Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 

Valg til fakultetsstyret 2019: Fristen for å melde inn kandidater til gruppe B og D er 28. mars 2019 kl. 12:00.

Nyhet
Bouvetøya

Urgammel leire fra Sørishavet gir svar på uløste klimagåter

Hvorfor ble istidene lengre og mer intense? Forskere har funnet svaret dypt under havoverflaten i Sørishavet.

Studer kjemi
Portrett Bakary-Jang Konateh

Slik er det å studere kjemi på UiB 

– Jeg blir overrasket når folk sier de ikke liker kjemi! Bakary studerer det faget han liker aller best.  

Nyheter
Dina Hauge studerer geologi

Dette bør du vite om geologi-studiet

– Det kjekkaste med geologi-studiet er at det er veldig praktisk, med feltarbeid og ekskursjonar i nesten alle fag, seier student Dina Hauge.

Forskning og formidling
Debatt

«La nordmenn lære oss kunsten å debattere (det holder å se på dem, man trenger ikke kunne språket)»

Undring og beundring. Slik gikk det da en italiensk journalist havnet i en UiB-ledet rotnorsk debatt om de store spørsmålene.

Studer nanoteknologi
Medhusja Nalliah, portrettfoto

Slik er det å studere nanoteknologi 

Medhusja får lage partikler så små som ti atomradier og studere deres magnetiske egenskaper. Hun stortrives som student på nanoteknologi. 

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?

Ledige stillinger