Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Marin - Klima - Energi

Forskning innen realfagene

Vi ønsker å bidra til dypere innsikt og nyvinninger, gjennom bred forskning som går i dybden.

Bilde fra lab-miljø
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold