Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EnTek

Vi er vertskap for to av Universitetet i Bergens satsingsområder:

Marin | Klima og energiomstilling

Vi er vertskap for sekretariatet til Norsk marint universitetskonsortium

Nyheter

Når trærne får vinger

Du luker og luker, men trøst deg med én ting: Om ikke ugress hadde spredd seg som ugress, ville vi ikke hatt trær i dette landet.

Nyheter

Her er UiB sin klimadirektør

Tore Furevik leder Bjerknessenteret for klimaforskning. Som ny klimadirektør skal han i tillegg koordinere Universitetet i Bergens samlede klimasatsing.

Innovasjon

Alger gir revolusjonerende smertelindring

Nye oppdagelser rundt gener fra alger gir effektiv smertelindring for pasienter. Selskapet springer ut fra miljøer tilknyttet Universitetet i Bergen.

Marint forskingssamarbeid

Arbeider saman for marin forsking

Norsk Marint Universitetskonsortium (NMU) var i samtalar med European Marine Board i sitt aller første møte. No skal konsortiet jobva vidare mot å verta eit kontaktpunkt til EU.

Klima

Dramatiske endringar på fjelltoppane

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.

Trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd eller trakassering?

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.