Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Marin - Klima - Energi

Forskning innen realfagene

Vi ønsker å bidra til dypere innsikt og nyvinninger, gjennom bred forskning som går i dybden.

Bilde fra lab-miljø
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Universitetet i Bergens tre satsingsområder:

Fakultetet har fire tematiske utviklingsområder:

  • Molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk
  • Teknologi, inkludert IKT og medisinsk teknologi
  • Nanovitenskap
  • Lærerutdanning og fagdidaktikk

Viktige forskningssentre:

Spennende forskning:

Langsiktige mål mot år 2022:

  • Utvikle flere internasjonale toppforskningsmiljøer
  • Synliggjøre og støtte tiltak som går på tvers av disiplinene
  • Sikre våre forskningsmiljøer det fremste innen forskningsinfrastruktur
  • Skape vekst i ekstern forskningsfinansiering