Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fysikk-TV: Porøse medier

Fysikk-TV: Hva skjer med væsker i ulike materialer? Martin Fernø og Bergit Brattekås ved Institutt for fysikk og teknologi forklarer.

Helge K. Dahles dekanblogg: "Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt"

Vi er vertskap for to av UiBs satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon.

Marin forskning | Klima og energiomstilling

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fakultetet har 3240 studenter. Universitetet i Bergen har totalt 18 050 studenter.

Studiebarometeret 2018
Studentar på MatNat

MatNat-studentane er nøgde med studieprogramma

Studentane er godt nøgde med studiene på MatNat, i følgje Studiebarometeret for 2018. To av dei tre studieprogramma med høgast score på UiB høyrer til på MatNat.

Studer informatikk
Kristian Rosland, portrettfoto

Fekk tilbod om jobb før endt utdanning

Arbeidsgjevarar er på jakt etter nyutdanna IT-folk. Kristian Rosland fekk fire jobbtilbod før masteroppgåva var levert.

Studer nanoteknologi
Medhusja Nalliah, portrettfoto

Slik er det å studere nanoteknologi 

Medhusja får lage partikler så små som ti atomradier og studere deres magnetiske egenskaper. Hun stortrives som student på nanoteknologi. 

Ny formidlingspris
Forskningstorget på Festplassen i 2013

Hvem fortjener Den store formidlingsprisen 2019?

Heder, ære og 50 000 kroner. Fakultetet ønsker å premiere gode formidlere blant studenter og ansatte.

Studer hav og klima
Portrettfoto Torunn Sagen

Slik er det å studere klima, atmosfære- og havfysikk 

Torunn ville studere noe som både var aktuelt og engasjerende. Derfor valgte hun bachelorprogrammet i klima, atmosfære og havfysikk. 

Soria Moria - maleri av Kittelsen

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.

Trakassering #metoo

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd?