Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Studenter i kantinen på Geofysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.Nat.) er et av syv fakultet ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen av forskning og utdanning innen matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geologiske- og biologiske fag. Mat.Nat. er også vertskap for UiB satsingsområder innen marin forskning og klima og energiomstilling. 

Studietilbud | Studiehverdag | Forskning | Dekanens blogg | Nygårdshøyden sør

Nyhet
satelittbilde som viser utsipp av olje på havbunnen

Naturlige utslipp av olje og gass i Nordsjøen hver dag

Satellittbilder tatt med radar fra den sørlige Nordsjøen viser tydelig at det pipler opp olje fra bestemte steder på havbunnen. Hvorfor skjer det, hvor mye lekker ut og hvilke miljøkonsekvenser har det? Det skal forskere ved Universitetet i Bergen nå se nærmere på.

Nyhet
Borestrandena på Jæren

Finnes Golfstrømmen?

Ja. Men variasjoner i havet utenfor Florida når ikke nødvendigvis Norge. En ny studie stiller spørsmål ved hvor godt havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren henger sammen.

Realfag redder verden
Aksel Borge Harbo med en blåskjellstrømpe i forkant av Den Norske Opera & Ballett.

Redder verden med blåskjell og sjøgress

Sammen med medstudenter i havteknologi etablerte Aksel Borge Harbo selskapet Urban Ocean, hvor de benytter lavtrofiske marine arter som et slags naturlig renseanlegg i havet. Innovasjon Norge har gitt dem 1 million kroner til arbeidet.

Konferanse
Rosendalsveko 2024 flyer
aug 05

Rosendalsveko 2024

Universitetet i Bergen, Folgefonnsenteret og Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til Rosendalsveko 2024 på kaia i Rosendal. I år er tema Klima, risiko og beredskap.

Banebrytende forskning
Universitetsmuseet i Bergen

Fire nye prosjekter innen banebrytende forskning

Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.