Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk - forskning

Forskningsgrupper

Forskningen ved instituttet er organisert i seks forskningsgrupper og et forskningssenter. I tillegg til forskningsaktiviteter, tilbyr hver gruppe studieprogram på mastergradsnivå.

Hovedinnhold

 

Algoritmer forsker på effektive algoritmer som kan få dataprogram til å gå så raskt som mulig. Spesielt fokuseres det på beregningsmessig vanskelige, såkalt NP-komplette, problem og det forsøkes på å finne praktiske algoritmer for disse.

 

Bioinformatikk jobber med utvikling av program for bioteknologiske problemstillinger, og har nært sammarbeid med molekylærbiologer, biologer og forskere innenfor medisin. Teknikker fra algoritmeteori, kunnskapsteknologi, databaseteori og statistikk blir brukt.

 

Optimering brukes i økonomiske og tekniske sammenhenger for å bestemme verdien av ukjente variable slik at et bestem kriterium blir minimert eller maksimert.

 

Programutviklingsteori jobber med grunnlaget for utvikling av programvare. Feltet spenner fra rent teoretisk arbeid til utvikling av nye programmeringsteknikker for superdatamaskiner.

 

Sikker kommunikasjon jobber med sikker og trådløs kommunikasjon. Ved hjelp av kodeteori kan man beskytte digitale overføringer mot tap pga støy (f.eks., atmosfæriske forstyrrelser) og redusere overføringstid ved å pakke dataene effektivt. Kryptografi brukes for å beskytte informasjon mot innsyn og uautorisert endring.

 

Visualisering gjør det mulig for mennesker å utforske og analysere data ved bruk av 3D-teknologi – f.eks. for å presentere data fra medisinsk skanning eller seismikk.

 

I tillegg er forskningssenteret Computational Biology Unit organisert under Institutt for informatikk.