Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Semesterstart 2019

Studiestart: Møt noen av de nye studentene våre

Helge K. Dahles dekanblogg: Skal du forstå aktiviteten vår, må du sette deg inn i detaljene

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Nyhet

Ny runde med klimakurs for alle

UiB vil utdanne en ny generasjon som skal takle utfordringene klimaendringene fører til.

SDG
Dr. Alicia Donnellan Barraclough sitter på kontoret sitt

Deltar på FN-toppmøte

I mange år har Dr Alicia Donnellan Barraclough (30) jobbet for bærekraft, både på fritiden og i sin karriere i økologi. I august fikk hun en e-post fra FN.

Nyhet
Erna Solberg på Havlaben ved UiB

Statsministeren inviterte til toppmøte om havvind ved UiB

På sitt toppmøte for havvind ved UiB peika statsminister Erna Solberg som ein av dei viktigaste ressursane for landet. – Vindkraft til havs vil vere ein viktig ressurs for mange marknadar framover, og vil gi grunnlag for næringsutvikling og -arbeidsplassar her heime, sa statsministeren.

Nyhet
Ilker Fer

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium til 100 millioner kroner

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet? Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

Studerer du hos oss? Alt om: Eksamen | Vitnemål | PÅ VEG | Studentkalender Jobbmuligheter

Matematikklærer? Vi tilbyr samlingsbaserte etter- og videreutdanningstilbud

Vi bidrar til kunnskapsformidling og fakta:

Kunnskapseplet - popvit på realfagbiblioteket

Populærvitenskap

  • Kunnskapseplet - Lær noe nytt. Delta på Realfagbibliotekets populærvitenskapelige foredrag.
  • Horisonter er en felles forelesningsserie ved fakultetet som belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

 

Trakassering #metoo: 

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?