Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk - Utveksling

Studiemuligheter i utlandet for informatikkstudenter

Interessert i å lære språk, bli kjent med nye folk, oppleve en ny kultur og ta emner som ikke tilbys ved UiB? Ta deler av bachelorgraden din i utlandet. Institutt for informatikk har mange utvekslingsavtaler med ulike universiteter i Europa. Du kan også dra ut på en av de mange bilaterale avtalene UiB har med universiteter verden rundt.

Tre studenter med ryggsekker på en strand på New Zeland.
Erling Wogn-Henriksen (22) valgte University of Otago på New Zealand på grunn av naturen og universitetets gode rykte. - Begge deler innfridde, sier han.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Når kan jeg dra?

For å kunne dra på utveksling må du har vært student ved UiB i minst ett år og ha bestått 60 studiepoeng. Det er vanligst å dra på utveksling i 5. og/eller 6. semester, men du kan også dra på utveksling tidligere i studieløpet ditt. Kom tidlig i gang med planlegging av utvekslingsoppholdet da fristen for å søke om opptak er et halvt år før planlagt utreise. 

Hvor kan jeg dra?

Institutt for informatikk har mange avtaler med universiteter i Europa. 

Her er noen av samarbeidsuniversitetene våre:
Charles University in Prague (Tsjekkia)
Technical University of Catalonia (Spania)
Technische Universität München (Tyskland)
Slovak University of Technology in Bratislava (Slovakia)
Vienna University of Technology (Østerrike)
University of Turku (Finland)

UiB har også en rekke sentrale avtaler som alle studenter kan søke om å få reise ut på. For en komplett liste over samtlige avtaler ved UiB, se UiB sin database for utvekslingsavtaler.

Hva kan jeg studere?

Det vanligste er å ta emner som skal inngå i den valgfrie delen av bachelorgraden din. Det er også mulig å ta emner som erstatter obligatoriske emner.

Emnene du planlegger å ta i utlandet godkjennes av instituttet i form av en underskrevet forhåndsgodkjenning før utreise.

Hvordan søker jeg? 

Info om søknadsprosessen finner du på UiB sine sider om utveksling.

Søknadsfrist for utreise om våren er 1. september.
Søknadsfrist for utreise om høsten er 1. februar.