC skal sikre at europeiske forskarar får dei verktøya dei treng for å løyse dei store utfordringane knytt til havet. No vil EMBRC starta med offisiell drift, og UiB er den norske koordinatoren. 

Marin klynge

Det livgivende vannet

Fra dypet i Byfjorden hentes det 20 000 liter sjøvann i minuttet. Vannet er avgjørende for den marine klyngen på Marineholmen.

Innovasjon

Slik vil MatNat-fakultetet legge til rette for økt innovasjon

Det må bygges en kultur for innovasjon som en integrert del av forskning, utdanning og formidling. Det er konklusjonen til arbeidsgruppen som presenterer en ny handlingsplan.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?