Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Slik beregnes karaktersnitt til masteropptak med bestått-vurdering

Beregning av karaktersnitt med bestått/ikke bestått-skala

Våren 2020 hadde en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjaldt dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?

Fail/pass
Photo:
Colourbox

Main content

eksamenssida til fakultetet står det at "bestått" ikke teller som C i opptaket. Det stemmer, men det står også at 

  • Du får likevel uttelling for studiepoengene i emnet hvis emnet kreves ved opptak.

Og, et "bestått"-resultat kan erstatte et emne med karakter dårligere enn C, så lenge kravene til opptaksgrunnlaget er ivaretatt. I disse tilfellene beregnes karaktersnittet ut fra de resterende emnene med bokstavkarakterer. Se forklaring under.

Alle leddene i søknadsbehandlinga er samstemte i at karaktersnittet skal beregnes slik at det er mest mulig til søkerens gunst, innenfor kravene til opptaksgrunnlaget.

Det er kanskje enklere å forklare med noen eksempler:

La oss si at søker "Bengt" har følgende tilfeldige emner og karakterer:

 

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

70

4,6 (A=5, B=4, C=3 osv)

 

Her har Bengt 10 STP matematikk og 60 STP informatikk (MNF130 teller som informatikk). Da mangler han 10 STP matematikk for å dekke opptaksgrunnlaget.

Hvis Bengt

  1. har et emne (MATXYZ) med karakter A-C, så vil dette bli inkludert både i studiepoeng og karaktersnitt.
  2. «bare» har et emne med bestått/ikke bestått (MATÆØÅ), vil dette bli inkludert i studiepoeng, men ikke i karaktersnittet. Karaktersnittet regnes ut på de resterende 70 STP.
  3. har to matteemner, der ett (MATXYZ) har karakter D-E, og ett (MATÆØÅ) har resultat "bestått", vil MATÆØÅ inngå (tabell 3a), siden dette gir et høyere snitt enn MATXYZ (tabell 3b)

 

  1. kvalifisert

MATXYZ

10

C

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,4

 

  1. kvalifisert

MATÆØÅ

10

Bestått

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,6

 

 3a. kvalifisert

MATÆØÅ

10

Bestått

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,6

3b. kvalifisert

MATXYZ

10

D

MAT111

10

B

INF100

10

A

MNF130

10

A

INF101

10

A

INF214

10

A

INF115

10

B

INF122

10

B

 

80

4,3

I et annet tilfelle, kan vi tenke oss at søker "Sindre" har 20 studiepoeng matematikk og 50 studiepoeng informatikk, alle med karakter C. Resten av emnene som kan inngå i opptaksgrunnlaget er D og E. Hvis Sindre så tar et emne med resultat "bestått", vil dette inngå i opptaksgrunnlaget. Karaktersnittet regnes ut på de resterende 70 studiepoengene, og ender opp på 3,0.

  4) kvalifisert

MAT112

10

C

MAT111

10

C

INF100

10

C

MNF130

10

C

INF101

10

C

INF214

10

C

INF115

10

C

MATÆØÅ

10

Bestått

 

80

3,0

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, eller om noe er uklart.