Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Fire studenter snakker sammen på biblioteket ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør |

Nyhet
Kjerneprøver GEO Ola Borten Moe

Statsråden fordypet seg i CCUS og havvind på MatNat-besøk

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Realfagsbygget ved UiB for å lære mer om karbonfangst og -lagring, og studere Norges eneste kjerneprøver fra havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

HORISONT 2020 | HAVFORSKNING
Crushing waves, Ireland, Co. Kerry

COMFORT-prosjektet varsler om irreversible skader i havmiljøene på jorden

Havet trues av klimaendringer, forurensning og overfiske. EU-prosjektet COMFORT anbefaler umiddelbar reduksjon av klimagasser for å begrense irreversible skadeeffekter.

Havvind
(Arkona-vindparken). (Foto: Tommy Ellingsen)

"For Norge kan bunnfast havvind være mer utfordrende enn flytende"

Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.

Ny artikkel
Figur som viser Nordatlanterens blandebatteri

Lovende resultat for varsling av planteplankton i Barentshavet

I en ny artikkel viser en gruppe forskere at det er mulig å varsle mengden planteplankton i Barentshavet fem år fram i tid. Nøkkelen ligger i havstrømmene som bringer med seg varme og næringssalter.

Nyhet
Prisvinnere

Millionpris til geobiologi ved Universitetet i Bergen

– Jeg er veldig overrasket og glad, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal. Hannisdal og emnet GEOV 114 har tidligere blitt tildelt Ugleprisen, UiBs utdanningskvalitetspris. Når de også tildelt den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraft

Kunnskapsformidling

Etter- og videreutdanning

  • 1450 studenter tar etter- og videreutdanning hos oss.
  • Vi har 3000 søkere til 1400 studieplasser.
  • 166 forskjellige arbeidsgivere har sendt ansatte på kurs i programmering hos oss.
  • Sjekk ut tilbudene våre

Populærvitenskap

Trakassering #metoo