Hjem
Institutt for informatikk
Slik beregnes karaktersnitt til masteropptak med bestått-vurdering

Beregning av karaktersnitt med bestått/ikke bestått-skala

Våren 2020 hadde en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjaldt dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?

Fail/pass
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

eksamenssida til fakultetet står det at "bestått" ikke teller som C i opptaket. Det stemmer, men det står også at 

  • Du får likevel uttelling for studiepoengene i emnet hvis emnet kreves ved opptak.

Og, et "bestått"-resultat kan erstatte et emne med karakter dårligere enn C, så lenge kravene til opptaksgrunnlaget er ivaretatt. I disse tilfellene beregnes karaktersnittet ut fra de resterende emnene med bokstavkarakterer. Se forklaring under.

Alle leddene i søknadsbehandlinga er samstemte i at karaktersnittet skal beregnes slik at det er mest mulig til søkerens gunst, innenfor kravene til opptaksgrunnlaget.

Det er kanskje enklere å forklare med noen eksempler:

La oss si at søker "Bengt" har følgende tilfeldige emner og karakterer:

 

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

70

4,6 (A=5, B=4, C=3 osv)

 

Her har Bengt 10 STP matematikk og 60 STP informatikk (MNF130 teller som informatikk). Da mangler han 10 STP matematikk for å dekke opptaksgrunnlaget.

Hvis Bengt

  1. har et emne (MATXYZ) med karakter A-C, så vil dette bli inkludert både i studiepoeng og karaktersnitt.
  2. «bare» har et emne med bestått/ikke bestått (MATÆØÅ), vil dette bli inkludert i studiepoeng, men ikke i karaktersnittet. Karaktersnittet regnes ut på de resterende 70 STP.
  3. har to matteemner, der ett (MATXYZ) har karakter D-E, og ett (MATÆØÅ) har resultat "bestått", vil MATÆØÅ inngå (tabell 3a), siden dette gir et høyere snitt enn MATXYZ (tabell 3b)

 

  1. kvalifisert

MATXYZ

10

C

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,4

 

  1. kvalifisert

MATÆØÅ

10

Bestått

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,6

 

 3a. kvalifisert

MATÆØÅ

10

Bestått

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,6

3b. kvalifisert

MATXYZ

10

D

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,3

I et annet tilfelle, kan vi tenke oss at søker "Sindre" har 20 studiepoeng matematikk og 50 studiepoeng informatikk, alle med karakter C. Resten av emnene som kan inngå i opptaksgrunnlaget er D og E. Hvis Sindre så tar et emne med resultat "bestått", vil dette inngå i opptaksgrunnlaget. Karaktersnittet regnes ut på de resterende 70 studiepoengene, og ender opp på 3,0.

  4) kvalifisert

MAT112

10

C

MAT111

10

C

INF100

10

C

MNF130

10

C

INF101

10

C

INF214

10

C

INF115

10

C

MATÆØÅ

10

Bestått

 

80

3,0

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, eller om noe er uklart.