Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

FNs bærekraftsmål

Interessert i etter- og videreutdanning?

>1450 studenter tar etter- og videreutdanning hos oss.

>Vi har 3000 søkere til 1400 studieplasser.

>166 forskjellige arbeidsgivere har sendt ansatte på kurs i programmering hos oss.

Sjekk ut tilbudene våre

Undervisningspris
Therese Romslo Saltskår

Årets underviser på MatNat er student

Student Therese Romslo Saltskår vinner Undervisningsprisen 20/21.  Hun er sikker på at det at hun selv er student har en positiv effekt på hvordan hun underviser.

Matematikk:
Bård Støve

Bedre beregninger gir økt sikkerhet for reisende

Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.

Går av med pensjon
Sidsel Kjølleberg

Æres etter 51 år og fem måneder ved Universitetet i Bergen

Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.

Nyhet
Aurora Baardsen

Scientists of the Caribbean

UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.

Djuphavsforsking
A shot of one of the active vents at Aurora

Ein månelanding under isen i Arktis

Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraft

One Ocean Expedition

Kunnskapsformidling

Populærvitenskap

Trakassering #metoo